Билет за рефлексия

[bwl_pvm /]

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа:

 1. Кое е най-важното нещо, което научих в днешния час?
 2. Какъв въпрос, свързан с този урок, остана неизяснен?
 3. Как това, което научих днес, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие?

Б. В края на раздел:

 1. Кое е най-важното, което научих в този раздел?
 2. Какъв въпрос/и, свързан/и с този раздел остана/ха неизяснен/и?
 3. Как това, което научих в този раздел, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие?

В. В края на оценяване:

 1. С коя учебна цел/задача се затрудних най-много? Защо?
 2. С коя учебна цел/задача се справих най-лесно? Кое ми помогна?
 3. Какви умения и знания е необходимо да (до)развия, за да се справя по-успешно при следващото оценяване?

Г. В края на писмена работа/домашна работа/проект:

 1. Колко знаех по темата, преди да започна работа?
 2. Какви умения и знания използвах, за да създам конкретната писмена работа/проект?
 3. Кои са елементите от работата, които смятам за най-успешни? Защо?
 4. По какъв начин смятам, че мога да подобря работата си?
 5. Какви проблеми срещнах, докато работех? Как успях да ги реша?
 6. Какви ресурси използвах по време на работа? Които бяха най-полезни? Кои бих използвал/а отново?

Посочените тук въпроси са само примерни и всеки учител може да ги адаптира. В зависимост от времето, което може да бъде отделено за рефлексия, броят на въпросите може да варира.

Резултат: Учениците регулярно рефлектират върху работата си по урочните и учебни цели. Анализират връзката между знанията и уменията, които развиват по конкретния предмет, и останалите сфери от живота в/извън училище. Постоянно работят върху идентифициране и засилване на силните си страни и подобряване на слабите в контекста на конкретния предмет.

Предимства на стратегията

 • Учениците са по-ангажирани с учебния материал, когато виждат връзката с други предмети и сфери от реалния живот;
 • Учениците развиват чувство за лична отговорност към учебния процес, когато имат възможност регулярно да рефлектират над работата си;
 • Учениците успяват по-лесно да трансферират уменията, развити по един предмет, в други предметни област и сфери от живота;
 • Учениците развиват умението да анализират обективно собствения си труд.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • съдържанието на отговорите на учениците не трябва да бъде санкционирано под никаква форма; важно е непрекъснато да изпращаме посланието, че няма верни и грешни отговори на тези въпроси;
 • учениците може да събират билетите като част от своето портфолио и да бъдат поощрявани за редовно попълване на билетите за рефлексия;

билетите може да бъдат използвани като основа на разговор за напредъка на ученика.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Lamp on black board

Моите силни и слаби страни

Учениците получават списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да подчертаят или да извадят тези, които се отнасят

Pens over a notebook

Нашите силни и слаби страни

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи кадастрона в двата края на стаята

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x