Наръчник - Как да преподаваме български език на бежанци?

Наръчник - Как да преподаваме български език на бежанци - Насоки за доброволци

За наръчника "Насоки за доброволци"

Вие сте доброволец, който иска да помогне на идващите в България по-бързо да проговорят български език. Всеки, който владее добре езика (дори майчиният му език да не е български), може да подкрепи хората, които тепърва започват да го учат.

Вашите ученици се намират в по-особена ситуация и имат нужда бързо да усвоят езикови умения, които са им необходими в ежедневието – за да отидат на лекар, да се разбират със съседите си, да пазаруват, да се справят в държавните институции и т.н. Затова Вие няма да провеждате обичаен курс по български език, а ще помагате на учениците да усвоят основните езикови умения чрез практически насочени дейности. Вашата задача е предизвикателна и много важна. Ако не сте учител по български език или сте учител, но не сте преподавали досега на чужденци или бежанци, сигурно и Вие усещате нужда от конкретни идеи, съвети и насоки за работа. Тук ще намерите такива насоки за работа с възрастни и деца.

Какво съдържа:

1. Как да създадем положителна атмосфера в групата

2. Ученикът в центъра

3. Подходящи и полезни теми

4. Лексика и граматика

5. Как да работим - методически насоки

6. Майчиният език на учениците като ресурс

7. Дейности с деца

8. Учебни материали

Как да преподаваме български език на бежанци?

Още статии и ресурси

Как да преподаваме български език на бежанци?
Приобщаващо образование

Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и