Автор - Елица Тодорова

Елица преподава немски език в различни възрастови групи, а от три години участва в организацията на лятна академия за деца с обучителни трудности. Юрист по образование, учител по професия и майка понастоящем.