Политика за защита на личните данни на Prepodavame.bg

Сайтът prepodavame.bg е създаден от екипа на фондация “Заедно в час” като платформа за споделяне и обмен на добри практики от учители за учители от цялата страна. Тази политика за защита на личните данни обяснява как Фондация “Заедно в час” събира и обработва Вашите лични данни. “Лични данни” означава всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава. Ние гарантираме, че използваме Вашите лични данни в съответствие с всички приложими закони. Тази политика дава информация относно:
 • Какви данни може да събира за Вас фондация “Заедно в час”;
 • Как ще използваме тази информация;
 • Основания и цели, за които използваме Вашите данни;
 • Как използваме “бисквитките”, за да Ви предоставим услуги или да подобрим използването на нашия уебсайт.
 • С кого е възможно да споделим получените данни ;
 • Срокове за обработка на данните;
 • Вашите права.
Ако имате въпроси относно Политиката ни за поверителност и употребата на “бисквитки”, моля, свържете се с нас.

Кои сме ние?

Ние сме фондация “Заедно в час”, ЕИК 175935973, с адрес на управление гр. София, бул. “Цариградско шосе” №23.   Можете да се свържете с нас на имейл адрес help@prepodavame.bg, както и на телефон +359(0)29880688 Ние отговаряме за управлението и поддръжката на сайтът www.prepodavame.bg, наричан по-долу “Сайтът” и всички негови подстраници. Какви лични данни събираме за Вас? Събираме лични данни по следните начини: Лични данни, които Вие ни предоставяте. Например когато се регистрирате за участие в събитие или обучение, което ние организираме, когато активирате абонамент към prepodavame.bg, когато комуникирате с нас, използвайки социални медии, имейл или телефон, или ни предоставяте личните си данни по друг начин. Когато се регистрирате при нас или се свържете с нас чрез формуляр за уеб заявка, ние ще поискаме лична информация като вашето име, имейл адрес и телефонен номер, месторабота, които ще се съхраняват заедно с профила Ви в нашата база данни за контакти. Информация от трети страни. Подобно на повечето организации, ние можем да видим кой браузър използвате, вашия IP адрес и какви компютърни операционни системи използвате. Можем да използваме тази информация, за да подобрим услугите, които предлагаме. За да предлагаме услуги на корпоративно ниво, получаваме Вашите данни за контакт от Вашия работодател. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или Вашия работодател, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги. Според приложимото законодателство за защита на личните данни, някои категории лични данни са по-чувствителни от други. Това са т.нар. “чувствителни лични данни” и включват данни за здравословното състояние, расов или етнически произход, религиозни убеждения и политически възгледи (моля, имайте предвид, че това е неизчерпателен списък). Ние събираме чувствителни лични данни за лицата, само когато има ясна причина за това, като предварително сме направили необходимия тест за пропорционалност.

Как ще използваме личните Ви данни (правни основания за обработка)

Преценката относно обработката на личните Ви данни ще зависи от причината или причините за Вашата връзка с нас. Правните основания, които използваме за обработка на личните Ви данни, са: Изпълнение на договор. Обработката на Вашите лични данни често е необходима във връзка със сключването на договор между нас, както и за изпълнение на сключен между Вас и нас договор или споразумение. Ако например се включите в събитие или обучение, организирано от нас, или закупите абонамент,  ще трябва да използваме Вашите лични данни, за да изпълним услугите, които Ви предоставяме. Съгласие. В някои случаи ще разчитаме на Вашето изрично съгласие за използването на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Това правно основание най-често се използва за изпращане на маркетингова информация до Вас, както и по повод това дали бихме искали да споделим личните Ви данни с някой от нашите партньори (“трета страна”) за изпълнение на наша цел. Легитимни интереси. Когато обработваме Вашите лични данни за нашите вътрешни административни цели, когато анализираме данни с цел създаване на нови ресурси, обучения и функционалности на сайта ни, както и когато трябва да предприемем стъпки за защита на сигурността на мрежата на “Заедно в час”, ние разчитаме на правното основание легитимен интерес. В тези случаи имаме легитимен организационен интерес от това да обработваме Вашите лични данни. Законово основание. Всички случаи, когато обработваме личните Ви данни в изпълнение на законово задължение на фондация “Заедно в час”. Маркетингова информация. Ако изрично предоставяте Вашето съгласие заедно с Вашия имейл адрес, може да се свържем за маркетингови цели чрез имейл. Абонирайки се за бюлетин, вие ни давате правото да използваме имейл адреса ви за целите на имейл маркетинга. Изборът дали да получавате маркетингови съобщения от нас е изцяло Ваш. В тях би се съдържала информация за нашата работа, работата на наши партньори (трети страни), както и информация, свързана със съдържанието, което предлагаме. Можете да промените предпочитанията си по всяко време, като кликнете върху връзката “unsubscribe” в края на всеки имейл. Можете също така да промените предпочитанията си за контакт по всяко време (включително да ни кажете, че не искате да се свързваме с вас за маркетингови цели по пощата), като се свържете с нас на help@prepodavame.bg Можем да използваме предоставените от Вас лични данни за целите на директния маркетинг. Ние ще събираме и обработваме личните Ви данни за целите на изпращане на предложения за услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме търговски съобщения, посредством следните канали за електронни съобщения (e-mail, SMS и др.), които съдържат обща информация.

Какви бисквитки използваме?

Нашият уебсайт www.prepodavame.bg  използва бисквитки с цел улесняване разглеждането на уебсайта ни, подобряване неговата функционалност и оптимизация с оглед Вашите предпочитания. Много бисквитки съдържат уникален идентификатор, който позволява на уебсайта ни да разграничават Вашия браузър от интернет браузъри, които съдържат други “бисквитки”. Чрез използване на “бисквитки” фондация “Заедно в час” може да Ви предостави по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без тях, напр. да не въвеждате данни за достъп всеки път, когато осъществите достъп до уебсайта ни. Можете да предотвратите инсталацията на бисквитките или да ги блокирате, като чрез настройката на браузъра Ви откажете всички или някои бисквитки. Освен това, вече зададените “бисквитки” могат да бъдат изтрити по всяко време чрез Вашия интернет браузър или други софтуерни програми. Ако решите да деактивирате настройката на “бисквитките” в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми. Моля да обърнете внимание, че съществуват и задължителни за работата на нашия уебсайт бисквитки, които не могат да бъдат изключени, ако желаете да го ползвате.

С кого споделяме личните Ви данни?

Фондация “Заедно в час” може да сподели Вашите лични данни с трети лица при следните обстоятелства: На трети страни, които ни предоставят услуга и обработват данни. Това включва доверени партньори, които работят с нас, за да предоставят информационни и маркетингови услуги на фондация “Заедно в час”. Прави се в зависимост от Вашите маркетингови предпочитания и нашите вътрешни политики и процедури. Ние изискваме такива трети страни да спазват нашите указания и законовите изисквания за защита на личните данни. Ние сключваме договори и допълнителни споразумения във връзка с обработката на лични данни с обработващите данните, с които работим и наблюдаваме техните дейности, за да се уверим, че спазват политиките и процедурите на фондация “Заедно в час”. Когато имаме задължение да разкрием Вашите лични данни, за да спазим законово задължение (например искане от правоприлагащите органи), да упражним правата си или за да защитим интересите на фондация “Заедно в час” (например, в случай на съмнения за измама). Фондация “Заедно в час” няма да споделя, продава или да разменя Вашите лични данни с трети страни за целите на собствения им маркетинг, освен ако не сте ни дали Вашето съгласие да направим това. Лица под 18-годишна възраст. Децата и младежите са в центъра на мисията на фондацията и ние приемаме защитата на правата на лицата, ненавършили 18 години особено сериозно. Поради това ние се ангажираме да защитаваме неприкосновеността на личния живот на децата и младежите, които се ангажират с нас чрез нашите програми, събития и училища – партньори.

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме:
 • обема, естеството и чувствителността на личните данни,
 • потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни,
 • целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства,
 • приложимите законови изисквания.

Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно, Вие имате:
 • Информираност (във връзка с обработването на личните Ви данни от администратора);
 • Достъп до собствените Ви лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на лични данни;
 • Имате право и да откажете обработване на данни, включващо профилиране;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че считате, че правата Ви са били нарушени.
Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес help@prepodavame.bg , ако искате да упражните горните права, и ще предприемем разумни стъпки, за да отговорим на Вашите легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите Вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл  help@prepodavame.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги.

Подаване на жалба

Ако имате възражения относно начина, по който сме използвали Ваши лични данни, моля да ни уведомите, като ни изпратите имейл на help@prepodavame.bg Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

Промени в тази политика за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля, посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще Ви уведомим за значителни промени в начина, по който боравим с личните Ви данни, като поставим забележимо известие на уебсайта и изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.