fbpx

Автор - Ренета Христова

Умения за учене

10 начина, чрез които да помогнете на учениците да учат по-ефективно през новата учебна година

Всички ученици искат да учат бързо и да имат време за разходки навън, срещи с приятели, гледане на филми и всякакви други интересни за тях дейности. Една от...

За родители Умение за личностно развитие

8 вида интелигентност и как да ги разпознаваме и развиваме в децата

Какво означава едно дете да е интелигентно?  В представата на много деца и възрастни интелигентно дете означава добър ученик – такъв, който има високи...

Извънкласни дейности

Как да организираме извънкласни дейности, които са полезни за учениците

Понякога учителите не отдават нужното внимание на извънкласните дейности. Практикуват учителската професия с нагласата, че тези дейности са загуба на време и...

За родители Извънкласни дейности

За родители: как да помогнете на детето си да избере извънкласна дейност

Извънкласните дейности стимулират интелектуалното любопитство и помагат на детето да изгради качества като сътрудничество, креативност, както и умение да...