“Азбучни карти” – помощник в ограмотяването на учениците

Ограмотяването е първата задача пред един учител в начален етап. Този процес понякога е предизвикателен, а учителите търсят различни подходи и методи, чрез които всяко дете да напредва.

Предизвикателства не липсват и в ОУ “Граф Николай Игнатиев” в село Граф Игнатиево. Училището е средищно и за 3 населени места и ученици от различни етнически общности. Тук на помощ идват т.нар. “Азбучни карти”. За тях Елена Генчева, дългогодишен преподавател в училището, казва, че са една от най-успешните практики, които е прилагала в класната си стая.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Азбучни карти

Предмет: Български език и литература

Цели: Ограмотяване на учениците

Подходяща е за: начален етап

Необходими материали: разпечатани и ламинирани карти, маркери, флумастери, принтирани думи с печатен шрифт

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАРТИТЕ

Азбучните карти са предназначени да подкрепят процеса на ограмотяване на деца с майчин език, различен от българския, или с обучителни затруднения. Основават се на метода за цялостно възприемане на думата.

Работата с картите помага на учениците да усвояват процеса на четене чрез узнаване на думата, като същевременно те асоциират печатната и ръкописната буква с нейния звук чрез съответното изображение. Процесът по развитие на фината моторика и изписване на ръкописните букви е улеснен с помощта на пунктирния шрифт.

Децата четат печатния шрифт и повтарят ръкописния. Така се избягва механичното преписване на печатни текстове и неосъзнатото писане на ръкописни такива. Учениците едновременно научават както значението на думата, ръководейки се от изображението, така и нейното правилно изписване. Обогатява се и речниковият запас.

 

“Азбучни карти” - помощник в ограмотяването на учениците

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Ето кратка инструкция за използването на картите:

  1. Разпечатайте картите, ламинирайте и изрежете. 
  2. Разпечатайте на картон А4 печатните думи и ги изрежете. 
  3. Изберете как ще работите с картите. Г-жа Генчева предлага няколко варианта: 
  • Съпоставяне на думата от картата с картончето с изписаната печатна дума. Може да се започне работа с гласните звукове и или със сонорните съгласни; 
  • Писане на думата по пунктир. Ламинираната карта позволява директно повтаряне по ръкописния пунктир с флумастер. Флумастерът се плъзга по повърхността на картата и улеснява неукрепнала ръчичка на ученика. 
  • Преписване на ръкописната дума в тетрадката;
  • Устно съставяне на изречения с дума от картите; 
  • Писмено съставяне на изречения; 
  • Съставяне на изречение или кратък текст с няколко думи едновременно (Например: автобус и цвете – Детето видя красиво цвете, докато пътуваше с автобуса.).

 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката “Азбучни карти” ще Ви помогне в работата с ученици, които не владеят добре български език или имат обучителни затруднения, и ще улесни процеса по ограмотяването им. Картите могат да бъдат приложени директно във всяка класна стая и биха спестили време за търсене на подходящи материали. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Картите позволяват на учениците да работят самостоятелно по тях. Наша отговорност е да правим постоянна проверка на разбирането, за да сме сигурни, че упражненията не са механични.

Препоръчително е в началото да се дават само няколко карти (3-5 броя), с които децата да свикнат. След като учителят е сигурен, че учениците са запомнили буквите и думите, може да ги замени с нова група карти.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

“Азбучни карти” - помощник в ограмотяването на учениците

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали