Градски куест – учене чрез създаване на игра-приключение за вашите ученици

Проектно-базирано обучение

Кое ви накара да отворите тази статия? Може би комбинацията от леко възмущение и любопитство за чуждицата “куест”? Може би възможността да научите повече за тази “игра-приключение”? А може би искате да видите пример за проектно-базирано обучение на практика? В тази статия ще ви разкажа за:

 •  Моя опит в координирането на този проект;
 •  Уменията и компетентностите, които той развива; 
 •  Насоки как може да направите същото с вашите ученици;
 •  Съвети, които да ви помогнат да успеете в това начинание. 

Преди да започнете ви съветвам да прочетете тези две статии за проектно-базираното обучение и насоки за успешното му прилагане:

 

Какво е “градски куест”?

Градският куест е поредица от предизвикателства и въпроси за монументи, паметници, сгради, улици и други детайли в даден град или село, свързани чрез оригинална история. Създаването му може да стане дори и на лист хартия, но публикуването е онлайн, чрез приложение от типа на Actionbound.

Стъпки на проекта

1. Определете цел

Този проект е много подходящ за предметите история, български език и литература и чужд език и може да се комбинира чрез междупредметни връзки с математика и география. Подходящ е за гимназиален етап. Целите ви естествено ще зависят от предмета (или предметите), в който се извършва проекта. Аз го координирах в часове по английски език в 8. клас и целите бяха:

 • Учениците дават насоки и упътвания в града;
 • Учениците създават увлекателна история с главен герой, няколко премеждия и спънки, кулминация и развръзка, като я разделят логически на части след всяко ключово събитие;
 • Учениците създават въпроси и загадки свързани с интересни обекти в населеното място, в което се намират (в този случай – София);
 • Учениците публикуват историята и въпросите в приложението Actionbound, като ги преплитат така, че да се получи интересен “градски куест”;
 • Учениците разделят задачи и отговорности, когато работят в екип.

Ако искате да организирате проекта в часовете по история, то целите могат да бъдат свързани с разглеждането на житейския път на историческа личност от града или събитие случило се в него, а по български език и литература може да поставите цели, свързани с литературно произведение или автор.

2. Разделете учениците на групи

Това е екипен проект, който изисква висока координация между учениците в група. Моят опит показва, че идеалният брой ученици в група е 4. Добра идея е в началото вие да им зададете роли и отговорности. Те ще варират малко според предмета и нуждите ви, но ролите в моите часове изглеждаха така:

 • Отговорник за историята – следи сюжетът и героите да са последователни и логични;
 • Отговорник за града – създава списък с интересни места в града – паметници, сгради, знаци, рисунки, графити и др.;
 • Отговорник за въпросите – създава въпроси по интересните места от списъка на отговорника за града;
 • Отговорник за приложението и техническите въпроси – въвежда историята и въпросите в приложението.

3. Обяснете концепцията, покажете примери и определете критерии за оценка

Кажете на учениците, че ще създадат игра с оригинална история, която други да могат да играят на смартфоните си или на живо в града. Ще бъдат заинтригувани! А ако имат въпроси, бъдете готови с примери, чрез които да им обясните нагледно. Определете критериите за оценка предварително според поставените цели.

4. Учениците избират водеща тема/жанр на историята си, планират сюжета и създават героите

Напътствайте учениците в първите няколко часа от проекта. Нека изберат жанр на историята, която ще създадат – дали ще е фантастична или реална, трилър, хорър, комедия или друго. Според предмета и класа, в който провеждате проекта, отделете нужното внимание на планирането на сюжета и основните ключови събития в него. Това е и възможност да се въведе ново знание за частите на литературна творба (въведение, завръзка, кулминация, развръзка, епилог), ако преподавате литература. Важна стъпка е и планирането на героите. За тази цел учениците могат задълбочено да изследват избрана или зададена историческа личност.

5. Оставете учениците да работят самостоятелно, като им помагате със съвети и идеи

Дайте възможност на учениците сами да открият повече информация за това как се създава един градски куест. Това обикновено е най-страшният момент за учителите, защото изисква те да направят крачка назад в класната стая и да оставят учениците да си “поблъскат главата”, докато открият работещ модел. Но именно тази фаза на ученическа автономия е най-важната при проектно-базираното обучение, тъй като истински устойчивото учене се случва, когато учениците сами откриват кое работи и кое не. 

Разбира се, това не означава учебният процес да бъде оставен на самотек. Учителят продължава да има много важна подкрепяща роля в класната стая. По време на час аз лично обикалям групите и им давам съвети за работата им. Добра практика е учениците да изберат отговорник, който да описва свършеното по проекта в учебния час. Това има двойна функция – учителят следи напредъка, но и самите ученици организират работата си за следващия час. 

Моят 8. клас беше на тази стъпка, когато трябваше да преминем онлайн заради пандемията. Реших, че щом повечето бизнеси, организации и фондации трябва да се справят с новата дистанционна реалност, то е нужно и учениците да се подготвят за нея и не прекратих проекта. Използвах функцията за разделяне на малки стаи (breakout rooms) в платформата Zoom и по време на часовете за работа по куестовете обикалях от стая в стая, за да следя и съветвам учениците.

6. Създаване на градски куест в приложението Actionbound

Съветвам ви да се запознаете предварително с приложението, за да имате възможността бързо и ефикасно да отговаряте на въпроси при нужда. Създайте пробен куест, за да видите всички функционалности. Оставете учениците сами да открият кое какво точно прави преди да ги инструктирате за каквото и да било. Тази стъпка следва да бъде комбинирана с предходната. Създаването на куест  изисква компютри и интернет, така че или оставете задачата за работа вкъщи, или използвайте компютърния кабинет на училището. След като учениците имат чернова на куеста си в Actionbound, преминете към следващата стъпка.

7. Тестване и подобрение

Насърчете учениците да изпробват собствените си куести на живо в града. Нека си запишат кое не работи, всякакви възникнали грешки, несъответствия, липси, неточности и др. и да ги поправят в куеста си в приложението. След това учениците могат да тестват куестовете на другите групи и да им дават обратна връзка. Ако имат възможност, може да ангажират външни за класа лица, които да тестват куестите.

8. Публикуване и популяризация

Когато са готови, учениците публикуват куестите в Actionbound, което ги прави видими на картата и могат да се намерят през вградената търсачка. Вземете заедно решение как ще процедирате занапред.

Аз лично говорих с учениците за възможността да ги използваме, за да съберем пари за благотворителност и те се съгласиха. Кампанията ни може да видите в platformata.bg. Междувременно учениците изработиха постери и брошури, които разлепиха и раздадоха в училището ни и извън него. Една група ученици се зае с популяризиране през социалните медии (facebook, instagram). Учениците бяха отразени и от новините на Нова. Ако сте в по-малко населено място, може да се свържете с регионални телевизии и вестници, които да отразят и популяризират куестовете ви. Друга възможност са събития на живо, на които учениците посрещат заинтересовани в началната точка на куеста си, помагат им да започнат и им дават насоки при нужда. 

9. Осмисляне и самооценка

След приключването на проекта, нека учениците се самооценят по критериите за оценка. Опитът ми показва, че са много по-обективни, отколкото учителят очаква и често разкриват слаби или силни страни, които той не е забелязал. Обсъдете като клас какво учениците са намерили за трудно в проекта, празнувайте успехите и разгледайте възможностите за следващ проект. 

 

Още няколко неща…

Този проект е мащабен и дълъг, като изисква преплитането на множество умения и безупречна координация между учениците в един екип. Не се отчайвайте, ако не всичко се получава от първия път. Учениците се учат много повече от грешките си, отколкото от успехите. Моите ученици на няколко пъти спираха работа, обезсърчени от липсата на прогрес. Това е част от процеса – спрете, разгледайте създаденото досега, начертайте пътя напред заедно с тях и ги оставете да пробват отново.

Ако се намирате в София, може да изиграете техните куестове, за да добиете представа за крайния продукт. Можете да ги намерите на картата в приложението Actionbound, като потърсите с код “119” в търсачката там или през линковете в страницата на кампанията в platformata.bg. Успех и смело напред!

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали