Разберете дали сте учител на 21. век

Всеки учител има силни страни и области за подобрение.

Притежавате ли нужните умения, които са необходими, за да се справите с предизвикателствата в класната стая?

Попълнете анкетата и разберете дали сте учител на 21. век!

  • Отнема по-малко от 10 мунити
  • Напълно безплатна
  • Ще изготвим индивидуален доклад с вашите резултати, включващ насоки и ресурси за професионално развитие
Доклад за умения на учителя на 21 век
Доклад за умения на учителя на 21 век

Учителят на 21 век знае как да...

Овластява учениците

Овластява учениците

Учителят на 21. век овластява учениците да са инициативни и активни, като им дава избор и се вслушва в обратна им връзка.
Премахва бариерите

Премахва бариерите

Учителят на 21. век знае как да използва технологиите, за да премахва различни бариери, които пречат на ученето.
Умения на учителя на 21 век

Избира ресурси

Учителят на 21. век включва в преподаването си разнообразни материали, които правят ученето по-интересно и интерактивно.
Преподава чрез правене

Преподава чрез правене

Учителят на 21. век овластява учениците да са инициативни и активни, като им дава избор и се вслушва в обратна им връзка.
Умения на учителя на 21 век

Осмисля ученето

Учителят на 21. век създава у учениците желание за учене, като им помага да разберат, защо то е важно и полезно в живота.
Учи непрекъснато

Учи непрекъснато

Учителят на 21. век полага допълнителни усилия, поставя се под прожекторите, поема рискове и се учи и развива през целия си живот.
Умения на учителя на 21 век

Преподава технологии

Учителят на 21. век избира и използва правилните инструменти в класната стая и създава възможности за учениците да се учат на технологии.

Защо анкетата за умения на учителя на 21. век е важна

Анкетата за умения на учителя на 21. век е перфектният инструмент за всеки учител, който иска да планира и провежда анагжиращи уроци. 

Въпросникът ще измери силните ви страни и области за подобрение и ще ви даде достъп до индивидуален и персонализиран план за развитие на вашите умения. 

Чрез анкетата за умения на учителя на 21. век, учителите могат по-добре да разберат текущото си ниво по различни умения.

Анкетата дава рамка, която е основополаща за всеки учител, който иска да отговори на нуждите на днешните деца. Единствено чрез развитието на вашите знания и умения, можете да постигнете същото за вашите ученици. 

Достигането до учениците на 21. век изисква различен подход на преподаване и учене.

Кои са вашите силни страни и области за подобрение?

Безплатно и отнема по-малко от 10 минути.