Prepodavame.bg

Таг - глобална компетентност

Световни религии
Гражданска активност

Световни религии

Ако искате учениците ви да внимават в час и да учат с интерес, най-лесният начин е да им позволите сами да решат как да представят новите знания, които сте им...

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.