Етикет: Екологично образование

„Non schole sed vitae discimus” – „Не заради училището, а заради живота се учим” – латинска сентенция Ученето чрез преживяване

Имат ли пчелите място в класната стая? Отговор на този въпрос дава Ивелина Атанасова, старши учител в Начално училище “Любен

На всеки учител се е случвало да се сблъсква с различни предизвикателства, свързани с преподаването на научни знания, част от

ПГ по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в гр. Кърджали. В нея се обучават над 400 ученици, част

В последните десетилетия се наблюдава нарастване на осъзнатостта за неотложната нужда от екологично образование в училище. Това не е просто

Вдишай. Издишай. Да свържем учениците с природата е една от най-важните ни задачи като учители, независимо какъв предмет преподаваме. Възрастта

Възпитаването на активни граждани често изисква иновативни подходи и средства, които да насърчават учениците да участват активно и отговорно в

Знаят ли вашите ученици какво представлява климатът? Едно от най-подходящите описания ни дава екипът на National Geographic и спокойно можем

Растенията са една от първите научни теми, преподавани в началното училище. Учениците засаждат семена, отглеждат и измерват растения, наблюдават жизнения

STEM проектите, попадащи в категорията “Зелени технологии и устойчиво развитие”, използват естествената среда и екологичните предизвикателства, за да ангажират учениците

Научен експеримент за изследване на влиянието на замърсителите на въздуха върху водните екосистеми В резултат от човешката дейност, в атмосферата

Защо да изследваме видовия състав на насекомите? Несъмнено учениците ви ще посрещнат идеята с предимно негативни чувства. Децата често определят