Обучения за училищни екипи

Над 13 години опит в провеждането на практично насочени и преживелищни обучения. Разнообразни теми, водени само от най-добрите обучители. Заявете първо обучение за вашия екип и вземете 30% отстъпка.

Брой кредити 1
Учителските очаквания - ключ към по-мотивирани ученици

Научете повече →

Брой кредити 1
Развиване на финансова грамотност - стратегии и идеи

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да поставим ученика в центъра на учебния процес

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да развиваме устойчиви умения за учене у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1
Емоционална интелигентност за учители

Научете повече →

Брой кредити 1
Оценяване на учениците - ефективни подходи и похвати

Научете повече →

Брой кредити 1
Планиране на учебния процес - ангажиращи учебни цели

Научете повече →

Брой кредити 1
Планиране на изследователски уроци, които ангажират учениците

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да развиваме умения на XXI век в час

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да създаваме визия и култура на класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1
Ефективно преподаване - стратегии и справяне с предизвикателства

Научете повече →

Брой кредити 1
Изкуствен интелект в подкрепа на работата на учителя

Научете повече →

Брой кредити 1
Canva за учители – Как лесно и бързо да създаваме изображения

Научете повече →

Брой кредити 1
Активна работа с родители за по ангажирани ученици

Научете повече →

Брой кредити 1
Гражданско образование - как да възпитаме активни и отговорни ученици

Научете повече →

Направете запитване за обучение