“Нарисувай ми… котка” в часовете по чужд език – създаване на текст-описание

Как се рисува котка

Винаги, когато изучаваме лексика от темата “животни”, учениците ми проявяват голям ентусиазъм. Нетърпеливи са да разкажат за домашните си любимци, за животните, които искат да имат, за интересни представители на фауната и за различни застрашени видове. Разбира се, всичко това се случва под формата на устна “дискусия” в часа (къде на български, къде на немски). Но когато задачата е писмена, ситуацията е съвсем различна и резултатът е понякога отчайващ – описанието се състои буквално от две изречения: “Това е моята котка. Тя е черна и се казва Пуфи.”

Ако и вие като учители по чужд език сте възлагали създаването на текст-описание и сте се сблъсквали със затруднението на по-малките ученици да се справят… то обяснителното рисуване е нещо, което непременно трябва да опитате!

Защо тази техника работи?

Техниката “Обяснително рисуване” повишава степента на усвояване на учебния материал, защото използва визуални опори. А ние учителите знаем, че нагледно-образното мислене е преобладаващо в детска възраст.

Визуалната памет при повечето ученици е силно развита и ние трябва непременно да имаме това предвид, когато преподаваме.

Използването на визуални методи е важно в съвременния свят, когато информацията, която възприемаме чрез зрението, е в пъти повече от тази, възприемана чрез слуха. Броят на децата, които приемат информацията предимно чрез очите, а не чрез ушите, се увеличава.

Какво представлява техниката “Обяснително рисуване”?

Пригответе се за колективно рисуване с инструкции от ваша страна! Вие ще рисувате на дъската, а учениците – на отделен лист или на празна страница в тетрадките си. Рисуването става поетапно: първо кръгче за главата, след това две триъгълничета за уши и т.н.

След като нарисувате заедно съответната част, запишете това, което изобразявате. Например:

“Главата на котката е кръгла. Тя има две заострени уши. Нослето е малко и розово, а очите – зелени. Има дълги мустаци. Тялото й е заоблено. Има меки лапи с остри нокти. Опашката е дълга.”

Нека учениците да оцветят котката и в зависимост от избрания цвят да запишат например “Козината ѝ е…”.

След приключване на рисунката, помолете учениците да прехвърлят текста “на чисто” в тетрадката си. Припомнете им, че текстът трябва да съдържа 3 части:

Увод (кой, кога, къде… Например: “Това е котката, която искам да имам. Тя се казва…”);

Изложение (историята или в случая описанието);

Заключение (обобщение, мнение, отношение… Например: “Аз обичам моята котка, защото….” или “Това е най-… котка на света”).

Нека с ваша помощ децата да подредят изреченията последователно, да ги отделят в абзаци и да поставят заглавие.

Преди да приложите техниката, се уверете, че в класната стая разполагате с достатъчно резервни материали за рисуване – цветни моливи или флумастери, бели листа. Ако не се чувствате уверени в своите артистични способности, първо изтренирайте рисунката у дома.

Какви са предимствата на тази техника?

С помощта на инструкциите писменият разказ се оформя поетапно, от частите към цялото. Обръща се повече внимание на детайлите, затова описанието става по-пълно и по-точно. Процесът по създаването на текст протича неусетно, а децата се забавляват. Със сигурност докато изпълняват задачата, те ще сравняват своите творения и вероятно ще се кикотят от удоволствие!

Освен в чуждоезиковото обучение, обяснителното рисуване е съвсем приложимо и за часовете по български език и литература в начален етап. А защо не и при работата с деца-билингви, за които българският език не е майчин!

 

Почувствахте ли се предизвикани? С нетърпение очакваме да споделите личните си впечатления от обяснителното рисуване!

За още интерактивни методи и стратегии за креативно писане може да потърсите вдъхновение тук!

 

Техниката “Обяснително рисуване” си заимствах от статията “Мотивиране на учениците за създаване на собствен текст” на г-жа Мариета Йорданова, старши учител в начален етап в ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра.

Още полезни статии:

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Pens next to a textbook
Четивна грамотност

Създаване на таблица с две колони

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто смисъл им е напълно ясен,

Четивна грамотност

Предварителна информация за автора

Учениците прочитат внимателно текст с предварителна информация за автора и си маркират основни неща за творчеството му. След това ги откриват в неговия текст и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали