5 важни неща, които трябва да знаете за обратната връзка от публиката

Всеки ученик мечтае за признание за добре свършената работа. А всеки учител понякога има нужда от погледа на страничния наблюдател, за да оцени постигнатото от  учениците или да подобри целите, от които се ръководи.

Когато работите по проект и вашите ученици имат за задача да представят готов продукт, такъв много ценен “страничен” поглед към работата си може да получите от публиката – от всички хора, които имат достъп до тези продукти и могат да ги видят и оценят. В следващите редове ще поговорим защо тази обратна връзка е толкова важна и ще ви дадем насоки за това как да я потърсите.

Защо е полезно да получите обратна връзка от публиката и как да се случи това?

Най-познатият начин за получаване на обратна връзка от публиката е чрез формуляр, който всеки гост на представянето може да попълни. Формулярът за обратна връзка е инструмент, който може да преобразува една изложба от пасивно събитие в оживен и ангажиращ форум за обмен на идеи. Получавайки ролята на оценител, аудиторията има стимул да взаимодейства с учениците и тяхната работа по нов начин.

Формата за обратна връзка трябва да насочва публиката към аспекти от произведението, които заслужават внимание, както и да провокира задаването на допълнителни въпроси, които изискват от презентиращите да покажат дълбоко разбиране за същността на своите продукти. Ако самите ученици участват в създаването на формуляра за обратна връзка, този процес ще засили очакванията им към представянето. След събитието, докато децата анализират формулярите за обратна връзка, е важно те да използват тази информация, за да се върнат към процеса по изработването на продукта и да набележат места за подобрение.

1. Кой оценява продуктите?

Понякога избрани лица от публиката могат да влязат в ролята на съдии на конкурс, които сравняват и откриват отличителни характеристики на определени продукти, за да излъчат след това най-добрите сред тях.

Още на етап планиране на самия проект решете пред кого ще представяте готовите продукти, за кого са предназначени и чие мнение е важно в конкретния случай. Може да се свържете със специалисти или хора, които имат достатъчно познания по темата на проекта. Поканете ги на предварителен разговор, за да им разясните какви са целите на проекта, по който работите, както и какви са критериите за оценяване на готовите изделия и какво точно ще очаквате от тях като оценители. Заедно уточнете дали биха се ангажирали да следят текущата ви работа по проекта, или ще се включат само накрая – когато продуктите са вече готови. 

2. Какви са критериите за оценяване

Когато представяте или изработвате заедно с класа критериите за оценяване на продуктите, предупредете учениците, че може да получат критика, но това само би спомогнало за едно по-добро представяне в бъдеще. Покажете на децата вече готов качествен образец на краен продукт – за да получат вдъхновение и да знаят към какво се стремят. Целта на тази стъпка е всички да бъдат максимално подготвени за момента, в който работата им ще бъде оценявана от повече хора.

Помогнете на учениците да определят кое е най-важното послание на продуктите им – върху какво искат да се фокусира аудиторията им. Те трябва да знаят, че не носят отговорност за чуждото мнение, но че със своето представяне могат да въздействат върху ангажираността и вниманието, което ще получат от публиката.

3. Как да осигурите лесно и достъпно даване на обратна връзка

Не забравяйте, че когато представяте готовите продукти от проектната работа, едно от най-важните условия по време на самото събитие е да запазите удоволствието. За децата само по себе си ще е вълнуващо това да представят своите продукти и те да бъдат видени и признати от други хора. Нека преживяването бъде приятно и вдъхновяващо и за самата публика!

Формулярът за обратна връзка не бива да е дълъг и сложен за попълване. Ако смятате, че писмената обратна връзка изисква по-голям ресурс или би забавила обработването на резултатите, то помислете за онлайн анкета или дори за аудио запис (интервю), в който публиката да има възможност да изрази своето мнение. Създаването на лесен за използване от публиката и управляем от учениците формуляр значително увеличава вероятността гостите на представянето да отговорят докрай на всички зададени въпроси и да предоставят качествена обратна връзка.

Може да структурирате въпросите по категории – свързани с външния вид на продукта, използваните материали, функционалността и ползите за обществото, самото представяне пред публиката, посланието и др. Формулярите следва и да са съставени така, че информацията лесно да бъде “събрана” – това ще позволи на учениците да анализират по-бързо множеството формуляри. За да могат достатъчно добре да проучат обратната връзка от публиката, по-малките ученици може би ще имат нужда от формуляр, който съдържа повече изображения и по-малко обяснения с думи. 

4. Как да мотивираме публиката да даде обратна връзка

Дори да създадем лесен за попълване формуляр, това не означава автоматично, че публиката ще има нужната мотивация да го попълни. Вашата задача е да насърчите аудиторията да споделя, да дадете ясни инструкции и най-вече да обясните защо обратната връзка е толкова важна за вас и вашите ученици. Добре е да направите това още при пристигането на гостите – например докато раздавате химикали и формуляри.

В края на събитието може да предложите на гостите да участват във викторина или търг. Друг вариант е всеки, който е попълнил формата за обратната връзка, да получи специален билет, който да замени за освежаваща напитка. След обработване на формулярите може да излъчите победител от публиката, който е дал най-подробна обратна връзка и се е постарал да отговори на всички въпроси. Може да наградите и ученикът, който е бил най-активен в събирането на формуляри. Без значение какъв подход сте избрали, превърнете получаването на възможно най-богатата и пълна обратна връзка за вашия проект в една от основните цели на събитието.

5. Как учениците се възползват от обратната връзка

След като сте получили попълнените формуляри за обратна връзка, идва ред на анализирането на тези данни, които ще помогнат на учениците да разберат как са се справили със задачата си. Може да направите графики за различните категории въпроси от формуляра, които да показват процентното съотношение по тези критерии за целия клас.

Помолете учениците да използват обратната връзка в своите следпроектни размисли и самооценка. Изследвайки положителните и негативните мнения за продукта/представянето си, всеки може да прецени какво е цялостното впечатление за работата му, кои са силните и слабите му страни. Помогнете на децата да определят своите следващи стъпки въз основа на този анализ. Те биха могли да включват преразглеждане на проектната работа или повторно и вече по-задълбочено ангажиране със същата тема.

Някои полезни съвети 

Най-важното нещо, което е добре учениците да знаят, е, че откровената обратна връзка от публиката може да не е положителна и изпълнена с хвалебствия. Смисълът на това да получим повече и различни мнения за работата си, е да ни даде посока за размисъл – да бъдем честни пред себе си и да си кажем дали сме постигнали целта си, дали сме се постарали достатъчно и сме били ангажирани в идеята или напротив – бързали сме, пропуснали сме важни елементи от задачата, не сме работили с ентусиазъм и желание.

Обратната връзка, без значение каква е, винаги ни дава един ценен допълнителен страничен поглед. Затова е важно учениците, а и самите вие като учители, да приемате всяко мнение със спокойствие и благодарност. Това може да се превърне в стимул за развитие и подобряване на резултатите – за целия екип, както и за всеки индивидуално.

Има и случаи, в които публиката не е изпълнила задачата си и не е дала качествена обратна връзка. В тези ситуации е много важно да помислите къде са се объркали нещата. Може да си помогнете чрез следните въпроси:

  • Ясни ли бяха очакванията, които имахме към публиката? Ясно ли представихме целта на проекта си?
  • Формулярът за обратна връзка даваше ли възможност за конкретен отговор? Предполагаха ли някои от въпросите противоречив и неясен отговор? 
  • Каква подкрепа оказахме на публиката? Как поискахме (поканихме) гостите си да ни дадат обратна връзка и съвети? Показахме ли им, че тяхното мнение е важно за нас?

След като си отговорите на тези въпроси, ще имате по-голяма увереност и мотивация да стартирате следващия си проект и да покажете работата си. Напомнете на учениците, че обратната връзка не ги определя като личности, но им помага да имат по-ясни цели и да стават по-добри в това, което правят. Не е задължително публиката накрая бурно да ръкопляска, за да разберем, че сме се справили успешно. Понякога са достатъчни леко потупване по рамото и окуражителен поглед, стига да сме дали сърцето си в този проект. 

______

Използвани източници:

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали