Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

Материали и ресурси за деца билингви

Наръчник за интегрирана езикова подкрепа

Практически наръчник подходящ за всеки учител. В него ще намерите насоки, стратегии и инструменти, които да ви помогнат при работата с деца билингви.

Наръчник за интегрирана езикова подкрепа

Още материали за работа с деца билингви

Статии и добри практики

Невронауката и двуезичните деца

Невронауката и “двуезичният” мозък – трябва ли учениците да учат втори език от малки?

Концентрацията при малките деца често е трудно постижима и понякога дори изглежда като невъзможна мисия. Със съзряването на префронталната мозъчна кора (което продължава докъм двадесетата

Научете повече за буквара и материалите.