Принципи на обученията в Prepodavame.bg

Основната цел на обученията в Prepodavame.bg не е печалба, а да гарантираме, че всеки участник има практично и активно участие. Стремим се всеки да си тръгне с приложими идеи и материали, а придобитите знания и умения да са устойчиви във времето.
За да постигнем всичко това, се ръководим от нашите принципи и очаквания и не правим компромис с качеството. 

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Над 14 години опит в обученията на деца и възрастни

10 000+

Участници в обучения

320 000+

Обучителни часа

550+

Проведени обучения

Вярваме, че учителите и директорите заслужават най-качествените обучения и подкрепа.

За това базираме нашите обучителни програми на най-новите изследвания в областта на педагогиката, когнитивната психология и познанието за учене на деца и възрастни. Непрекъснато следим новоститете в бранша и адаптираме методите си, за да гарантираме, че обучаемите ни получават най-актуалните знания и умения.

През годините сме изградили уникална експертиза в сферата на образованието. Разработили сме собствени методи за преподаване, които са доказали своята ефективност. Гордеем се с реалните постижения на нашите обучаеми. Те са приложили знанията и уменията, получени от нас, за да подобрят собствената си практика.

Принципи на нашите обучения

Практичност

Вярваме, че най-ефективният начин за усвояване на нови знания и умения е чрез практика. Затова нашите обучения са фокусирани върху реални ситуации и задачи, с които се сблъскват учителите и директорите в ежедневната си работа. Чрез упражнения, симулации и казуси, Вие ще можете да приложите наученото веднага в класната стая или в училищното управление.

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Качествени и приложими работни материали

Едно от основните различия между Prepodavame.bg и другите обучителни организации е, че освен обучително преживяване ще получите и достъп до допълнителни материали. Всяко обучение е придружено от набор от качествени и приложими работни материали, които ще Ви бъдат полезни както по време на обучението, така и след него. Тези материали са разработени от експерти в сферата на образованието и ще ви позволят да надградите и приложите наученето. 

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Разнообразни дейности и активно учене

За да стимулираме интереса и ангажираността на участниците, ние използваме разнообразни методи на обучение, включително лекции, дискусии, групова работа, упражнения, ролеви игри и др. Активното учене Ви позволява не просто да слушате поредното лекционно обучение и четене от презентация, а да се включите активно в процеса на обучение, да осмисляте, да споделяте, да затвърждавате и да прилагате. 

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Експертиза и начин на водене

Нашите обучения се водят от екип от висококвалифицирани обучители с богат опит в сферата на образованието. Те са не само експерти в своята област, но и умеят да предават знанията си по увлекателен и разбираем начин. През последните 13 години и хиляди обучени учители сме изградили обучителна методика, която подготвя нашите обучители да предадат ефективно знания и умения на Вашия екип. 

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Персонализиране спрямо нуждите

Ние предлагаме гъвкави програми, които могат да бъдат адаптирани спрямо Вашите конкретни нужди и интереси. Разбираме, че всяко училище и всеки учител е различен, затова се стремим да предложим обучения, които са максимално полезни за Вас. Не провеждаме шаблонни обучения, а адаптираме всяка тема и обучително преживяване спрямо вашите нужди. 

Принципи на обученията на Prepodavame.bg

Очаквания и принципи на работа

За да може екипът на Prepodavame.bg да предостави най-качественото преживяване и обучение, важно е всички участници да спазват нашите очаквания.

 1. Ангажираност: Участваме активно в дискусиите, груповата работа и задачите.
 2. Взаимно уважение: Демонстрираме взаимно уважение към мненията на другите.
 3. Отворени умове: Отворени сме да разберем повече и да пробваме ново знание, методи и подходи.
 4. Активно взаимодействие: 
  1. При онлайн обучение – имаме включени камери, работещи микрофони и стабилна интернет връзка, работим от лаптоп или настолен компютър, което допринася за ефективната комуникация и взаимодействие.
  2. При обучения на живо – ангажирани сме с дейностите в обучението. Изключваме звука на телефоните си и други електронни устройства и ги ползваме само по спешност, в почивките или ако обучителят изисква това.
 5. Конструктивна обратна връзка: Даваме и приемаме обратна връзка по конструктивен начин.
 6. Пунктуалност: Винаги сме навреме и спазваме графика на обучението.
 7. Заинтересованост: Присъстваме на обучението, защото сме заинтересовани и искаме да научим повече. Ако обучението не представлява интерес, не присъстваме на него. Свободни сме да си тръгнем от обучението във всеки един момент.

Направете запитване за обучение

Въведете стойност по-голяма от 5. Ако не знаете точната бройка въведете приблизителна, която можем да променим в процеса на планиране. Тази форма е за запитвания за групови обучения. За индивидуални обучения проверете страницата "Обучения по график"