Prepodavame.bg

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки източник на белия лист. Това означава, че трябва да отговори на въпросите кой, какво, къде, кога, как с по едно изречение, като записва само ключовата информация от текста, с който разполага. В зависимост от сложността на задачата и броя на източниците, които учениците използват, времето може да варира от 10 до 15 минути.

Резултат: Учениците са обобщили ключовата информация по темата от различни източници.

Примерна инструкция

На белия лист пред себе си запишете петте К (кой, какво, къде, кога, как). За всеки източник на информация запишете с една дума/изречение най-важното, което отговаря на всеки един въпрос. Време за работа – 10 минути.

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за часовете по литература, социални науки, точни науки;
 • Учениците развиват четивна грамотност;
 • Ефективен начин за намиране на общите допирни точки в различни източници на информация.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време, ако текстовете са по-сложни и обемни;
 • може за улеснение да се направи и таблица с петте въпроса за всеки от източниците на информация на листа; това ще спести от времето, в което учениците ще се чудят къде кое да пишат;

може да се прави и устно – с малки ученици, които не умеят още да четат, както и с хора, които се затрудняват при четенето с разбиране.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Възможно ли е?

Възможно ли е?

Тази стратегия стимулира учениците да оценяват получен резултат, като го сравняват с разбирането си за проблема, и поставя акцент върху разбирането на проблема, а не

Точки за участие на всеки

Точки за участие на всеки

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини