fbpx

Таг - Билингви

Езикова подкрепа за деца билингви

Какво представлява езиковата подкрепа и как да я окажете на вашите ученици

По всички учебни предмети очакваме от учениците да описват, да обясняват, да дискутират, да аргументират и да анализират учебния материал, за да могат активно и...

Митове за децата билингви

5 мита за децата билингви

Чуждоезиковото обучение в България е с добри традиции и нашите ученици учат и владеят на базисно ниво поне един втори...

Деца Билингви

Кои са децата билингви?

Енергични, чувствителни, емоционални, спокойни, срамежливи, експресивни или вглъбени – децата са различни, а...