Прави и учи с “Go green” – проект за любознателни ученици

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • разнообразни, според темата на урока
Време за активността: един учебен срок (30 занятия в клуб “Учим за природата” и 10 занятия по английски език)

Цели по предметно знание

  • запознаване с явления, процеси и условия, свързани с екологията.

Цели по умения

  • решаване на проблеми;
  • развиване на критично мислене; 
  • работа в екип;
  • организация на времето и работата;
  • писмена и устна комуникация;
  • презентационни умения.

„Non schole sed vitae discimus” – „Не заради училището, а заради живота се учим” – латинска сентенция

Ученето чрез преживяване и правене е доказано успешно и се оказва особено подходящо за любознателните ученици на Ралица Миладинова и Росица Тенжова. В центъра на серия занятия двете учителки по английски език с дългогодишен опит поставят преживяванията, знанията и уменията на децата в реални житейски ситуации, като разчупват стените на традиционната класна стая.

В тази статия ще ви представим проекта “Go green”, който успява да заинтригува четвъртокласниците от 40 СУ “Луи Пастьор” – София и да повиши осведомеността им за явления, процеси и условия, свързани с екологията и преди всичко – за водата, извора на живота.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

В началото на този многоетапен проект г-жа Миладинова проверява познанията по екология на своите ученици чрез тест. Това ѝ дава не само идеи за моментното им ниво, но и за възможните сфери на интерес и за темите, които имат нужда от да бъдат разгледани по-внимателно. Въоръжена с тази информация, учителката изготвя своя план за действие.

Като свои първи стъпки за постигане на тези цели, тя избира да представи новата за децата информация в презентационен формат, така че да надгради познанията на учениците и да грабне вниманието им. В част от подготовката на урочните единици участват и учениците, а по време на самото занятие те се включват дискусии по поставената тема за водата в света около нас. В тази част на проекта г-жа Миладинова и нейните ученици “посещават” и виртуалния Музей на водата в Ловеч, който допълнително ги заинтригува.

След натрупване на знания и вече развиващи се умения за критично мислене и търсене на информация учениците получават първата възможност да покажат какво знаят. За целта учителката им възлага да изработят табло за Деня на водата – 22 март.

Това не е единствената задача, по която учениците работят в екип. Други мини проекти, част от голямата тема за водата, са свързани с реките на България, с водата във всичките й форми и като част от човешкото тяло. Класът се включва и в кампанията “Без найлонови торбички” с фокус върху рециклирането, в която се изработват платнени торби.

Прави и учи с “Go green” - проект за любознателни ученици

Кулминацията на проекта “Go green” е пиесата “Как водата става чиста”, която учениците подготвят самостоятелно по предварително подбран сценарий, свързан с пречистването на водата от бактерии. Четвъртокласниците разпределят ролите и задачите помежду си, изработват костюмите и декорите за различните сцени, подбират музиката, измислят хореография за танците в пиесата и подготвят покани, стикери и брандирани тениски. Начинанието изисква редица умения, които учениците са развивали постепенно по време на занятията на клуба “Учим за природата” и разбира се, по време на часовете по различните учебни предмети. Пиесата е представена успешно пред ученици от другите класове, родители и учители.

Прави и учи с “Go green” - проект за любознателни ученици

Паралелно с темите и дискусиите в занятията на клуб “Учим за природата” г – жа Тенжова подпомага учениците в часовете по английски език. Заедно с нея децата разглеждат уроци на екологична тематика и подготвят презентации.

Тези междупредметни връзки са от значителна помощ на учениците при участието им в Еразъм програма и представянето на проекта пред международна публика в Кипър. С това завършва един обширен цикъл от дейности, които спомагат за това четвъртокласниците да добият добра представа за важността на водата и за опасността от замърсяването на питейните води. Децата са готови да търсят практични решения на проблема, искат да водят по-зелен начин на живот и развиват положителна нагласа към възможните промени. 

КАК МОЖЕМ ДА НАДГРАДИМ?

Описаната практика може да бъде адаптирана за ученици от 3. до 6. клас, като се вземат предвид сложността на представената информация и нейния фокус. Темите за дискусия и поставените задачи-мини проекти също могат да бъдат различни.

ПРИОБЩАВАЩ ХАРАКТЕР НА ПРАКТИКАТА

За да се подсигури поддържането на интереса и активното участие в проекта на всеки ученик, е важно децата да получат задачи, които отговарят на техните възможности, таланти и интереси. Това важи не само за поставянето на пиесата на сцена, но и при самата подготовка на драматизацията. Отговорностите и задачите са много и достатъчни разнообразни, така че да поддържат учениците мотивирани, кооперативни и активно участващи. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Проектът е добър пример как ученето може да бъде приятно и забавно. Г-жа Миладинова го определя като успешен, допринасящ за екологичното образование на учениците и формиращ отговорно отношение към околната среда.

Презентациите, екскурзията в Музея на водата, изготвянето на продукти и подготовката на пиеса допринасят за неусетното формиране на знания и умения в учениците. Не по-малко важни са и ученето чрез правене и междупредметните връзки (между английски език, музика и изобразително изкуство), които помагат на децата да развиват редица компетенции. 

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Ралица Миладинова
и Росица Тенжова
Ралица Миладинова е начален учител с преподаване на английски език от 21 години. Работи в 40 СУ "Луи Пастьор" - София. Тази година преподава в 1. клас. Смята, че учениците трябва да учат чрез преживяване, да трупат опит, знания и умения в реални, житейски ситуации, "да разчупят" стените на класната стая и да се мотивират от своите успехи. Росица Тенжова е преподавател по английски език в начален етап, главен учител в начален етап. Нейният преподавателски стаж е 35 години в 40 СУ „Луи Пастьор” – София IV ПКС. Възпитаник на Класическата гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и на СУ „Св. Кл. Охридски”. Рецензент на учебници и учебни помагала по английски език за начален етап на изд. „Просвета” – `Hello`- New edition.

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Дневник за рефлексия
Умения за учене

Дневник за рефлексия

Следваща стъпка при реализирането на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е въвеждането на дневник за записване на рефлексията. Дневникът може да съдържа

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали