Сесия 4 – Екипна среща за обратна връзка

В тази сесия ще: Фиксирате целите за трите модула в общия план Инструкция: Споделяте си силни преживявания и осъзнавания. Споделяте информация за конкретни инструменти и…

Момент за обратна връзка

Уважаеми учителю, Поздравления за завършването на виртуалния курс Е.М.И.Н.Е.! Надяваме се, че заедно сме посадили семе, което можете да култивирате от сега нататък, не само…

Момент за обратна връзка

  Здравейте скъпи УЧИТЕЛИ! Намираме се в средата на курса и за нас е много важно да узнаем вашето мнение, за да подобрим виртуалния курс…

Сесия 2 – Анализ на данни

Какво правим? Разглеждаме и анализираме в дълбочина данни, събрани от учениците във връзка с/със: Самооценка на учениците; Обратна връзка на учениците; Набелязваме посока за работа…

Работа в сътрудничество

Работа в сътрудничество Какво е сътрудничество? Сътрудничеството означава съвместна работа за постигане на общи цели. Кооперативното обучение е използването на малки групи, което позволява на…

11 дигитални инструмента в подкрепа на проектно базираното обучение

Проектно базираното обучение въвлича учениците в автентични преживявания, обогатява житейския им опит и спомага за по-високата им ангажираност и мотивация в учебния процес. Понякога обаче…

Урок 3.2 Дигитални технологии в час

Помислете за задача, която включва използване на технологии, отговаряща на всяко едно от нивата на SAMR модела: Заместване (Substitution) Допълване (Augmentation) Модификация (Modification) Предефиниране (Redefinition)…

Практики от класната стая: Летен проект за развиване на социално-емоционални умения

Как да помогнем на малчуганите от четвърти клас да се адаптират към нелеките промени, които ги очакват след преминаването в прогимназия? Трудността на този преход…

Урок 6 – Финална рефлексия за курса

Този курс се фокусира върху разработването на стратегии за ефективно справяне с различните предизвикателства, които разгледахме. В рамките на последното предизвикателство ви предлагаме следните стъпки:…

Урок 4 – Близост и дистанция

Алгоритъм за действие: Опознайте другия човек: Помислете какво не знам за този човек, което би могло да ми помогне да го разбера по-добре. Това включва…

Разговори за оценка на напредък в края на срока или на учебната година

Разговорите за цялостен напредък са ключов инструмент в образователния процес, който се фокусира не само върху преподаването, но и върху личностното и професионалното развитие на…

Резултат, Причина и Решение – инструмент за справяне с предизвикателства

В динамичния свят на съвременното образование, учителите се сблъскват с множество предизвикателства, които изискват гъвкавост, адаптивност и иновативни подходи към учебния процес. Постигането на желаните…

Заинтригувайте учениците с ангажиращи видео дискусии във Flip

Flip е иновативна образователна платформа за асинхронни видео дискусии. Посредством Flip учениците споделят своите мнения, идеи и знания чрез кратки видео съобщения. С помощта на тази…

Забавна и ефективна проверка на знанията с приложението Quizizz

В съвременния образователен свят, създаването на вълнуваща учебна среда и ангажирането на учениците в учебните часове, е от ключово значение за осъществяване на успешно обучение.…

Предприемачество за ученици

Подкрепете създаване на предприемаческа програма за ученици Помогнете ни да подкрепим над 200 учители и повече от 4000 ученици да развият своите предприемачески умения. ПОДКРЕПЕТЕ…

Как да планираме и реализираме проектно-базирано теренно обучение с учениците?

Образованието днес се характеризира с неограничен достъп до информация, разнообразни образователни практики и подходи. За да осигурим качествен, интерактивен и иновативен образователен процес, е необходимо…

Използване на генеративен изкуствен интелект в обучението по математика

Все по-разпространената употреба на изкуствения интелект ни дава вълнуваща възможност да се приспособим към настъпващата нова ера в образованието. AI технологиите ни предоставят лесни за…

Защо са важни критериите?

От критерии към критериална матрица Какви са ползите от критерии? За учениците За учителите ясни очаквания обратна връзка върху конкретни силни страни и зони за…

Сесия 3 – Пътят на учениците

В  първите две дейности ще преминете през два момента на оценяване по списък с критерии. В третата и последна дейност ще имате възможност да осмислите…

Сесия 3 – Кога и как се прави ФрО?

В края на тази сесия ще: Създадем ФрО на свой урок, като изберем между стратегии за начало, основна част и край на часа. Дейност 1…

Рефлективен дневник

Подходящо за: 5-12 клас Описание: Да провокираме учениците да водят рефлективен дневник за собственото си обучение и постижения е логичен начин да ги включите в…

Какво е самооценка?

Самооценката на учениците се извършва, когато те оценяват собственото си представяне. С практиката те се научават: обективно да разсъждават и критично да оценяват собствения си…

Формиращо оценяване

Обобщение от обучението Разлика между Сумативно оценяване и Формиращо оценяване Сумативно оценяване Оценяване НА наученото Формиращо оценяване Оценяване В и ЗА ученето Защо? Установява, констатира…

Самоинициативност

Решения базирани на данни Оценяването като част от процеса на учене Цел – Когато имаме ясна цел, може да си представим какво очакваме от учениците,…

Сесия 1 – Анализирай това

Анализ на данни от отворените класни стаи Колеги, в тази сесия ще поговорим за това колко често, по какъв начин и защо си струва екипно…

Интердисциплинарно състезание “Скаутски лагер” в училищния двор

В превод от английски език думата “скаут” означава “разузнавач”. Милиони деца и юноши по света са обединени около скаутските ценности като братство, любов към природата,…

Междупредметие: гимназисти решават практически казуси в интердисциплинарни занятия

Неотдавна умението на българските младежи да прилагат учебните си знания в житейски ситуации (т. нар. функционална грамотност) бяха тествани за пореден път чрез международната програма…

Какви технологии за чиста енергия можем да изработим в час по география?

“Изменението на климата е непосредствена заплаха за нашия свят, но всички ние можем да направим нещо, за да помогнем за неговото предотвратяване и за изграждането…

Мисията възможна: Ученици заснемат обяснителни видеа “Уча се”

Учениците в Първа езикова гимназия, гр. Варна, са мотивирани, любознателни и инициативни. Няколко учители, начело с Мария Симеонова и Павлина Стоянова, създават предизвикателен проект, чрез…

Учене през обектива: Как практиката “Училищни медии” формира лидери и иноватори?

Проектът “Училищни медии” възниква като решение на предизвикателството, което стои пред съвременното образование – как да съчетаем разнообразните потребности и интереси на учениците в един…

Приключение в страдателен залог – ученици създават сайт с авторски истории на български и английски език

ПГ по механотехника “Професор Цветан Лазаров”, гр. Пловдив” има над 70-годишна история. Педагогическият екип е отдаден на това да предоставя качествено обучение и да гради…

Виртуалната екскурзия – иновативна форма за интегриране на знания и умения

По време на пандемията от COVID-19 г-жа Стефанова и гимназистите от Професионална гимназия по селско стопанство “Никола Пушкаров” – гр. Попово намират начин как да…

“Ние, гражданите” – проектът, който учи учениците как да имат гражданска позиция

“На последните избори избирателната активност беше над 70%”. Не, това не е фалшива новина! Изборите са проведени в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, партиите…

Задача 1 – Асинхронни дейности

В тази сесия ще: Анализираме практики, които прилагаме; Подготвим материали, които са необходими за обучението. Дейност 1 – Анализ на практика Връщаме се към практиките,…

Ако през Средновековието имаше вестници… Как шестокласници създават вестници, вдъхновени от Средновековието

Още в началото на учителската си кариера като преподавател по история г-н Марков се сблъсква с незаинтересованост на учениците към неговия предмет: “Най-големият проблем за…

Как да интегрираме компютърното моделиране и предприемачеството в уроците си?

Инженер и учител по компютърно моделиране и предприемачество, Милиодора Христова от 143 ОУ “Георги Бенковски”, София, стъпва в предизвикателния свят на образованието с желание да…

Задача 1 – Подготовка за анализ

Още в Трявна говорихме, че процесът по отваряне на класни стаи и наблюдение на учебни часове се състои от няколко стъпки, които са свързани с…

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Принципи на обученията в Prepodavame.bg Основната цел на обученията в Prepodavame.bg не е печалба, а да гарантираме, че всеки участник има практично и активно участие.…

Как Тракийско-Странджанска област е представена чрез музика и традиции в СУ “Любен Каравелов” – гр. Пловдив

СУ “Любен Каравелов” – гр. Пловдив е сред училищата, които се включват в програмата “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. “Ученическият съвет единодушно…

Как “Новини в облака” обединява учениците от ОУ “Елин Пелин” – гр. Пловдив

Основното предизвикателство, с което се сблъсква в работата си преподавателката по БЕЛ Нели Кръстева, е разделението сред учениците и ниската им мотивация за учене. Като…

Ресурси от Модул 2 “Силата на наблюдението”

ДАННИ; ПЛАНОВЕ; РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА Споделена папка: Връзка към папка на училищата РЕСУРСИ Базови документи: Визия за учениците Стандарт за качествено учене и преподаване Критерии…

Сесия 4 – Рефлексия и закриване.

В края на тази сесия ще: Правим връзката м/у практиките и силите на учителя; Рефлектираме върху преживяното и си поставяме следващи стъпки на база личния…

Сесия 2 – Опит в кухнята

В тази сесия ще преминем през няколко стъпки, за да приложим и тестваме наученото от първата сесия за деня. Инструкцията е разделена на стъпки, като…

Резултат, Причина и Решение – инструмент за справяне с предизвикателства

В динамичния свят на съвременното образование, учителите се сблъскват с множество предизвикателства, които изискват гъвкавост, адаптивност и иновативни подходи към учебния процес. Постигането на желаните…

Дай 3

ОПИСАНИЕ  Практиката съдейства на учащите да дават и получават обратна връзка от техните връстници. По този начин те откриват положителни елементи в своята работа. Дейността…

Създаване на продукт

ОПИСАНИЕ Създаването на продукти включва учениците в креативен процес, който отразява техните знания и умения в една или повече предметни области, докато развива умения за…

Казус

ОПИСАНИЕ Казусите са чудесна дейност, която позволяват на учениците да приложат теоретичните знания в практически контекст. Те развиват критичното мислене, способността за решаване на проблеми…

3 стратегии, подходящи за изграждане на реципрочни взаимоотношения между ученик и учител

Реципрочните взаимоотношения в класната стая са добра основа за постигане на сътрудничество, комуникация и уважение между учителя и учениците. Този тип връзка се основава на…

Какво е иновация и как да създадете култура на иновации в училище

Образованието е в непрекъсната динамика: променят се технологиите и науките в сферата, учебните програми, потребностите на учениците, изискванията на обществото спрямо дейността на училищата и…

Сесия 2 – Качество на наблюдението

Колеги, в тази сесия ще поговорим за това колко често, по какъв начин и защо си струва екипно да анализираме работата си, в конкретния случай…

Задача 1 – Самооценка на ПУО

Колеги, в някои от вашите училища работи професионална учеща общност, изградена в процеса на работата ви в Програма “Училища за пример” и тя е съставена…

Сесия 1 – Въведение

В тази сесия ще: Анализираме практики, които прилагаме за развиване на умения и създаване на чувство за безопасност и принадлежност в средата. Дейност 1 –…

Анализ на данни

В тази сесия ще се занимаем с: Разглеждане и анализ в дълбочина на данни, събрани от учениците във връзка с/със:  Самооценка на учениците; Обратна връзка…

Ученическо и учителско портфолио: Защо да ги приложите в работата си още сега

Независимо дали сте ученик или учител (или се реализирате професионално в друга сфера), портфолиото е един от най-важните инструменти, с чиято помощ да представите успехите…

Учене чрез правене – изследване на третия закон на Нютон с помощта на кола, задвижвана от балон

Възможно ли е да бъде построена кола, задвижвана само от въздух? С помощта на този забавен и интересен експеримент можете да ангажирате вниманието на вашите…

Теория

Поливагална теория Поливагалната теория предполага, че нервната ни система постоянно сканира околната среда за сигнали за безопасност или опасност.  Показва ни как блуждаещият нерв (който…

УЧЕНИК – УЧЕНИК

Познават се: Кръгове за споделяне и рефлексия Редовните срещи за споделяне и рефлексия, често провеждани, докато седите в кръг, могат да се използват за изграждане…

Учител – ученик

Реципрочни взаимодействия „Реципрочни взаимоотношения“ в класната стая е метод за насърчаване на сътрудничеството, комуникацията и уважението между учениците и учителите. Основава се на идеята, че…

Сесия 2 – Анализ на данни

В тази сесия предстои да направим анализ на данни от самооценка на учениците и обратна връзка към учителите. Анализът преминава на 2 етапа- анализ сред…

Академични нагласи – СЕУ интегриране

АКАДЕМИЧНИ НАГЛАСИ Осъзнато или неосъзнато всеки ученик идва в училище с конкретна нагласа за техния образ като учещи се. Тези нагласи са повлияни от родители,…

Овластяване – СЕУ интегриране

Окуражавам поемането на отговорност и правото на избор Активна роля (участие и принос) на учениците във взимането на решения. Всеки от нас се чувства приет…

Педагогически екип

Педагогически екип Към общата страница на випуска Пътеводител ЕКИП График Първо посещение График за срещи с ментори Структура на обучението Модул 1: Ученикът в центъра…

Как да подобрите комуникационните си умения

Лидерството е сложно изкуство, което често изисква овладяване на различни умения. Едно от най-важните такива е ефективната комуникация. Училищните директори с добри комуникационни умения са…

Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

Разпределеното лидерство е модел, при който ръководни екипи от учители работят съвместно за постигането на ясно определени цели за растеж и развитие на училището. В…

Как да подкрепим емоционално четвъртокласниците в подготовката за НВО

Училището е едно голямо пътешествие, по време на което учениците се сблъскват с различни стресови фактори. Академичният натиск и социалните очаквания, особено в периода на…

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

От поредицата статии, посветени на професионалните учещи общности (ПУО), знаете, че в същността на тези структури лежи ангажираността към ученето на всеки ученик. Учителите работят…

“Срещата на два свята” за децата от 106. ОУ и 91. НЕГ в София

Имало едно време… Един ученик, който редовно посещава училище. Той е добре облечен, има достъп до високи технологии. Записан е на няколко извънкласни занимания. Един…

Предизвикателства за сплотяване – практика за управление на взаимоотношенията в класната стая

Галина Дингилева е учител в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив. Тя прилага практиката, след като поема ролята на класен ръководител на ученици в първи клас.…

“Да сме щастливи заедно” – как един начален учител постига целта в 163 ОУ в София”

Ежедневието на един учител е изключително натоварено и пълно с разнообразни дейности – планиране на уроци, преподаване, дежурства, проверяване на домашни и контролни, анализ на…

Арт терапевтично студио “Таралеж” в село Селановци

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ е единственото училище на територията на село Селановци – едно от най-големите във Врачанска област. В педагогическия екип работят 17 професионалисти,…

Как седмокласниците от ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница влязоха в ролята на експерти от РЗИ

Истинската ценност на образованието е това учениците да могат да прилагат на практика наученото по време на часовете. За да се случи това, учителят трябва…

Разкрийте твореца във всяко дете с нестандартни задачи по БЕЛ

Модерното образование все повече преориентира фокуса си от традиционното предаване на знания, които учениците трябва да запаметяват и възпроизвеждат, към формиране на умения, ключови за…

“Разпределено лидерство в училище” – добра практика от Кнежа

Тази добра практика е част от програмата “Училища за пример” и ни е споделена от  Светлана Калапишева, директор на Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов”,…

Пътешествие до Чудесата на Древния свят – интердисциплинарен урок по история и английски език

Пети клас, разказвателен предмет, чужд език. Звучи като трудна за преглъщане комбинация. През първата година от прогимназиалния етап и учители, и ученици храбро се борят…

Портфолиото по биология – пространство за учене, творчество и наука

Работата с ученическо портфолио позволява на учителите да проследяват лесно напредъка на своите ученици. Междувременно дава поле за творчество на учениците, в комбинация с възможност…

Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време…

Научна лаборатория в класната стая в ОУ “Васил Левски”, гр. Правец

В съвременните педагогически разбирания все повече се утвърждава идеята, че ученето чрез правене е най-добрият начин децата да усвояват учебния материал. Г-жа Венелина Василева, начален…

Как учениците от с. Бата казват “Добре дошли в България” с виртуална покана за екскурзия?

Развитието на технологиите променя начина, по който учениците придобиват знания и общуват помежду си. Образователната среда също се променя – въвеждат се модерни подходи на…

STEM урок за здравословно хранене

Живеем в динамично и интересно време на развитие и нововъведения. Напредъкът на технологиите и интердисциплинарният подход позволява навлизането им във всички сфери на живота, включително…

Как ученици, вдъхновени от Диор, създават своя колекция

“Това е най-мащабният проект, който сме реализирали в училище през последните години”, разказва за своята идея г-жа Свещарова-Канариева,  заместник-директор по учебната дейност в Професионална гимназия…

Превърнете ученето в осъзнато преживяване чрез ученическо портфолио в Seesaw

Ако преподавате английски език в начален етап, със сигурност ви е до болка познато какъв шок и ужас преживяват малките ученици, когато приятното устно наизустяване…

“Светът на билките и още нещо” – добра практика от Велики Преслав

Какво е общото между учебните предмети биология и здравно образование, предприемачество и философия? Предизвикателно, нали? Вероятно вече се замисляте по въпроса, а в тази статия…

Как да превърнем класа в сплотен екип – история от ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница

Младена Германова-Шуманова е педагогически съветник в ПГ по транспорт “Н. Й. Вапцаров”, гр. Сливница. Работила е като журналист, а нейна страст си остава детската анимация.…

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

“Моята мъничка идея може да даде на друг голяма идея и той да направи нещо много по-голямо!”, това споделя Нели Минкова-Данева, изпращайки ни своята добра…

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Доста ученици изпитват смут в часовете по биология, химия или физика и се затрудняват с учебния материал. Виждат формули, слушат за сложни процеси, опитват се…

Как да подсигурим позитивна училищна атмосфера с инструмент „Себегриж” за учители?

Грижата за психологическото благополучие на учениците като необходимо условие за ефективно учене все по-често попада във фокуса на българските училища. Директори, учители и психолози създават…

Какво представлява мотивацията и защо е важна за ученето?

Темата за саморегулираното учене е изключително вдъхновяваща, защото ни предоставя нова гледна точка към индивидуалния подход в образованието. Можем да подпомагаме нашите ученици в саморегулираното…

Как да проследим напредъка в развитието на ученик със специални образователни потребности?

Краят на учебния срок винаги ни залива с куп стандартни и редица допълнителни ангажименти, повечето от които с административен характер. Динамика не липсва, преследват ни…

Как „Дневникът на постиженията” насърчава първокласниците да изградят позитивна учебна среда?

Като всяко първо нещо, първи клас е особено труден за малките ученици. Преходът от игра към учене е стресиращ, спазването на правилата в класната стая…

5 принципа за ефективно екипно взаимодействие в екипите за подкрепа за личностно развитие

Екипите за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ имат важна роля в живота на децата със специални образователни потребности /СОП/, за максималното развитие на техните умения…

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност

През последните години все по-често говорим за ефективно включване и приобщаване на всички деца в нашата образователна система. Все повече се стремим да променяме средата…

Сесия 4 – Рефлексия и следващи стъпки

Видео за даване на обратна връзка. Какво правите в момента от техниките, които видяхте.  Какво искате да започнете да правите или искате да опитате по…

Как да осигурите психологическа подкрепа на учениците в партньорство със семейството и местните организации?

Може би ви е правило впечатление, че когато дете изпадне в криза и се забърка в неприятности, задължително започват да хвърчат обвинения – „родителите са…

Viber и Prepodavame.bg в помощ на учители, родители и ученици за по-ефективна комуникация и обучение в дигитална среда

Общуването и обучението в дигитална среда след 2020 г. стана част от българското образование. Ефективното му провеждане зависи изключително много от учителите – техните нагласи…

10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите

Страхувате ли се от конфликти? Това е напълно нормално! Училищният колектив влиза в редица взаимоотношения всеки ден. Разногласията са неизбежни и често прерастват в конфликти.…

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Приобщаването на дете със специални образователни потребности в общообразователна среда е нелека задача, която не би могла да се реализира без участието, подкрепата и ефективното…

10 практически съвета за успешно стартиране на професионални учещи общности (ПУО)

Готови ли сте да направите училището си място за споделяне и сътрудничество? Такова, в което промяната не се възприема като война, а учениците постигат по-високи…

Какво е важно да знаят учителите по физическо възпитание и спорт, когато развиват социално-емоционалните умения на учениците си

Наскоро с моя приятелка от детските години обсъждахме колко важно е формирането на позитивни нагласи у децата спрямо физическата активност и тя сподели, че нейният…

Урок 3: Отдаденост – момент за действие

  Време е да практикувате даване на обратна връзка, да придобиете решителност и непрекъснато да се подобрявате. За целта ви предлагаме да направите следното упражнение,…

Лесно ли се създава училищно списание? Разказват ни учениците от 4. А клас от СУ “Христо Ботев” в Козлодуй

Могат ли четвъртокласници да издават училищно списание? Какви умения ще развият по време на този процес? Опита си споделя г-жа Диана Банкова – учител в…

Урок 3: Отдаденост – момент за размисъл

ОБРАТНА ВРЪЗКА! За добра обратна връзка, имайте предвид следното: 1. На първо място говорете за изграждане на силни страни в конкретни времеви граници. 2. След…

Въведение в модул 4

Ще научим:  Как да поставяме социално-емоционални учебни цели, а не само академични такива. Как да оценяваме социално-емоционалното учене.  Как да даваме обратна връзка в рамките…

Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения хабитат на водоема.…

7 грешки, които да не допускаме при адресиране на предизвикателно поведение на учениците

Дори за учители с дългогодишен опит, овладяването на бурните емоции в час понякога е истинско предизвикателство. Невинаги познатите стратегии водят до положителни резултати, а за…

Какво е професионална учеща общност(ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище?

Усещате ли понякога парадокса на учителската професия? Работата е едновременно удовлетворяваща и изтощителна. Учениците запълват класната стая и целия ви ден, енергията им е заразителна,…

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата? Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с…

Добрите практики на фокус

Срокът за подаване изтече. Включете се в събитието на 20 април Споделете своята до 10 декември Споделете добра практика Запишете се за събитието “Добрите практики…

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей…

Как да подобрим (виртуалната) класна стая: 5 поуки от дистанционното обучение и колекция от безценни ресурси

Когато училищата бяха принудени да продължат обучението си в дигитална среда с обявяването на извънредното положение през март 2020 година, това бе изпитание за всички…

Когато учениците правят езикови грешки: стратегии за корекция в помощ на учителите

Усама Солтан, професор в колежа Мидълбъри, окуражава възпитаниците си със следните думи: “Не се притеснявайте да правите грешки. Когато човек учи език, няма нищо по-хубаво…

Как да създаваш анкети бързо и удобно с Google Forms

КУРС Дигиталните инструменти стават все по-популярни в учителската професия, а дистанционното обучение мотивира много учители да се научат да работят по-добре с тях. Гугъл формулярите…

Искате всички ученици да пишат едновременно по дъската? Това е възможно с Padlet!

Padlet е дигитален ресурс, който позволява на учители, ученици и родители да комуникират посредством виртуални стени за съобщения. Padlet е изключително лесен за използване и…

6 вдъхновяващи послания от стените на мечтаната класна стая + 2 готови дизайна за плакати

Свикнали сме да приемаме окачването на таблици, постери и плакати по стените на класната стая просто като досадно задължение. Но тяхната подредба всъщност играе много…

Три стратегии, с които да помогнем на учениците при проектно-базирано обучение

Успешното представяне на вашите ученици по време на проектно-базирано обучение зависи от качеството на вашите инструкции и обратна връзка Началото на работата по даден проект…