Още 10 идеи за силен завършек на всеки час

За един ангажиращ урок не е важно само какво се случва по време на часа, а и как този час започва и завършва. От завладяващото начало зависи учениците да проявят любопитство и да искат да научат повече по дадена тема, а краят на часа ни дава възможност да направим проверка на разбирането и да идентифицираме погрешни схващания или пропуски.

През последните няколко минути от часа умовете на учениците често са фокусирани върху това, което ги очаква отвъд вратата на класната стая – междучасие, обяд, предстояща презентация, недовършена домашна работа, чат с приятели… Но оставяйки децата бързо да преминават към следващия час, без дори за момент да осмислят това, през което току-що са преминали, ще пропуснем ценна възможност да укрепим учебния процес.

Надяваме се, че вече сте прочели статията ни “10 идеи за силен завършек на всеки час” и сте изпробвали някои от описаните дейности. Ако обаче търсите още свежи предложения, с които да изненадате учениците си, продължавайте да четете!

1. Бързо рисуване + Факти за всеки пръст

Нека учениците да си изберат три важни понятия или концепции от урока и да ги нарисуват. Целта не е творбата да бъде съвършена и да показва в детайли идеите от учебния материал. Идеята е след това да обяснят с няколко думи какво са нарисували. Ако се затрудняват да представят наученото под формата на рисунка, могат да използват думи, символи или числа.

Друга подобна дейност, чрез която може да разберете какво са запомнили учениците от урока, е следната: помолете ги да направят очертания на дланта си върху лист хартия. В очертаната длан всеки ученик записва ключова концепция от урока, като добавя подходящ факт за всеки пръст. Споделянето може да стане по двойки или в малки групи.

Ако тези две предложения ви харесват и искате да включите рисуването като метод за бързо запомняне на учебния материал, прочетете повече по темата тук: “Интерактивни методи за учене: Рисуване и памет”.

2. Да обучиш първокласник

За да направите тази игра, е важно предварително да помолите всеки ученик да помисли за нещо от урока, което му се струва трудно, или за задача, която не може да реши. Разделете класа по двойки. Нека едното дете изпълнява ролята на първокласник, а другото – на учител. “Учителят” трябва по достъпен начин, със свои думи, да разясни понятие от урока, което “първокласникът” не разбира. После децата могат да си разменят ролите. 

БОНУС идея: За да бъдат в помощ на съучениците си, които отсъстват от училище, децата могат да направят по двойки списък с най-важните неща от урока и описание на дейностите, които сте правили по време на часа. В края на това обобщение дайте свобода на учениците да напишат своя “хрумка” по темата, любопитен факт или пожелание за бързо възстановяване. Уверете се, че списъкът ще достигне до отсъстващите ученици.

3. Вярно или не?

Представете на вниманието на учениците си често срещан мит или погрешно разбиране, свързани с темата на урока, и ги предизвикайте да използват това, което са научили в час, за да ги коригират. Може да предложите също поредица от неверни твърдения или грешно решена задача.

4. Измамен тест

Измамният тест със сигурност много ще забавлява учениците, но и ще ги накара да слушат внимателно. Още в началото на часа ги предупредете, че ще имат специална задача, и ги помолете да помислят за подходящи въпроси, свързани с новия урок. Важно е въпросите да бъдат подвеждащи, съдържащи изцяло грешни отговори или въпроси по темата, които не са били обсъждани по време на урока. Не е задължително тестът да бъде дълъг, достатъчни са 4-5 въпроса, които целият клас да обсъди в края на часа.

Учениците отново може да работят по двойки.

5. Генератор на въпроси

Друго, което може да направите, е да съберете в един буркан или кутия различни въпроси, свързани с урока – отворени или с по няколко възможности за отговор. В края на часа помолете няколко ученици да изтеглят въпроси и да ги зададат на класа.

Въпросите могат да се отнасят само до темата на последния учебен час или да покриват материала от цялата седмица по съответния учебен предмет.

6. Най-важните три въпроса

В края на часа помолете учениците да отговорят на три важни въпроса. Всеки въпрос трябва да се запише на определен цвят лепящо листче (sticky note) и в края на часа да получи отговор от страна на учениците. След това листчето се залепва на специално табло в класната стая (най-добре би било таблото да е до вратата, за да може преди излизане всяко дете да е поставило листчетата си).

Трите въпроса са следните:

  • Какво научих днес? 

Този въпрос и отговорите към него може да бъдат написани на листче в син цвят. Синият цвят символизира спокойствие и яснота (“Знам какво съм научил.”), удовлетворение от свършената работа и вдъхновение.

  • Защо това е важно/полезно за мен?

За този въпрос и отговорите към него използвайте листче в зелен цвят, тъй като зеленият цвят символизира движение, растеж, пробуждане, интелект, обучение и т.н. 

  • Как ли ще продължи следващият урок?

Използвайте листче в жълт цвят, за да стимулирате любопитството, светлината и радостта от предстоящите нови знания, които учениците ще получат.

7. Пеещи учени

Идеята е учениците да обобщят основните идеи от урока под мелодията на любимата си песен. За да бъде забавно и приятно за децата, текстът на песента, включваща основните знания от урока, се измисля на момента – не е необходимо думите да бъдат римувани. Учениците могат да запишат песента на телефоните си предварително и да я пуснат в края на часа или ако се чувстват достатъчно смели – да я изпълнят на живо.

8. Ето ти отговор, дай ми въпрос

Обяснете на учениците, че ще им дадете само една дума, свързана с новия урок. Тяхната задача е да измислят въпрос, на който може да се отговори точно с тази дума. Ако например току-що сте преподали урока “Сребро. Строеж на атома. Физични свойства”, предложената дума може да е “сребро”. Един от възможните въпроси е: “Кой елемент се представя със символа Ag?”.

Не е желателно да задавате повече от една дума като отговор, за да насърчите креативността и логическото мислене на децата.

9. Сигнали с пръсти

Създайте кратък списък със специфични за съдържанието на урока въпроси с няколко възможности за отговор. Нека учениците отговарят мълчаливо, като за отговор А) вдигнат палец нагоре, за отговор Б) покажат палец надолу, ако са избрали отговор В), трябва да посочат с палец наляво, а ако са решили, че правилният отговор е Г) – да посочат с палец надясно. На случаен принцип изберете няколко ученици, които “публично” да аргументират отговора си. 

Децата могат да онагледят с пръсти разбирането си по темата и по друг начин. Попитайте ги доколко разбират материала, който сте преподали.Те трябва да покажат броя пръсти, който съответства на тяхното разбиране:

  • 5 пръста: “Мога да обясня урока на свой съученик”;
  • 4 пръста: “Разбирам добре основните идеи в урока”;
  • 3 пръста: “Имам нужда от още обяснения и примери”;
  • 2 пръста: “Имам нужда от помощ и повторение на някои понятия”;
  • 1 пръст: “Изгубен съм като чорап в пералня! (или нещо друго смешно, с което ученикът да изрази затруднението си).

10. “Преди мислех, а сега разбрах…”

За да разберете как се е променило мисленето на учениците или нагласата им към учебния материал след урока (или пък в края на раздел от учебника), може да ги предизвикате със следното изречение: “Преди мислех… А сега мисля…”. Може да изискате отговор на тази фраза и в писмен вид, като за целта използвате този шаблон.

Разбира се, наясно сме, че подобни финални дейности – дори такива, които изискват съвсем малко предварително планиране – не винаги са възможни. Но когато разполагате с достатъчно време, използвайте възможността, особено в ключови моменти като края на раздел или проект! Предложете кратки, но мощни дейности за проверка, изясняване и коригиране на погрешно възприета информация, а защо не и за празнуване на успехите при една добре свършена работа. Нека всички очакват края на часа не защото вече им е скучно, а защото предстои вълнуващ финал!

____

Използвани източници: 27 Super-Smart, Teacher-Tested Closing Activities, Paige Tutt, edutopia.org

Още полезни статии:

Игрови подход и игровизация

Игра с въпроси за края на учебната година

Последните дни в училище са много емоционални и всеки учител иска да ги направи интересни и ангажиращи за учениците си. Играта с въпроси, която ще

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали