Креативност

Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. Креативността не е талант или нещо, с което човек се ражда, а по-скоро навик да се гледа нестандартно на проблемите и да се търсят нови гледни точки към тях. Креативността има много разновидности и названия. Наричаме я още творческо мислене, иновация, въображение, оригинално решение и изобретение. Човекът с креативно мислене е едновременно творец, но и изследовател в областта, в която твори. Той стъпва на вече съществуващи идеи, генерира нови, анализира ги и избира най-ефективната и оригиналната от тях, като накрая намира начин да я осъществи и да я „продаде” на публиката.

Какво представлява умението и защо е важно

Развиването на това умение помага за изграждането на нагласата, че всеки от нас трябва да се стреми да търси подход към затрудненията и предизвикателствата на всекидневието.

Хората, които са креативни, по традиция се боят по-малко от грешка и провал и виждат неуспеха просто като временно явление и ценен урок по пътя на своето израстване. Креативността е свързана и подпомага развитието и на други умения – като критично мислене, презентационни умения, умения за взимане на решения. Креативните хора преодоляват по-лесно ограничения, поемат риска да опитат това, от което останалите се страхуват, търсят различни начини да преодолеят обстоятелствата и предизвикателствата, за да постигнат целта си.

Как да развиваме креативност?

Чудесно е да бъдем креативни, но противно на схващането, че това е вид вроден талант, креативността се развива с времето и е резултат от предварителна подготовка. Много често в желанието си да дадем интересна и близка до учениците задача и да ги насърчим да бъдат креативни ние им даваме проекти за мечтаната къща, училище или за създаване на нов продукт. Често обаче учениците се затрудняват да стигнат отвъд идеите, които ние представяме или даваме за пример, и реален креативен процес не се осъществява. Защо се случва това?

Практиката показва, че иновативните идеи и решения не могат да съществуват „във вакуум“, а са резултат от познания и натрупвания, които се придобиват с времето. Ето защо, когато дадем задача/проблем и очакваме разнообразни и оригинални идеи в изпълнението, трябва да създадем предпоставки за проучване и осмисляне на вече направеното по тази тема. Колкото и креативен да е човек, ако не познава добре областта, в която трябва да прояви творчество, трудно ще успее да измисли нещо ново.

Първата и може би най-важна стъпка в креативния процес е проучването на различни съществуващи вече подходи и решения. Така ученикът събира градивните елементи за своето ново творение. Ученик, който е виждал само своето собствено училище, трудно ще измисли коренно различен вътрешен дизайн на „Училище на бъдещето”, защото просто няма от какво да избира, измежду какви идеи да комбинира.

Важно е да помним, че нашият опит и знания са причината да имаме много идеи и да можем да гледаме на нещата от нестандартна гледна точка, и да осмисляме ролята си на учители – да сме хората, които създават предпоставки за натрупване на този опит и знания и у учениците.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.
Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Креативност

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Креативност стратегии
Креативност стратегии 2

Стратегии за развитие на креативност

Креативност

Еко дизайн на детски дрехи

Много възрастни избягват да говорят с децата за неща като финанси, работни процеси и бизнес идеи, защото мислят, че те все още

Креативност

Креативност

Креативност Какво представлява умението и защо е важно Какво е креативност?  Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин,