5 К (кой, какво, къде, кога и как)

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки източник на белия лист. Това означава, че трябва да отговори на въпросите кой, какво, къде, кога, как с по едно изречение, като записва само ключовата информация от текста, с който разполага. В зависимост от сложността на задачата и броя на източниците, които учениците използват, времето може да варира от 10 до 15 минути.

Резултат: Учениците са обобщили ключовата информация по темата от различни източници.

Примерна инструкция

На белия лист пред себе си запишете петте К (кой, какво, къде, кога, как). За всеки източник на информация запишете с една дума/изречение най-важното, което отговаря на всеки един въпрос. Време за работа – 10 минути.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за часовете по литература, социални науки, точни науки;
  • Учениците развиват четивна грамотност;
  • Ефективен начин за намиране на общите допирни точки в различни източници на информация.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време, ако текстовете са по-сложни и обемни;
  • може за улеснение да се направи и таблица с петте въпроса за всеки от източниците на информация на листа; това ще спести от времето, в което учениците ще се чудят къде кое да пишат;

може да се прави и устно – с малки ученици, които не умеят още да четат, както и с хора, които се затрудняват при четенето с разбиране.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали