Prepodavame.bg

Автор - Ренета Христова

Avatar of Ренета ХристоваРенета има бакалавърска степен по “Журналистика” с профил “Печат” и магистърска степен по “Начална училищна педагогика”. Работила е в редакцията на вестник, била е водещ на новини в национално радио и репортер в телевизия. Има опит като преподавател в училище в гр. София. Създава статии, посветени на извънкласните дейности, на организирането на пространството в училище, използването на иновативни методи за преподаване и др.

Четивна грамотност

Как умението за четене се подобрява чрез говорене?

Умението за четене на учениците започва да се развива още със самото им ограмотяване, в начален етап на образованието. Четенето е умение, необходимо на децата във всяка учебна дисциплина, клето се използва за намиране и разбиране на информация по...

Умения за учене

6 начина, чрез които да помогнете на учениците си да не правят всичко в последния момент

Учениците са наясно с крайните срокове на задачите, които сте им възложили, но въпреки това не успяват да ги приключат навреме? Или пък знаят какви отговорности имат, но приоритизират по-маловажни неща и губят целите си от поглед? Понякога проблемът...

Проектно базирано обучение

Как да стимулирате любопитството на учениците чрез преживявания?

Начинът, по който посрещате учениците в началото на учебната година, често предопределя как ще протече цялата учебна година. Ако още в началото привлечете вниманието на учениците и ги ангажирате с някаква цел, през цялата година ще бъдете обединени...

Култура на класната стая

Първата седмица от новата учебна година

В последните години много учители осъзнават нуждата от т.нар. “подготвителна” или “въвеждаща” седмица за учениците. Тя представлява няколко дни плавен преход от лятната ваканция към училищния живот.  Новите ученици ще се запознаят с учителите, ще...

Култура на класната стая

Сутрешни срещи – практики за изграждане на общност в класната стая

Сутрешните срещи са училищна практика за управление на класната стая, използвана за справяне с нуждите от социално-емоционално обучение на учениците. Това е практика, която позволява учениците да развиват умения за сътрудничество, чувство за...

Умения за учене

10 начина, чрез които да помогнете на учениците да учат по-ефективно през новата учебна година

Всички ученици искат да учат бързо и да имат време за разходки навън, срещи с приятели, гледане на филми и всякакви други интересни за тях дейности. Една от задачите пред учителите пък е не просто да преподават учебния материал на разбираем език и...

Чужди езици

Как да започнете годината в часовете по чужди езици?

В днешно време във всяко училище се учи чужд език. Учителите, които преподават предмета, осъзнават ценността на това да можеш свободно да общуваш с хора от различни държави и континенти. С удоволствие използват езика за изучаване на чуждите култури...

Култура на класната стая

5 начина да опознаете учениците си

  Никога не е било достатъчно да знаете само имената на хората, с които общувате всеки ден. Важно е в отношенията да има взаимопомощ и уважение. Това може да се случи само ако се интересувате от човека срещу вас – какви желания и нужди...

Управление на учебния процес

4 грешки, които правят новите учители, и как да ги избегнете

Нормално е на прага на новата учебна година учителите да изпитват вълнение, примесено с притеснение, за това дали ще отговорят на собствените си очаквания, както и на тези на учениците, родителите и директора. Всеки учител иска да даде най-доброто...

Извънкласни дейности

Как да организираме най-успешния летен лагер?

В последните години родители и учители обръщат голямо внимание на това как децата да прекарат лятната ваканция, какви полезни и интересни преживявания да им предложат и как да обогатят ежедневието им.  За децата, които имат роднини в друг град или...

Социално-емоционално учене

8 вида интелигентност и как да ги разпознаваме и развиваме в децата

Какво означава едно дете да е интелигентно?  В представата на много деца и възрастни интелигентно дете означава добър ученик – такъв, който има високи оценки, взима участие, харесва му да ходи на училище и родителите му са спокойни, че си...

Извънкласни дейности

6 начина да направите посещението в музея незабравимо

Образованието вече не се ограничава само до класната стая и може да се осъществява във всеки момент, без значение къде се намират учениците. Все повече училища възприемат този подход и осигуряват на учениците си екскурзии и посещения на различни...

Извънкласни дейности

Извънкласни дейности – защо са важна част от училищния живот

Или с какво извънкласните дейности са полезни за учениците Работила съм с ученици, които са споделяли, че извънкласните дейности според тях са допълнителни часове в училище, прекарани в скука. Имала съм и колеги – учители, които са твърдели...

Извънкласни дейности

Как да организираме извънкласни дейности, които са полезни за учениците

Понякога учителите не отдават нужното внимание на извънкласните дейности. Практикуват учителската професия с нагласата, че тези дейности са загуба на време и че могат да се свършат далеч по-полезни неща: още един час за решаване на математически...

Извънкласни дейности

За родители: как да помогнете на детето си да избере извънкласна дейност

Извънкласните дейности стимулират интелектуалното любопитство и помагат на детето да изгради качества като сътрудничество, креативност, както и умение да приема чуждо мнение и да работи в екип за обща цел.  Също така дейностите извън академичната...

Социално-емоционално учене

5 начина да изградим устойчивост у учениците

За много деца изминалата година донесе смущаващи моменти, свързани най-вече с пандемичната обстановка, която засегна всяка част от ежедневието им.  Въпреки силното си желание, родителите и учителите нямат възможност да предпазят децата от всичко...

Социално-емоционално учене

За учители и родители: Как да изградим психическа устойчивост и сила

Във време на война, финансова криза и опасности за здравето много хора имат нужда да запазят своята психическа сила и да устоят на трудностите. Но какво точно представлява психическата устойчивост? Това е способността на човек да възстанови...

Гражданско образование

10 стратегии, които да помогнат на децата да осмислят насилието в света и да не губят вярата си в доброто

Дали напоследък децата стават все по-често свидетели на насилие или светът винаги е бил изпълнен с него под различни форми? Истината е, че от древни времена до наши дни има войни, престъпления и бедствия. Имало е и времена, в които невинни хора са...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.