Социално-емоционално учене в часовете по БЕЛ

СЕУ в часовете по БЕЛ

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по БЕЛ?

Всяко едно от уменията част от социално-емоционалната рамка може да бъде системно развивано в часовете по БЕЛ и в хармония с учебните цели.

1. Паралелното овладяване на езикови и социално-емоционални компетентности разкрива многобройни възможности за формиране на специфични умения като емоционална осъзнатост, самоефективност, отговорност, емпатия и толерантност, нужни на всяко дете в класната стая и извън нея.

СЕУ в часовете по БЕЛ

2. Потапянето в света на литературата обогатява ценностните и културни представи на учениците за света около тях, стимулира тяхното критично мислене и ги свързва с опита на тези преди тях. Стимулира умението за саморефлектиране и предоставя възможност на учениците да откриват в текстовете различни начини, по които хората изразяват емоциите си. 

СЕУ в часовете по БЕЛ

3. Груповите и игровите технологии на работа предоставят възможност за активно участие, взаимодействие и автентично общуване между учениците, както и за изграждане на умения за изслушване и уважаване на събеседника.  

СЕУ в часовете по БЕЛ

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по БЕЛ
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ в часовете по БЕЛ
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по БЕЛ

Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.   Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото

СЕУ в часовете по БЕЛ

Как да водим фокусиран разговор?

Учениците трябва да поддържат диалог с партньора си като поддържат темата на разговор без да я променят несъзнателно.   Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават

СЕУ в часовете по БЕЛ

Книгите ни дават крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е вдъхновило и какви положителни примери могат

СЕУ в часовете по БЕЛ

Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.   Осъзнатост: анализират и рефлектират върху

СЕУ в часовете по БЕЛ

Поема от името на литературен герой

След като се запознаят с откъс от изучавано произведение учениците създават поема в първо лице от името на избран герой.   Осъзнатост: Учениците използват литературни

СЕУ в часовете по БЕЛ

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

СЕУ в часовете по БЕЛ

Сократова беседа

Учениците разглеждат в група откъс от дадено произведение без експлицитна помощ от учителя.   Управление на взаимоотношения: учениците вникват в учебното съдържание като един екип

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая