Развивай социално-емоционални умения в твоята класна стая

Ресурси за развиване на социално-емоционални умения

Какво представлява социално-емоционалното учене?

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Като учители влияем на своите ученици – на качеството на тяхното учене и напредък, но и на развитието им. Имаме ключово значение за формирането на личността на учениците, с които работим.

В prepodavame.bg имаме много ресурси за развитие на социално-емоционалните умения, но като опитни учители знаем, че само наличието на дадена информация не стига. Подготвили сме поредица от допълнителни ресурси и практични материали. Ако искате да научите за 5 елемента на СЕУ – запишете се напълно безплатно за имейл поредицата ни „Развитие на СЕУ в клас”.

Освен 5 елемента на СЕУ ще получите 2 бонус ресурса и ще разберете последователно как успешно да интегрирате СЕУ в преподаването си и да подобрите благополучието и академичните резултати на учениците си.

Искаш да научиш основите? Започти от тук

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

Ресурси за развиване на социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
Ресурси за развиване на социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ