20 правила за щастлива класна стая

Създаването на правила на класа и прилагането на последствия, когато не се спазват, не е приятна дейност за всеки учител. Но изследванията сочат, че класна стая, в която се следи за спазването на предварително формулирани правила е в пъти по-ефективна, отколкото стая без изработени правила и последствия. Така че съществуването на правила в класната стая ви дава възможност да се фокусирате върху това, което умеете най-добре: да мотивирате учениците да учат. По-ефективно използваното учебно време може да инвестирате в допълнителни дейности, надграждане на преподадения материал, изпращане на послания за ангажиране и мотивация на учениците.

Предлагам ви 20 правила, които да изпробвате в класовете, на които преподавате. Изберете не повече от пет и експериментирайте смело! Ще откриете и съвети за това как да създадете собствени правила, за да постигнете положителни промени в една по-щастлива класна стая. 

 • Влизайте навреме в час
 • Слушайте внимателно учителя 
 • Винаги давайте най-доброто от себе си
 • Отнасяйте се с грижа към училищното оборудване
 • Вдигнете ръка, ако искате да говорите
 • Концентрирайте се
 • Поддържайте работното си място подредено
 • Гордейте се с работата си
 • Пазете чуждите вещи
 • Изслушвайте съучениците си
 • Включвайте се смело в дискусии
 • Никога не се отказвайте
 • При нужда поискайте помощ
 • Задавайте въпроси
 • Бъдете креативни
 • Използвайте само учтиви думи
 • Помагайте на съучениците си
 • Бъдете честни
 • Спазвайте дрескода
 • Бъдете любопитни

Как да създадете правилата във вашата класна стая?

Вашите правила трябва да насърчават положително поведение и да са лесни за разбиране от учениците. Всеки клас е различен. Важно е да опознаете децата и да приспособите правилата си към тяхното поведение и нагласи.

Предлагам ви няколко лесни начина да започнете.

Поставете граници

Имате нужда от добра комбинация от положителни правила и такива, които поставят ясни граници.

Има ли норми, валидни  за цялото училище, които трябва да спазвате? Например може да съществува дрескод, който да следвате. Посъветвайте се с колеги и училищното ръководство, за да сте сигурни, че наблягате върху най-важното. 

Поставянето на граници означава, че децата ще знаят точно какво не могат да правят. След това можете да преминете към по-положителни примери.

Мислете мащабно

Правилата, свързани с ценности и нагласи не трябва да са отрицателни. Можете също така да ги използвате, за да вдъхновите любопитство, креативност и учене.

Помислете за ценностите, които са важни за вас като уважение, любезно отношение, толерантност. Поставете тези ценности в основата на вашия списък.

Правилата в класната стая трябва да се отнасят най-вече за това какво могат да правят учениците, а не само какво трябва да избягват. По този начин се създава среда, в която те са насърчавани да предприемат положителни действия, вместо да се притесняват, че ще направят нещо погрешно.

Бъдете конкретни

След като помислите по-мащабно, усъвършенствайте детайлите. Вашият клас има ли лоши навици, които пречат на урока? Има ли поведение, което се повтаря отново и отново всеки път? Добавете тези неща към списъка си с правила в течение на годината. Това ще ви помогне да приспособите плана си и да изгладите всички проблеми. 

Създайте правилата съвместно с вашите ученици 

В тази статия ще намерите по-подробни съвети по темата. 

Как да илюстрирате и презентирате основни правила в класната стая

Много пъти учителите правят грешката просто да обявят своя списък устно. Това е добре, но е важно да привлечете вниманието на учениците си към необходимостта от прилагането на нормите. 

Има много начини, по които можете да постигнете това:

1. Постер

Залепете постер с правилата на видно място в класната стая. Разположете го така, че да е видим за всички и включете интересни  форми и цветове. 

Материали за сваляне – примерни постери: 

Примерен постер 1.
Примерен постер 2. 

2. PowerPoint презентация

Друг ангажиращ начин да представите правилата на вашия клас е да направите презентация. Това може да се случи  в началото на годината, когато децата тепърва се адаптират, или когато смятате, че имат нужда от напомняне.

Нека презентацията ви бъде цветна и демонстрираща по атрактивен начин правилата  и последствията. Можете да включите конкретни примери, ролеви игри и казуси.

3. Ролева игра

Ролевата игра е друг чудесен начин да илюстрирате необходимостта от спазването на правилата. Можете да представите на децата различни ситуации, за  да решат дали дадено поведение е добро или неприемливо.

Покажете им различни сценарии. Например ученик презентира проект, а двама от съучениците му говорят помежду си. Попитайте ги какви правила изисква тази ситуация и как биха ги спазвали? 

Правила и последствия в класната стая

Ако забележете, че децата полагат усилия за спазването на правилата, следва да ги поощрите. Ако правилата не се спазват обаче е необходимо да има последствия, които да се налагат чрез градация. 

Предлагам ви няколко начина, по които можете да възнаградите, спазващите правилата  ученици:

 • Устна похвала – препоръчително е да я отправите в частен разговор след часа
 • Награда „Ученик на седмицата”
 • Получаване на привилегии
 • Възлагане на лидерска роля
 • Малък подарък (молив или гума)
 • Писмо-похвала до родител

Ето няколко примера за последствията от лошото поведение:

 • Устно предупреждение – препоръката е като при похвалата – коментирайте с ученика поведението му на четири очи
 • Писмена саморефлексия
 • Отнемане на привилегии
 • Разговор с родител
 • Среща с директор

Създаването на основни правила в класната стая не трябва да бъде тежест за вас.  Ако си сътрудничите с класа си, въвличате ги в дискусии и поставяте ясни граници, ще съставите списък, с който всички ще са съгласни.

Когато забележите неприемливо поведение, отделете време за припомняне на правилата. По този начин ще създадете една по-щастлива и приятна класна стая за всички.

Тук може да намерите още вдъхновяващи идеи за прилагане на правила във вашата класна стая.

 

Адаптирано от: 

30 Classroom Rules for a Happier Classroom

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Обратно планиране
Креативност

Обратно планиране

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали