Как да създадем норми на класната стая съвместно с учениците?

Как си представяте идеалната класна стая? Учениците слушат внимателно всяка ваша инструкция. Толкова е тихо, че чувате как химикалите им скърцат върху белия лист, когато започнат да изпълняват поставената задача. Вдигната ръка ви показва, че детето е готово. Всеки изчаква останалите да приключат, за да започнат в екип да подготвят за  презентиране готовия продукт.

Тази картина е реалистична, но изисква много труд и постоянство. Откъде да започнем? Аз предлагам от създаване на нормите в класната стая. Най-важната стъпка е да  идентифицирате нуждите на класа с помощта на следните въпроси:

 •  децата имат ли изградени умения за работа в екип;
 •  харесват ли се помежду си;
 •  преобладават момичетата или обратно;
 •  на каква възраст са учениците;
 •  какви цели си поставяте за учебната година.

След като съберете и обобщите информацията за контекста на класната стая, може да пристъпите към формулиране на норми, които адресират нуждите на учениците.

3 ползи от създаването на норми в класната стая съвместно с учениците

1. Вашите ученици  се чувстват ценени

Много малко дейности в училище са свързани с изслушването на мнението на учениците и съобразяването с него. Съвместното установяване на норми и правила ще подсили усещането за стойност и ще развие критичното мислене. По този начин мотивацията за спазване на нормите ще бъде по-висока.

2. Вашите ученици ще разберат ефективността на сътрудничеството

Да накарате учениците да си сътрудничат през първите ви дни заедно е чудесен начин да покажете колко много цените работата в екип. Вместо обичайната структура „седнете и слушайте“, вие предоставяте на учениците си смислено и интерактивно изживяване при обучение.

3. Вашите ученици ще имат ясно разбиране за очакванията

Прякото участие на учениците в създаването на очакванията в класната стая оставя по-малко място за объркване. Когато учениците са пряка част от процеса, те разбират всичко по-добре. Те няма просто да ви слушат как обяснявате очакванията, а ще бъдат преки участници в обсъждане и систематизиране.

3 начина за създаване на споделени очаквания (норми) в класната стая

1. Проведете групова дискусия.

Този метод работи много добре и при по-малки ученици, които все още не могат да пишат добре. Просто дайте указания за правилата, които сте имали с предишен клас, и поискайте допълнителни предложения. Например уважението е типично правило, което ще намерите в повечето класове. Повдигнете темата за уважението. Попитайте учениците: „Защо е важно да проявяваме уважение в часовете?“  или  „Какви са начините класът да бъде уважителен в часовете?“ Тази техника за въпроси ви позволява да ръководите дискусията, но дава възможност и на учениците да получат по-задълбочено разбиране и да добавят информация относно очакванията за класната стая. 

2. Накарайте вашите ученици да създадат мрежови диаграми.

За да развивате едновременно и умения за работа в екип, дайте възможност на учениците си да работят и да обмислят поставената задача заедно.

 • Първо, разделете ги на групи. Всяка група ще се нуждае от голям лист хартия и приспособления за писане.
 • След това покажете на учениците си как да създадат мрежова диаграма.

Централният кръг на диаграмата трябва да бъде обозначен като „Правила на класната ни стая”. След това им покажете как да добавят следващи кръгове, които са свързани с централния. В тези вторични кръгове ще запишете вашите правила. Например „Почистваме след себе си“ или „Уважаваме чуждото мнение при екипна задача”. Нека учениците да се захващат за работа.

 • Накрая учениците споделят с класа.

След около 5-10 минути работно време дайте възможност на учениците да споделят идеите си с класа. Напишете общи теми на дъската и създайте списък с очакванията в класната стая от това, което вашите ученици са добавили към своите мрежови диаграми.

3. Проведете дейност със самозалепващи се листчета.

Тази дейност е чудесна за по-големи ученици, които могат да работят по-самостоятелно.

Ето какво да направите:

 1. Започнете с кратка дискусия за важността на нормите в класната стая.
 2. Помолете ги на самозалепващи се листчета да запишат нормите, които предлагат. Например: Уважаваме се, Работим усилено, Любезни сме един към друг.
 3. Дайте на учениците си време да обмислят всяко свое предложение. Помолете ги да напишат защо точно тази норма е важна за конкретната класна стая и да посочат конкретни действия за спазването ѝ.
 4. Проведете групова дискусия върху това, което са създали. Изберете най-подходящите за класа норми.

Поддържане на отговорност от учениците

Без значение как ще създадете нормите в класната си стая, важно е да помислите върху визуализирането им.

Предлагам ви два начина да направите това.

1. Създайте табло с нормите в  класната стая

Ако преподавате по български език например, вашите класове вероятно ще имат сходни норми. Ето защо можете да създадете постер с правилата и да го закачите в класната си стая. Ако учениците ви са малки е много забавно да се научат да рецитират правилата, особено ако им помогнете да и ги облечете в забавен стих.

2. Създайте договор на класа

Ако искате да спестите пространството на стената си, накарайте учениците да подпишат договор с нормите които сте създали съвместно.  Можете да дадете на всеки ученик отделно копие или да имате копие за всеки клас с ред за името на всеки ученик. Можете да го окачите в стаята и да се обръщате към правилата при необходимост.

И двата метода ви позволяват да направите лесна справка, ако учениците забравят правилата. Ако нещата се объркат, можете да посочите своя постер или договор и да проведете дискусия, насочена към очакванията, които се нуждаят от внимание. Важно е да напомняте на учениците, че са участвали в създаването им.

Източници:

24 Best Classroom Rules That Will Improve Student Behavior

Create Your Classroom Rules WITH Your Students for a Powerful Start to the Year

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали