Prepodavame.bg

Категория - Четивна грамотност

Как да развиваме четивна грамотност

Връзката на всяко дете с четенето е различна. Някои деца от съвсем малки обожават да са сред книги – да слушат, да четат или просто да ги разгръщат. Други предпочитат занимания, свързани с физическо движение, а за трети четенето изглежда...

Повече
Четивна грамотност

Може ли да се преподава български език в час по математика? Урок за множества в 6. клас

Математиката е наистина универсална! Символите й са еднакви и разпознаваеми във всяка една държава, на този език си комуникират множество научни дисциплини, а според Галилей “Книгата на природата е написана на езика на математиката”. По...

Четивна грамотност

“Подвижната блиблиотека” във всяко училище – добра практика от Явор Хаджиев

Вероятно сте се чудили как да развиете интерес към четенето у своите ученици. Явор Хаджиев, който е учител по английски език и ЦОУД в СУ “Неофит Рилски” в гр. Долна Баня, не чака децата да отидат при книгите, а води книгите при тях. Как?   Явор си...

Четивна грамотност

“Клиника за книги” или как децата да заобичат книгите

“Грижата за книгите е като за истински пациенти. Говорим тихо, пипаме внимателно, търсим проблемните – болните зони. Лекуваме.” Тази добра практика ни беше споделена от Теменужка Йорданова Георгиева, начален учител в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан...

Четивна грамотност

Как да запалим учениците по четенето? Изпробвана практика в 6-ти клас

Тази практика ни е изпратена от г-жа Йонка Николова, ОУ “Св. Климент Охридски”, село Стоян Михайловски, област Шумен. Ето какво ни разказа тя. Всеки класен ръководител в началото на учебната година е изправен пред предизвикателството да изготви...

Четивна грамотност

Как едно съкровище помогна на учениците да четат по-добре – урок на Йорданка Замфирова

“Четенето с разбиране е ключът към изграждане на всички умения и компетентности в училище и ключ към успешната им реализация в живота. Моите ученици имаха прилична четивна техника, но трудно можеха да извеждат необходимата им информация от...

Четивна грамотност

На какво се дължат ниските резултати по четене на учениците и как да ги подобрим (PISA 2018)

С публикуването на резултатите от PISA 2018 в областта на четенето една много тревожна констатация отново ни даде повод за безпокойство – почти половината от младежите между 15 и 16 години у нас са функционално неграмотни. Вече сме говорили за...

Четивна грамотност

Ниска ли е четивната грамотност на учениците в България? (Класацията на PISA)

Като разочароващи, но не и учудващи определи просветният министър резултатите на българските ученици от международното изследване PISA за 2018 година. Откъде идва разочарованието и наистина ли вече сме апатични към слабото представяне на нашите...

Четивна грамотност

Как в село Ръжена децата искаха да четат още и още

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Величка Момчева от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Ръжена, общ. Казанлък.  Четивната грамотност е сред ключовите компетенции за успеха на нашите деца. Затова много учители използват всяка...

Четивна грамотност

Как да научим децата да четат на английски чрез техниката “Съчетаване на звуци”

Обръщали ли сте внимание как малките деца се учат да четат на български език? Те първо “разшифроват” отделните букви, след което ги преливат плавно един в друг в срички и произнасят написаното. М-А: ммааа… МА-МА: мааа-ммааа.  В обучението по...

Четивна грамотност

Защо и как да използваме буквуване в часовете по английски език

Когато преподавате английски на начинаещи, със сигурност ви прави впечатление колко бързо и сравнително безпроблемно учениците натрупват езиков опит под формата на игри, песни и видеоклипове, ролеви симулации. И в същото време – колко бавно...

Четивна грамотност

“Нарисувай ми… котка” в часовете по чужд език – създаване на текст-описание

Винаги, когато изучаваме лексика от темата “животни”, учениците ми проявяват голям ентусиазъм. Нетърпеливи са да разкажат за домашните си любимци, за животните, които искат да имат, за интересни представители на фауната и за различни застрашени...

Четивна грамотност

Има ли място японската поезия в час по БЕЛ – една история от Кубрат

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Нуршен Халилова, г-жа Елка Игнатова и г-жа Пламена Овчарова от СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат. Как учениците в начален етап да научат частите на речта неусетно, докато развиват умението си да работят...

Четивна грамотност

Техниката “Зрителни думи” и как да ни е от помощ в часовете по чужд език

Като преподаватели по чужд език със сигурност сме забелязвали как при четене на непознат текст учениците ни моментално разпознават думите, които са срещали често, и ги прочитат уверено, гладко и бързо. И вероятно си даваме сметка, че част от тези...

Четивна грамотност Креативност

10 идеи, с които учениците ви ще заобичат четенето

Редица изследвания показват, че връзката между четенето за удоволствие и успеха в училище е право пропорционална. Затова и на нас като учители ужасно много ни се иска да имаме четящи деца. Само че опитите ни да мотивираме учениците си да четат...

Четивна грамотност

Какво ни кара да четем?

Вече сме говорили за силната връзка между четенето за удоволствие и академичния успех в училище. Добре развитата четивна грамотност не само помага на учениците да се справят с материала по всички учебни предмети, но и в  значителна степен определя ...

Четивна грамотност

Как да мотивираме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на родителите, езика, на който се говори у дома, притежаваните от семейството...

Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български език и литература, а в последните класове и от...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.