Етикет: компетеностен подход

Изграждането на цялостна система за прилагане на компетентностното обучение започва с ефективното планиране на урока и отказване от навика да

Растеж и развитие на животните, които снасят яйца Винаги влизам в час добре подготвена за работа с учениците и не

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и

Всеки учител знае, че междупредметните връзки са важни за изграждането на цялостен поглед върху обучението на ученика и прилагането на

Да си учител в днешно време не е лесна задача, защото трябва да си в крак с динамиката на съвременното

Дигитална грамотност Какво представлява умението и защо е важно? Какво е дигитална грамотност? Смята се, че един от първите изследователи,

Финансова грамотност В следващите страници представяме умението финансова грамотност. Разделено на елементи, то дава пълната картина на това какво очакваме

Креативност Какво представлява умението и защо е важно Какво е креативност? Креативност е способността да се погледне на познатото по

Гражданска активност Какво представлява умението и защо е важно? Какво е гражданска активност? Новите реалности и световни тенденции изискват нов

Какво е емоционална интелигентност? Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и