Разговори за оценка на напредък в края на срока или на учебната година

Разговорите за цялостен напредък са ключов инструмент в образователния процес, който се фокусира не само върху преподаването, но и върху личностното и професионалното развитие на…

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е…

От директори за директори: Как да подкрепим учителите в прилагането на принципите на позитивната дисциплина

Всеки учител среща предизвикателства в работата си, с които обикновено трябва да се справя напълно сам. Част от тях са ниска мотивация за учене, закъснения,…