Наръчници и инструменти

Наръчници, книги и инструменти, които съдържат задълбочени теоретични и практични съвети и ще ви помогнат да приложите цялостен подход в училище.

Наръчници

„Пътуваме с Ася и Явор. Книга за споделено четене“ е продължение на буквара „Четем с Ася и Явор“ и е част от цялостна концепция за подкрепа за усвояване на техниката на четене и за развиване на умения за четене с разбиране в началното училище. Тя е разработена основно за деца със затруднения с четенето и деца с майчин език, различен от българския, но е полезна за всички деца, които започват да развиват своите читателски умения.

„В цирка на Математея“ представлява сборник с истории, в които по занимателен начин и на достъпен за децата език се обясняват основните математически концепции и понятия за 1. и 2. клас. Историите са разработени от специалисти по ранно двуезично развитие съвместно с начален учител, работещ с деца с майчин език, различен от българския. Авторите благодарят за обратната връзка на доц. д-р Евгения Сендова (математик), Людмил Станков (математик), Розалия Мицева (начален учител) и д-р Катрин Костова (българист и преподавател по български език като чужд).

Наръчникът "Математика с граматика" е създаден с цел да подпомогне подкрепата на Вашите ученици в усвояването на различни граматични структури, докато преподавате учебния материал по математика. Предложеният методически подход и разработените материали са подходящи за прилагане както в редовните учебни часове по математика в 1. и 2. клас, така и при допълнителни дейности за езикова подкрепа.

Учебните материали са разработени от специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие. Материалите съдържат 40 теми. Буквите се въвеждат в шест групи. В края на всяка група се предлага обобщителна тема за затвърждаване на въведените в нея ключови моменти. Към всяка тема има подробни методически указания и насоки за работа, които помагат на възрастния да подкрепи детето.

Практически наръчник как да развивате 13 ключови умения у своите ученици. Над 150 активности и материали за всички възрасти.

Наръчникът е създаден от екип преподаватели, участващи във втората година на проекта (FIERST) за изграждане на професионални учебни общности (ПУО), които развиват умения на XXI век в час.

В тази секция ще намерите 75 интегративни урока, разпределени по образователни етапи. Уроците са практично разписани и готови за директно приложение в класната стая, час на класа или извънкласна дейност. Подходящи са и за родители и работа с децата вкъщи.

Вие сте доброволец, който иска да помогне на идващите в България по-бързо да проговорят български език. Всеки, който владее добре езика (дори майчиният му език да не е български), може да подкрепи хората, които тепърва започват да го учат.

Актуалните открития на невронауката и деветте принципа на Анат Баниел дават безценна информация за това при какви условия човешкият мозък учи оптимално. Тази книга е ценен ресурс както за родителите и обгрижващите деца със специални потребности, така и за всеки човек, който се вълнува от това как да възпитава, обучава и образова самостоятелни, уверени и успешни млади хора.

За да създадем всеки един ресурс, прекарваме много време в четене на различни изследвания. С времето сме попадали на стотици проучвания, а някои от тях напълно преобръщат представите ни за преподаването. Създадохме PDF, обобщаващ 13 от любимите ни изследвания. Всяко изследване е пълно с интересни факти и практични идеи за учители. За да поручиш файла с изследванията трябва да се запишеш за седмичния ни бюлетин и да го препоръчаш на 3 души.

Разберете по какво се различават изключителните учители от тези, които не се справят в класната стая и напускат професията. Ако сте учител, който иска да подкрепя учениците си, независимо от предизвикателствата, тази книга ще ви вдъхнови и ще ви даде много ценни идеи, които да приложите в своята работа. Открийте изключителния учител в себе си!

Наръчник - Как да развиваме умения на 21ви век в час

Как да развиваме умения на 21-ви век в час?

Чрез училищния абонамент на Prepodavame.bg, целият колектив получава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове сертификация и много други ресурси. Ще получавате покани в специални събития, уебинари и обучения. Купувайки абонамент за вашето училище ползвате голяма отстъпка.