Prepodavame.bg

Знанието е сила

Открий над 2000 статии, наръчника, курса и още ресурси за учители и директори.

Prepodavame.bg - От учители за учители

За пръв път си в Prepodavame.bg?

Започни с тези ключови ресурси, които ще ти помогнат в класната стая, в училище и при работа с родители.

Най-новите статии

Prepodavame.bg - От учители за учители

Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на

Prepodavame.bg - От учители за учители

Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си. Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа

Prepodavame.bg - От учители за учители

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез

Prepodavame.bg - От учители за учители

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията. Управление на взаимоотношенията: Учениците

Prepodavame.bg - От учители за учители

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави,

Prepodavame.bg - От учители за учители

Интервю

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край

Запиши се безплатно за седмичния ни бюлетин и се присъедини към над 22 000 учители

Получавай полезни и практични материали
Prepodavame.bg - От учители за учители

Чрез училищния абонамент на Prepodavame.bg целият колектив получава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси. Ще получавате покани за специални събития, уебинари и обучения. Купувайки абонамент за вашето училище ползвате голяма отстъпка.

Prepodavame.bg - От учители за учители

Абонаментът на Prepodavame.bg ви дава достъп до екслузивни статии, платени видео курсове, нови ресурси всяка седмица, работни листове, уроци и шаблони за класната стая. Получавате достъп и до скрита общност и екслузивни събития и отстъпки за обучения.