Невронауката и “двуезичният” мозък – трябва ли учениците да учат втори език от малки?

Невронауката и двуезичните деца

Концентрацията при малките деца често е трудно постижима и понякога дори изглежда като невъзможна мисия. Със съзряването на префронталната мозъчна кора (което продължава докъм двадесетата година!) нещата постепенно се променят. А избирателният фокус на вниманието и способността да се блокират разсейващите фактори са сред основните изпълнителни функции на мозъка, които ни помагат да учим. 

Особености на двуезичния мозък

Буквар за деца билингвиОсобено интригуващи са обаче изследванията по отношение на посочените изпълнителни функции на мозъка при децата билингви. Изследователите1 интерпретират данните от функционалния ядрено-магнитен резонанс и когнитивните тестове на деца, които са прекарали пет до десет години в двуезична среда. ЯМР-сканирания на такъв “двуезичен” мозък разкриват повече активност в мрежите на префронталната кора – в сравнение с моноезичните деца, децата билингви развиват по-голям фокус на вниманието и устойчивост на разсейване и показват по-бърза преценка при вземане на решения.

Водещото обяснение за този факт е необходимостта пред “двуезичните” мозъци често и от рано да избират кой език е необходим в дадената ситуация, кои думи на кои езикови критерии отговарят и как да предадат предвиденото им значение при всяка комуникативна ситуация. За да направи това, мозъкът трябва активно да преценява между конкуриращите се езикови системи и умишлено да фокусира вниманието върху избрания език. Текущият процес на оценка и подбор при двуезични деца упражнява мозъчните вериги, които регулират контрола на вниманието и блокират разсейването.

По-добра памет и концентрация

Проучването изследва и изпълнителните функции на мозъка от по-висока степен, а именно работната (краткосрочна) сила на паметта в хипокампуса. Хипокампусът е мястото, в което новата информация се кодира в паметта, преди да се премести нагоре към префронталната кора за по-нататъшна обработка в дългосрочната памет. 

Как се случва това може да илюстрираме с един кратък пример: когато изпълняваме отделните стъпки за умствено умножаване на 11 x 15, в работната ни памет протича процес на “задържане” на информация. Повечето хора изчисляват произведението на 10 x 15 и “запазват” тази информация, докато изчисляват 1 x 15. След това резултатът (в случая 150) се активира отново и се добавя към 15. В зрелия мозък количеството информация, което може да се “запази” за активна обработка в работната памет, е ограничено между пет и девет единици данни. Именно това ограничение е причината при едновременна обработка на данни да не можем да умножим 2417 x 429 наум. В хипокампуса ни просто би се натрупала твърде много информация за съхранение!

Високата ефективност в справянето с когнитивните тестове при децата билингви предполага, че „задържането“ на информация в тяхната работна памет е свързано именно с ползите от по-ранното и често трениране на “двуезичния мозък” по отношение на изпълнителните функции, свързани с фокусираното внимание и преценката на езиците.

Изводи за по-добър старт

Всичко казано дотук определено насочва родителите на двуезични деца да продължат да използват родния си език у дома. Но последните проучвания поставят редица интересни въпроси и пред всички нас, заети в образователната сфера.

Как да насърчим активизация на изпълнителната функция на мозъка при всички деца? Трябва ли обучението по втори език да започне по-рано в началното училище? Какви други планирани учебни дейности могат да бъдат толкова ангажиращи, че да активират и подкрепят развиващите се мрежи в мозъка на малчуганите, които регулират контрола на вниманието и блокират разсейването?

Отговорите тепърва предстои да търсим, разбира се, с помощта на невронауката!

Буквар за билингви

______________

1Изследванията зад тази статия:

 

Bialystok, E. (2009). Bilingualism: Language and Cognition 12 (1):3-11. Cambridge University Press.

Kaushanskaya, M., & Marian, V. (2007). Age-of-acquisition effects in the development of a bilingual advantage for word learning. Proceedings of the 32nd Annual Boston University Conference on Language Development. Cascadilla Press; Somerville, MA.

_________________________

Адапирано от: Neuroscience and the Bilingual Brain | Edutopia

 

Още полезни статии:

Български език в час по математика, четивна грамотност
Четивна грамотност

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали