Автор - Елица Тодорова

Елица преподава немски език в различни възрастови групи, а от три години участва в организацията на лятна академия за деца с обучителни трудности. Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем.

Четивна грамотност

Какво ни кара да четем?

Вече сме говорили за силната връзка между четенето за удоволствие и академичния успех в училище. Добре развитата четивна грамотност не само помага на учениците...