Prepodavame.bg

“Азбучни карти” – помощник в ограмотяването на учениците

Ограмотяването е първата задача пред един учител в начален етап. Този процес понякога е предизвикателен, а учителите търсят различни подходи и методи, чрез които всяко дете да напредва.

Предизвикателства не липсват и в ОУ “Граф Н. Игнатиев” в село Граф Игнатиево. Училището е средищно и за 3 населени места и ученици от различни етнически общности. Тук на помощ идват т.нар. “Азбучни карти”. За тях Елена Генчева, дългогодишен преподавател в училището, казва, че са една от най-успешните практики, които е прилагала в класната си стая.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Азбучни карти

Предмет: Български език и литература

Цели: Ограмотяване на учениците

Подходяща е за: начален етап

Необходими материали: разпечатани и ламинирани карти, маркери, флумастери, принтирани думи с печатен шрифт

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КАРТИТЕ

Азбучните карти са предназначени да подкрепят процеса на ограмотяване на деца с майчин език, различен от българския, или с обучителни затруднения. Основават се на метода за цялостно възприемане на думата.

Работата с картите помага на учениците да усвояват процеса на четене чрез узнаване на думата, като същевременно те асоциират печатната и ръкописната буква с нейния звук чрез съответното изображение. Процесът по развитие на фината моторика и изписване на ръкописните букви е улеснен с помощта на пунктирния шрифт.

Децата четат печатния шрифт и повтарят ръкописния. Така се избягва механичното преписване на печатни текстове и неосъзнатото писане на ръкописни такива. Учениците едновременно научават както значението на думата, ръководейки се от изображението, така и нейното правилно изписване. Обогатява се и речниковият запас.

 

“Азбучни карти” - помощник в ограмотяването на учениците

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Ето кратка инструкция за използването на картите:

  1. Разпечатайте картите, ламинирайте и изрежете. 
  2. Разпечатайте на картон А4 печатните думи и ги изрежете. 
  3. Изберете как ще работите с картите. Г-жа Генчева предлага няколко варианта: 
  • Съпоставяне на думата от картата с картончето с изписаната печатна дума. Може да се започне работа с гласните звукове и или със сонорните съгласни; 
  • Писане на думата по пунктир. Ламинираната карта позволява директно повтаряне по ръкописния пунктир с флумастер. Флумастерът се плъзга по повърхността на картата и улеснява неукрепнала ръчичка на ученика. 
  • Преписване на ръкописната дума в тетрадката;
  • Устно съставяне на изречения с дума от картите; 
  • Писмено съставяне на изречения; 
  • Съставяне на изречение или кратък текст с няколко думи едновременно (Например: автобус и цвете – Детето видя красиво цвете, докато пътуваше с автобуса.).

Поставяме файла с Азбучни карти за изтегляне.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката “Азбучни карти” ще Ви помогне в работата с ученици, които не владеят добре български език или имат обучителни затруднения, и ще улесни процеса по ограмотяването им. Картите могат да бъдат приложени директно във всяка класна стая и биха спестили време за търсене на подходящи материали. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Картите позволяват на учениците да работят самостоятелно по тях. Наша отговорност е да правим постоянна проверка на разбирането, за да сме сигурни, че упражненията не са механични.

Препоръчително е в началото да се дават само няколко карти (3-5 броя), с които децата да свикнат. След като учителят е сигурен, че учениците са запомнили буквите и думите, може да ги замени с нова група карти.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Популярни статии:

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали