Обучения за училищни екипи

Над 13 години опит в провеждането на практично насочени и преживелищни обучения. Разнообразни теми, водени само от най-добрите обучители. Заявете първо обучение за вашия екип и вземете 30% отстъпка.

Брой кредити 1, 2, 3
Оценяване в подкрепа на учебния процес

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Приобщаващо образование - Как да работим с различията

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Превенция и справяне с предизвикателно поведение

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Как лесно и бързо да създаваме работни листове, които ангажират учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Ефективна комуникация в училище - полезни похвати и инструменти

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Ефективна превенция на отпадане от училище

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Как да разписваме добри и изпълними бюджети и проекти

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Как да изготвим ефективна училищна стратегия

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Ефективни стратегии за развиване на научна грамотност

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Ключови стратегии за повишаване мотивацията за учене

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Практично приложение на менторство и подкрепа на педагогически специалисти

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Успешни стратегии за работа с деца с обучителни трудности

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развиване на ключови компетентности у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Тайните на позитивното образование

Научете повече →

Брой кредити 1
Портфолио - инструмент за проследяване на напредъка

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Превенция на агресията в класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Управление на конфликти в училищния екип

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Изкуството на визуализациите в преподаването

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развиване на дигитална грамотност у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Практични идеи как да развием умения за учене у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Стратегии за развитие на критично мислене

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развиване на креативност у учениците

Научете повече →

Брой кредити 0
Моделът 1:1 - Активно ангажиране на учениците чрез технологии

Научете повече →

Брой кредити 0
STEM - Как да го приложим на практика в класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развиване на комуникационни умения у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Умение за работа в екип - успешни стратегии

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Личностно развитие на фокус в класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развитие на емоционална интелигентност - ключ към успеха

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Математическата грамотност - стратегии за развитие

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Четивната грамотност - ключово умение на 21. век

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Развиване на умения в часовете за ЦОУД

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Стратегии за интерактивни занимания в ЦОУД

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Тайните на проектно базираното обучение

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Създаване на благоприятна учебна среда за постигане на резултати

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3, 0
Мотивацията на учениците - ключ към по-добри учебни резултати

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Стратегии за управление на класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Академичен напредък - стратегии за стимулиране на напредъка на учениците

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Диференциране на преподаването

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Планиране на интерактивни уроци

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Методът “Обратно планиране” в действие

Научете повече →

Брой кредити 1, 2, 3
Ефективно целеполагане за учители

Научете повече →

Брой кредити 1
Учителските очаквания - ключ към по-мотивирани ученици

Научете повече →

Брой кредити 1
Развиване на финансова грамотност - стратегии и идеи

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да поставим ученика в центъра на учебния процес

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да развиваме устойчиви умения за учене у учениците

Научете повече →

Брой кредити 1
Емоционална интелигентност за учители

Научете повече →

Брой кредити 1
Оценяване на учениците - ефективни подходи и похвати

Научете повече →

Брой кредити 1
Планиране на учебния процес - ангажиращи учебни цели

Научете повече →

Брой кредити 1
Планиране на изследователски уроци, които ангажират учениците

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да развиваме умения на XXI век в час

Научете повече →

Брой кредити 1
Как да създаваме визия и култура на класната стая

Научете повече →

Брой кредити 1
Ефективно преподаване - стратегии и справяне с предизвикателства

Научете повече →

Брой кредити 1
Изкуствен интелект в подкрепа на работата на учителя

Научете повече →

Брой кредити 1
Canva за учители – Как лесно и бързо да създаваме изображения

Научете повече →

Брой кредити 1
Активна работа с родители за по ангажирани ученици

Научете повече →

Брой кредити 1
Гражданско образование - как да възпитаме активни и отговорни ученици

Научете повече →

Направете запитване за обучение

Въведете стойност по-голяма от 5. Ако не знаете точната бройка въведете приблизителна, която можем да променим в процеса на планиране. Тази форма е за запитвания за групови обучения. За индивидуални обучения проверете страницата "Обучения по график"