4 умения, които може да развиваме в часовете по география (и как да го правим)

Всеки учител знае, че междупредметните връзки са важни за изграждането на цялостен поглед върху обучението на ученика и прилагането на наученото на практика след това. На какво обаче учи географията? Разгледайте тези 4 акцента, с които можете да насочите учениците си към това да подобрят уменията си.

Умения за анализиране на данни в часовете по география

Аналитичното мислене не е присъщо на всеки, но както казват старите хора “дървото се изправя докато е младо”. Затова имате възможността да откриете цял нов хоризонт пред учениците си, докато гледат таблици, графики и статистически данни в часовете по география.

Колкото и объркани да изглеждат учениците и видимо да блокират при анализирането на информация, поднесена в подобен вид, направете следното упражнение и след това обсъдете с тях какво се е променило в начина им на мислене.

  • Раздайте материали на всеки ученик или по групи, на които има климатограми, хидрограми на едни от най-големите реки или данни за валежи.
  • Дайте две минути за разглеждане на материалите.
  • Основната цел в тази задача е да направите заедно с учениците си “разказ по картинка” – в случая съвкупност от данни, за да могат да възприемат данните по-лесно.
  • Нека всеки ученик или група да направи кратък разказ пред класа.

Например:

В Шри Ланка дъждовният период и най-студено е през лятото (юни-август), което се вижда ясно от количеството на валежите в сравнение с по-сухия и топъл период през зимата (декември-февруари). Ако искаме да отидем на почивка, трябва внимателно да проучим възможностите за туризъм и климатичните особености.

Поука за учениците:

Отговорите често са написани и се съдържат именно в източници на информация като таблици, графики или друг вид статистически данни.

Възпитаване на социална ангажираност

Работата по групи често дава чудесни идеи именно заради участието на повече и различни хора в групите. Проверете за активни проекти във вашия град, които чрез конкурс могат да подобрят градската среда, училището или дори създайте свой формат за проекти на територията на училището.

Разпределете учениците на групи от по 4 човека и задайте тема – подобряване на градско пространство, създаване на клубове по интереси или нещо друго, което липсва във вашия град. Всяка група работи самостоятелно и разполага с 10 минути да представи идеята си в рамките на три учебни сесии. Във всяка от трите сесии един представител на групата описва една идея на празен лист А4 и разказва за проекта – с какво ще подобри градската среда или какви цели ще постигне, както и как ще продължи да съществува, за да не е еднократно действие.

Поощрете учениците да записват най-смелите и щури идеи, които им хрумват.

След всяка сесия, слагайте листовете с описанията на идеите на земята и нека всеки ученик гласува за идея без правото да гласува за своята собствена. В края на трите сесии се събират трите идеи с най-много гласове и след това по групи се разработват като проекти, които да бъдат представени пред общината или директора.

По този начин ще научите децата, че тяхното участие в родното им място има значение, че имат силата да променят заобикалящата ги среда и това, че промяната зависи от активността на всеки един член на общността.

Поука за учениците:

Направи усилие сега, за да видиш плодовете на труда си после.

Екологична грамотност

Как да пречупим знанията си за географията така, че да представим на учениците си аспекти на екологична отговорност и това, че техните действия имат значение?

Направете следното упражнение. Отворете снимките от тази статия на National Geographic и обяснете на учениците какво представлява Голямото тихоокеанско сметище и провокирайте с въпроси какви са последствията от наличието на целия този боклук в Тихия океан между континентите.

Задайте за домашно да напишат есе, с което да помислят за вариант, в който може да бъде разрешен този проблем.

Направете беседа с учениците и нека всеки или по групи да изложат своите представи за пластмасата, която употребяваме всеки ден, къде изхвърляме тези боклуци и какво влияние има всичко това върху морски и сухоземни обитатели, птици и растения.

Покажете им и снимки от историята на плаващите патета, които преди 30 години, през 1992 г., след буря в океана при тръгването си от Китай, някъде между Япония и САЩ, се изсипват във водата и плават и до днес – 28 800 гумени патета и костенурки.

Поука за учениците:

Един човек може да направи промяна, като бъде добър пример за останалите.

Възприятие за глобализацията

Достъпният интернет и социалните мрежи преобразиха скоростта с която хората общуват и получават информация. Толкова сме свикнали с бързината на всичко, че ровенето в книги за нещо, което искаме да научим, или чакането на писмо от един месец, ни се струва абсурдно.

Поставете задача на учениците си да открият държава, за която не се говори често и дори може да не знаят името ѝ. След това нека проучат нейното местоположение, климат, има ли известни личности от тази държава, какви са характерните особености на коренното население и дали е развит туризмът.

Потърсете контакти на училище от град в тази държава и изпратете имейл с предложение за съвместен проект по география – какви видове ендемични растения и животни могат да се открият на територията на въпросната държава, както и в България, както и как може да се направи за опазването и популяризирането на видовете.

Поука за учениците:

Светът е толкова голям, колкото са големи мечтите ни.

Географията е необятна наука, която крие нови истории зад всеки ъгъл. За финал провокирайте учениците си с въпроса “Какво ми дава географията?” и нека напишат кратко есе по темата.

Още полезни статии:

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали