Prepodavame.bg

Креативност

Креативност

Креативност

Какво представлява умението и защо е важно

Какво е креативност? 

Креативност е способността да се погледне на познатото по нов начин, да се сътвори нещо оригинално от нещо отдавна известно. Креативност е измислянето на прости, но иновативни решения на проблемите и предизвикателствата на всекидневието. Креативността не е талант или нещо, с което човек се ражда, а по-скоро навик да се гледа нестандартно на проблемите и да се търсят нови гледни точки към тях. Креативността има много разновидности и названия. Наричаме я още творческо мислене, иновация, въображение, оригинално решение и изобретение. Човекът с креативно мислене е едновременно творец, но и изследовател в областта, в която твори. Той стъпва на вече съществуващи идеи, генерира нови, анализира ги и избира най-ефективната и оригиналната от тях, като накрая намира начин да я осъществи и да я „продаде” на публиката.

 

Защо да развиваме креативност?

Развиването на това умение помага за изграждането на нагласата, че всеки от нас трябва да се стреми да търси подход към затрудненията и предизвикателствата на всекидневието. Хората, които са креативни, по традиция се боят по-малко от грешка и провал и виждат неуспеха просто като временно явление и ценен урок по пътя на своето израстване. Креативността е свързана и подпомага развитието и на други умения – като критично мислене, презентационни умения, умения за взимане на решения. Креативните хора преодоляват по-лесно ограничения, поемат риска да опитат това, от което останалите се страхуват, търсят различни начини да преодолеят обстоятелствата и предизвикателствата, за да постигнат целта си.

Как да развиваме креативност?

Чудесно е да бъдем креативни, но противно на схващането, че това е вид вроден талант, креативността се развива с времето и е резултат от предварителна подготовка. Много често в желанието си да дадем интересна и близка до учениците задача и да ги насърчим да бъдат креативни ние им даваме проекти за мечтаната къща, училище или за създаване на нов продукт. Често обаче учениците се затрудняват да стигнат отвъд идеите, които ние представяме или даваме за пример, и реален креативен процес не се осъществява. Защо се случва това? Практиката показва, че иновативните идеи и решения не могат да съществуват „във вакуум“, а са резултат от познания и натрупвания, които се придобиват с времето. Ето защо, когато дадем задача/проблем и очакваме разнообразни и оригинални идеи в изпълнението, трябва да създадем предпоставки за проучване и осмисляне на вече направеното по тази тема. Колкото и креативен да е човек, ако не познава добре областта, в която трябва да прояви творчество, трудно ще успее да измисли нещо ново. 

Първата и може би най-важна стъпка в креативния процес е проучването на различни съществуващи вече подходи и решения. Така ученикът събира градивните елементи за своето ново творение. Ученик, който е виждал само своето собствено училище, трудно ще измисли коренно различен вътрешен дизайн на „Училище на бъдещето”, защото просто няма от какво да избира, измежду какви идеи да комбинира. Важно е да помним, че нашият опит и знания са причината да имаме много идеи и да можем да гледаме на нещата от нестандартна гледна точка, и да осмисляме ролята си на учители – да сме хората, които създават предпоставки за натрупване на този опит и знания и у учениците.

Идея за представяне на умението пред малки ученици

Искате ли да бъдем творци като Уолт Дисни и с това, което правим, да радваме хора по целия свят (тук може да използвате като пример различни герои от приказки и филмчета, които се проявяват като творци, новатори, изобретатели).

Кое е нещото, което е направило Уолт Дисни толкова известен? Какво прави той?... (извличаме от децата идеи, свързани с процеса на творчество и с характеристики на креативния човек).

Всичко, което изброихте, е вярно – той е измислил герои като Мики Маус, направил е филмчетата за Бамби и Снежанка и седемте джуджета по приказката, която знаем, създал е увеселителните паркове на Дисни, които се посещават от хиляди деца. Креативност е умението да измисляш нови неща, които променят света! Всички, които създават приказки и филмчета, трябва да са креативни, за да създадат един нов свят – нови герои и нови места, където се случват приключенията. Ние можем да бъдем изобретатели, създатели и откриватели като Уолт Дисни и сами да измисляме нови и интересни неща, които ще променят нашия клас, училище, а може би и света!

Идея за представяне на умението пред големи ученици

Стартираме с бърз брейнсторминг – какво е креативност?

Вие открихте толкова много асоциации с това умение, а тази година ще разберем не само какво означава, но и как да го развием и да бъдем креативни! Защо ни е това? Защото успешните иноватори и откриватели са притежавали именно това умение – били са с креативно мислене! Да измисляш нови неща и да можеш да превърнеш обикновеното в необикновено – това ни предстои. (Изберете една личност, която може да послужи като ролеви модел и вдъхновение в зависимост от интересите на учениците. Добре е да е свързана по някакъв начин и с предмета, който преподавате. Например: за природни науки – Никола Тесла, Мария Кюри; Леонардо да Винчи; за информационни технологии, икономически дисциплини – Бил Гейтс; за хуманитарни и социални науки – известни философи, писатели, художници).

Идеи за креативни хора в бизнеса може да намерите тук: 

http://www.fastcompany.com/section/most-creative-people-2015 

Идеи за велики изобретатели и откриватели може да намерите тук: http://startupguide.com/world/greatest-innovators/ 

 

Карта на умението Креативност

 

Елемент Цел Стратегии
1.Проучване на дадената тема  1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници 1.1.1. Намиране на различни източници на информация (търсене с търсачка в интернет; търсене на книги в библиотека);

1.1.2. Резюмиране на информация;

1.1.3. 5К (кой, какво, къде, кога, как).

1.2. Учениците правят проучване по темата 1.2.1. Намиране на ключовите термини и концепции, които включва темата – виж стратегиите към елементи 2. и 3. на четивна грамотност;

1.2.2. Обобщаване на правеното до момента, за да се намери новата гледна точка, която още не е изследвана;

1.2.3. Търсене на незададените въпроси по темата.

1.3. Учениците записват и обобщават информацията по темата 1.3.1. Каталог на идеите;

1.3.2. Групиране на събраната информация/ идеи по критерий.

2. Генериране на идеи 2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно  2.1.1. Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различни отговори всеки път;

2.1.2. Асоциации (подходяща за езици, литература, изкуства);

2.1.3. Свързване на две противоположни твърдения/неща/идеи в едно;

2.1.4. Свободно течаща мисъл (подходяща за литература).

2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 2.2.1. Мозъчна атака;

2.2.2. 6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи/решения на проблем;

2.2.3. Ролева игра – виж стратегия 1.1.1 в Комуникационни умения.

2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени 2.3.1. Мисловна карта;

2.3.2. Поставяне под съмнение на твърдение;

2.3.3. Преформулиране на проблема/задачата с цел да се видят новите гледни точки;

2.3.4. Разглеждане на проблема/задачата от гледната точка на определена историческа фигура/човек, който има нестандартни способности и/или ограничения.

3. Групиране на идеите по определен критерий 3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.) 3.1.1. Гласуване за идея с цел учениците да изберат най-добрата и сами да определят критериите за оценка;

3.1.2. SWOT анализ;

3.1.3. Избиране на идея с плюсове и минуси;

3.1.4. Критериална матрица за идеи;

3.1.5. Дърво на решенията*.

4. Създаване/тестване на идеята (продукта) 4.1. Учениците планират създаването на идеята/ продукта си 4.1.1. Обратно планиране.
4.2. Учениците създават идеята/ продукта си 4.2.1. Редактиране на идеята/продукта, преди да се представи;

4.2.2 Портфолио/история на редакциите/архива на различните версии на продукта преди финалната версия.

4.3. Учениците документират резултата/ презентират идеята/ продукта си или я/го представят пред човек, който може да им даде обратна връзка 4.3.1. Познаване на различни начини да се представи един продукт;

4.3.2. Презентиране на продукта / рекламиране на продукта.

5. Рефлексия/ оценка 5.1. Учениците правят рефлексия за ефективността на идеята си 5.1.1. Билетчета за рефлексия – билетче с въпросите за рефлексия, което се използва в края на часа;

5.1.2. Помисли-напиши-свържи

5.2. Учениците правят рефлексия за подобряване на идеята си 5.2.1. Видеодневник за нови идеи и стъпки за подобряване;

5.2.2. Тефтер на изобретателя – хартиен дневник за рефлексия.

 

Логика на примерното годишно разпределение на целите

Целите за развиване на умението креативност са разпределени в 36 седмици, като през първите 4 са поставени само две цели, за да има време да се представи умението, да се мотивират учениците да работят, да се направи диагностично оценяване и т.н. Развиването на креативност изисква да се започва винаги с проучване на темата, за да могат учениците да бъдат наистина креативни в следващите стъпки. 

През втория месец е предвидено да завършат своето първо проучване, за да имат време да се запознаят с различните стратегии за синтезиране на информация. 

Третия месец преминават през целите за генериране на идеи и групиране на идеи. По първата тема не се стига до създаване на продукт, а само до групиране на идеи и рефлексия, защото се предполага, че това умение е ново за тях и ще е нужно повече време за проучването и подреждането на събраната информация. 

През следващите три месеца се преминава през всички цели от началото (но с нова тема/задача) и учениците стигат до създаване на краен продукт. Следва рефлексия, която е от голямо значение за осъзнаване на процеса, през който са преминали, и на възможностите за подобрение на финалния продукт. 

Следва трета голяма тема/раздел, при която учениците отново преминават през всички стъпки – проучване, генериране на идеи, групиране на идеите, създаване на продукта, презентиране, рефлексия. Важно е в един проект учениците да преминават през всички стъпки, за да могат да отработят креативния процес, който изисква задълбочени познания по дадената тема и намиране на нестандартна гледна точка. 

През цялата година учениците преминават три пъти през процеса, като създават само два дългосрочни проекта. В края на годината можете да предвидите време за специална презентация (визуализация на идеите) или начин те да се „издадат“ и представят пред публика в завършен вид под формата на автентично оценяване. 

Това е примерно разпределение и всеки учител може да прецени как точно да го използва. Ако учениците се справят бързо и лесно с дадените цели, не се колебайте да вдигнете летвата и да направите още един проект.

Примерно годишно разпределение на учебни цели за развиване на умението креативност

Седмица Цел № Цел
1 – 4 1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници;
1.2. Учениците правят проучване по темата.
Междинна оценка на напредъка
5 – 8 1.3. Учениците записват и обобщават информацията по темата;
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно.
Междинна оценка на напредъка
9 – 12 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група;
2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени;
3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.);
5 Учениците правят рефлексия.
Междинна оценка на напредъка
13 – 16 1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници;
1.2. Учениците правят проучване по темата;
1.3. Учениците записват и обобщават информацията по темата;
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно.
Междинна оценка на напредъка
2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група;
17 – 20 2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени;
3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.);
4.1. Учениците планират създаването на идеята/продукта си.
Междинна оценка на напредъка
21 – 24 4.2. Учениците създават идеята/продукта си;
4.3. Учениците документират резултата / презентират идеята/продукта си или я/го представят пред човек, който може да им даде обратна връзка;
5.1. Учениците правят рефлексия за ефективността на идеята си;
5.2. Учениците правят рефлексия за подобрение на идеята си.
Междинна оценка на напредъка
25 – 28 1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници;
1.2. Учениците правят проучване по темата;
1.3. Учениците записват и обобщават информацията по темата;
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно.
Междинна оценка на напредъка
29 – 32 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група;
2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени;
3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.);
4.1. Учениците планират създаването на идеята/продукта си.
Междинна оценка на напредъка
33 – 36 4.2. Учениците създават идеята/продукта си;
5.1. Учениците правят рефлексия за ефективността на идеята си;
5.2. Учениците правят рефлексия за подобрение на идеята си.
Финално оценяване

 

Инструмент за измерване на напредъка

Критерии Начинаещ Напреднал Експерт
Проучване Ученикът проучва темата само от един източник. Ученикът проучва темата, но използва ограничен брой източници; не обобщава данните във вид, който ще му е полезен за следващата стъпка. Ученикът проучва темата, като синтезира информация от различни източници и обобщава данните във вид, който ще може да използва след това.
Генериране на идеи Ученикът не използва техники за генериране на идеи / не успява да генерира идеи. Ученикът се опитва да използва техники, но неефективно (напр. блокира мозъчната атака, като дава негативни оценки). Ученикът използва техники за генериране на идеи, които му помагат да измисли разнообразни и различни идеи – самостоятелно/в група/количествени и качествени.
Групиране на идеи по определен критерий Ученикът не умее да групира идеите си по критерии. Решава коя ще изпробва, без да може да аргументира избора си.  Ученикът групира идеите си по различни критерии, но с помощта на учителя; не може сам да идентифицира водещ критерий. Ученикът групира идеите си по различни критерии, които сам е определил (време, което ще му отнеме изпълнението; ресурси, които ще са му необходими; оригиналност; ефективност). Ученикът редуцира списъка с идеи до няколко, които ще създаде/изпробва.
Създаване Ученикът не е създал идеята/продукта си в подходяща за споделяне форма, има сериозни неясноти в представянето на идеята.  Ученикът създава идеята си, но преминава само през 1-2 стъпки на работа. Ученикът създава идеята си за определено време, като преминава през 3 стъпки: планиране на създаването, създаване, презентиране на идеята във форма, която е подходяща за споделяне с хора (текст, презентация, макет и т.н.)
Рефлексия Ученикът може да отговори само на един въпрос; не умее да постави конкретни стъпки за подобрение на идеята си. Ученикът може да отговори само на два въпроса. Ученикът може да отговори на въпросите: 1. Какво е направил добре? 2. Какво може да се подобри? (като дава поне 2 конкретни предложения) 3. Какво е научил в процеса на работа? 

 

Стратегии за развиване на креативност

 

1.1.3. 5 К (кой, какво, къде, кога, как)

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници 5-12 5 мин. 10-15

 

Описание

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки източник на белия лист. Това означава, че трябва да отговори на въпросите кой, какво, къде, кога, как с по едно изречение, като записва само ключовата информация от текста, с който разполага. В зависимост от сложността на задачата и броя на източниците, които учениците използват, времето може да варира от 10 до 15 минути. 

Резултат: Учениците са обобщили ключовата информация по темата от различни източници. 

Примерна инструкция

На белия лист пред себе си запишете петте К (кой, какво, къде, кога, как). За всеки източник на информация запишете с една дума/изречение най-важното, което отговаря на всеки един въпрос. Време за работа – 10 минути. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за часовете по литература, социални науки, точни науки;
 • Учениците развиват четивна грамотност;
 • Ефективен начин за намиране на общите допирни точки в различни източници на информация.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време, ако текстовете са по-сложни и обемни;
 • може за улеснение да се направи и таблица с петте въпроса за всеки от източниците на информация на листа; това ще спести от времето, в което учениците ще се чудят къде кое да пишат;
 • може да се прави и устно – с малки ученици, които не умеят още да четат, както и с хора, които се затрудняват при четенето с разбиране.

1.2.3. Търсене на незададените въпроси по темата

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.2. Учениците правят проучване по темата 5-12 5 мин. 15 мин.

 

Описание

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към проблема. Това означава да сравнят информацията, която имат, за да изчерпят всичко, което вече е правено по темата. След като знаят това, могат да потърсят оригиналната гледна точка: Какво все още не е правено? Какво още може да се направи по тази тема? По какъв нов начин може да се реши този проблем?

Резултат: Учениците са намерили нова гледна точка по темата/към проблема. 

Примерна инструкция

В следващите 2-3 минути да изредим всичко, което е правено по темата. Записваме на дъската всички решения, които вече съществуват. 

Сега е ваш ред да измислите въпрос, който все още не е изследван/решение, което не е изпробвано по темата. Всеки трябва да измисли един въпрос. Време за работа – 2-3 минути. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
 • Учениците използват критическо мислене;
 • Ефективен начин за намиране на нестандартни решения/подходи.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно някои ученици просто да преформулират нещо, което вече е казано/направено и е записано на дъската. За такива случаи може да се подчертаят ключовите думи, към които да се задават новите въпроси. („Училище на бъдещето” – често срещано предложение – има компютърен кабинет. В бъдещето може всеки чин да е всъщност компютър, значи няма да ни трябва отделен кабинет с компютри.)

 

От практиката: Може за улеснение да се започне с асоциации за това какво включва темата, а после да се изтрият тези, които вече са засегнати в други проекти, за да останат само думите, които все още не са били предмет на изследване. („Училище на бъдещето” – стаи, предмети, двор, учители, занимания, сграда…. => много хора вече са разработвали тези теми, но темата за учителите в „Училището на бъдещето” не е засягана. Това е една област, в която учениците могат да творят и да бъдат откриватели. Какви ще са учителите в бъдещето? Как ще изглеждат? Как ще преподават? Как ще оценяват? Така по лесен начин незададените въпроси дават нова посока на процеса на работа.)

1.3.1. Каталог на идеите 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.3. Учениците записват и обобщават информация по темата 5-12 10 мин. 10-15 мин.

 

Описание 

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване. Каталогът на идеите е вид портфолио, в което класът или всеки ученик индивидуално може да обобщи правеното до момента по темата. В каталога се записва информацията, подреждат се проучените области и известните решения. Каталогът може да е както тетрадка, така и отделни картончета с кратки описания. 

Резултат: Учениците имат цялата необходима информация за проекта/задачата си синтезирана на едно място, от което може да черпят вдъхновение по време на работата. 

Примерна инструкция

Запишете в резюме всички идеи, които намерихте по време на проучването. Подредете ги така, че да са достъпни за намиране и употреба. Всяка идея да е записана на нов лист. Когато опишете всички, ще имате пред себе си каталог на идеите.

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за индивидуална или групова работа;
 • Учениците имат възможност още веднъж да обобщят резултатите от проучването си във форма, която може лесно да използват в работата си след това;
 • Учениците се учат да подреждат информация по различни критерии – азбучен ред, оригинални/банални идеи, идеи, които са им допаднали най-много, и такива, които не им допадат, и т.н.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно стратегията да отнеме доста време, тя е подходяща за домашна работа;
 • би било добре да се покаже вече изготвен каталог на идеи, за да придобият учениците представа как изглежда;
 • може да дадете примерна схема за подреждане на информацията, подобна на стратегията 5-те К: кой, къде, кога, какво, как, и всяка идея/решение да се запише кратко като отговор на тези въпроси. 

 

2.1.1. Задаване на един и същи въпрос десет пъти и даване на различен отговор всеки път 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 5-12 1 мин. 5 мин.

 

Описание

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори. Тази стратегия е подходяща за индивидуална работа, след като учителят е поставил задачата. Учениците записват въпроса и си го задават наум 10 пъти, като всеки път трябва да дадат нов отговор. Записват отговорите си, които всъщност се превръщат в идеи, които могат да развият. Обикновено първите един-два отговора са очевидните и очаквани отговори. Но следващите са истински креативните и нестандартни. Учениците трябва да бъдат насърчени да мислят наистина свободно, без ограничения, трябва да се запишат и най-странните хрумвания. Важно е въпросът да е добре формулиран, за да дава възможност да се измислят различни отговори, да не е тип „да/не” въпрос, а зададен с „как, защо, по какъв начин” и т.н.

Резултат: Учениците имат десет различни отговора/решения на един въпрос. Генерирали са 10 идеи самостоятелно. 

Примерна инструкция

Записваме въпроса, чийто отговор ще търсим днес. Всеки от вас има 5 минути да си зададе наум 10 пъти въпроса и да запише на листа пред себе си 10 различни отговора. Записвайте всичко, което ви хрумне, не се притеснявайте, ако отговорът е нестандартен и звучи странно. В момента не мислим как ще осъществим нещата, а само какво искаме да постигнем!

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за всички предмети;
 • Учениците имат възможност да запишат и най-странните и нестандартни предложения, без да се тревожат, че някой ще ги критикува, защото работят самостоятелно. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е възможно някои ученици да се страхуват да дават нестандартни отговори, защото са „грешни”. Трябва да се изясни, че всеки отговор е ценен по своему и няма „правилни” и „грешни” отговори;
 • в края на упражнението е добре всеки ученик да има възможност да сподели най-интересния си отговор. Може да ги помолите всеки да сподели седмия си отговор например. Разновидност на този тип споделяне, който помага за развиване на групова работа, е споделянето в малки групи, след което всяка група трябва да разкаже на останалата част от класа за най-интересната идея, която е чула.

 

2.1.3. Свързване на две противоположни или произволно избрани понятия/идеи/твърдения в едно 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно  5-12 5 мин. 10 мин.

 

Описание

Тази стратегия представлява лесна игра, в която учениците трябва да намерят връзка между противоположни твърдения, понятия или идеи и така да създадат нова гледна точка към тях. В стратегията се изисква способността да си представим две противоположни концепции, които съществуват едновременно – или просто да свържем две думи/твърдения/идеи, които нямат връзка помежду си. Благодарение на свързването на неща, които изглеждат без връзка помежду си, имаме откритието на Нилс Бор за светлината (представил си я едновременно като частица и като вълна). Създаването на парадокс и опитите да си го представиш води до генерирането на нова идея. (Michalko, 2012)

Резултат: Учениците са генерирали идеи самостоятелно.

 

Примерна инструкция

В следващите 5 минути свържете двете думи/твърдения/концепции в едно. Целта е да си представите, че съществуват и двете едновременно и да помислите какво е общото, какъв би бил резултатът от тяхното свързване. 

Следващите 5 минути проверка на работата – учениците споделят своите отговори. 

 

Предимства на стратегията

 • Може да се използва в литература, точни науки, социални науки, изкуство;
 • Наподобява игра;
 • Създава интересни казуси, по които може да се разсъждава и по-задълбочено.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • не води гарантирано до успех;
 • необходимо е да се създаде непринудена атмосфера, в която учениците си играят с парадоксите, а не се опитват да си ги обяснят. 

 

От практиката: Примерна задача по литература може да бъде да се напише приказка, като се свържат реална личност и измислена, антоними, антитези и т.н. По математика такава задача може да бъде учениците да свържат две фигури (кръг и квадрат) и да измислят какво би се получило от двете, а после да му измислят и приложение във всекидневието. По физика такава задача може да е свързана с парадоксите за времето и пространството. Подходяща стратегия за развиване на предприемачество и измисляне на нови продукти – какво би се получило, ако свържем химикалка и дъвка например?

 

2.1.4. Свободно течаща мисъл

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно  5-12 1 мин. 10 мин.

 

Описание

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек пише непрестанно всичко, което му идва на ум за определен период от време, като не обръща внимание на правопис, пунктуация, логика на изреченията. За разлика от брейнсторминга, при който идеите само се записват с по една дума, в тази стратегия човек пише изречения, описва всичко, което минава през ума му. Резултатът на пръв поглед изглежда като странно писание, напълно несвързано с началната тема. Ако го прочетем след известно време обаче с бистър ум, може да извадим от него много ценна и нестандартна идея, която е била скрита в главата ни.

Резултат: Учениците са генерирали идеи самостоятелно

 

Примерна инструкция

В следващите 5 минути напишете на листа пред вас всичко, което минава през ума ви! Не спирайте да пишете, не се вглеждайте в написаното, преди времето да изтече. Просто пишете за всичко, което мислите и чувствате в тези 5 минути. 

След като времето мине: сега прочетете наум това, което сте написали, и оградете думите/идеите, които можете да използвате и развиете. 

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията се използва предимно в часове по литература и в клубовете по творческо писане;
 • Стратегията е подходяща, когато усетим, че сме блокирали и нямаме повече идеи;
 • Много писатели използват тази стратегия, за да съберат първосигнални мисли и идеи по дадена тема като предварителна подготовка за създаването на история. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е задължително да има определено време и краен срок (3, 5, 7 минути) и след края на времето всички да спрат да пишат; 
 • учениците трябва да се окуражат да не спират да пишат, за да редактират или да четат това, което вече е написано, докато времето още тече; 
 • важно е да уверите учениците, че никой друг няма да чете или коментира това, което са написали, качеството на този текст не е важно, важен е актът на писане; дори и написаното да изглежда безсмислено, важното е самото писане;
 • когато времето приключи, е добре да се подчертаят добрите хрумки, за да се доразвият в идеи.

 

2.2.1. Мозъчна атака

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 5-12 1-2 мин. 3-5 мин.

 

Описание

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се опитва да измисли решение на даден проблем, събирайки списък с идеи, възникнали спонтанно и споделени от учениците в групата. Стратегията има разновидности, представен е класическият вид мозъчната атака. 

Резултат: Учениците генерират групово идеи.

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията активира творчески обмен на идеи и знания;
 • Генерират се много и разнообразни идеи.

 

За тази стратегия е добре да знаете:

 • Нестандартните идеи са добре дошли;
 • Задължително е да има определено време (обикновено няколко минути);
 • Не трябва да се критикуват идеите на участниците, а само да се записват;
 • Всички идеи се записват без оглед на това как звучат;
 • Трябва да се осигури удобно споделено пространство, около което учениците да могат да се съберат (обща маса);
 • В отборите да не са повече от осем ученици, защото няма да могат да се изслушат;
 • Важно е да се насърчава надграждането на идеи, измислянето на по-голямо количество;
 • В началото може да има нужда от фасилитатор във всеки един отбор, който да следи за спазването на правилата. 

Разновидност на мозъчната атака, която може да се използва в час, е Методът Дисни. (Христов ) Описание на български език може да намерите тук: http://www.novavizia.com/metodat-disni-tehnika-za-breinstorming-v-ekipa

Още версии на мозъчна атака може да намерите:

http://www.innosupport.net/index.php?id=2114&L=3 

2.2.2. 6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 5-12 1 мин. 5 мин.

 

Описание

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат на разположение пет минути, за да измислят три решения/идеи. (InnoSupport)

Резултат: Учениците са измислили три идеи в група.

Примерна инструкция

Всички да се разделят на отбори от по шестима души. Имате на разположение пет минути, за да предложи всеки от вас по една идея/решение. Накрая трябва да изберете кои три идеи/решения да представите. Запишете ги на листа пред вас. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците работят в екип;
 • Учениците имат възможност да използват и други техники за генериране на идеи;
 • Стратегията отнема кратко време;
 • Груповата работа „сваля“ нивото на напрежение у онези ученици, които се чувстват „блокирали“.

За тази стратегия е хубаво да имате предвид, че:

 • е важно всяка група да знае, че всеки участник има важна роля в груповата работа;
 • може времето да не стигне на всички групи, ако учениците за първи път правят нещо такова; може да пуснете хронометър, по който да си следят колко време им остава, или да дадете повече време, ако прецените; 
 • добре е да се предвиди време, в което след упражнението учениците да споделят своите идеи с класа. В зависимост от броя на групите това може да отнеме допълнително 5-10 минути. 

 

2.3.1. Мисловна карта 

Подходяща за: Приблизително време:
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени 5-12
 1. мин
10-15мин

 

Описание

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или идея. Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на идеи. Самата карта е лист с една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с нея идеи, като всяка отделна идея е представена чрез ключова дума и визуални елементи (изображения, цветове, думи). Основните разклонения имат подразклонения, свързани с ключови думи. Те са с по-тънки линии и с по-малка големина на ключовите думи. (Buzan)

Резултат: Учениците са генерирали идеи и са ги визуализирали в мисловна карта.

Примерна инструкция

Вземете празен бял лист, обърнат хоризонтално. В центъра нарисувайте/напишете основната задача/идея. Всички нови идеи, които ви хрумнат, свържете с централното изображение/дума. Използвайте всички цветове, за да групирате идеите си. Всички второстепенни и третостепенни асоциации/идеи свържете с идеята, от която следват. 

 

Предимства на стратегията

 • Мисловните карти помагат за естественото генериране на идеи, породено от асоциациите, които мозъкът прави с думи, цветове, картинки; 
 • Използването на комбинация от думи, изображения, числа, логика и цвят подпомага способностите на мозъка за организиране и запаметяване;
 • Може да се използва за работа в клас или за домашна работа. 

За тази стратегия е добре да имате предвид:

 • Да се използва различен цвят за всяко отделно разклонение и да се оставя достатъчно разстояние между тях. Да се използват поне три различни цвята;
 • Добре е да се използват колкото може повече изображения — вместо думи или като добавка към тях;
 • Да се подготви спокойна работна среда с подредени материали;
 • За предпочитане е да се създаде собствена форма за главната идея, а не да се използва готова рамка или форма.Това подпомага по-лесното запомняне на информацията;
 • Да се задават въпроси, за да се оформят по-лесно отделните разклонения – какво, кога, къде, как, защо. Това е естественият начин, по който мозъкът събира информация;
 • Може да се добавят празни линии, ако мисълта блокира;
 • Стремете се да правите всяка следваща мисловна карта по-красива, артистична, цветна и обемна. 

 

2.3.3. Преформулиране на проблема/задачата с цел да се намери нова гледна точка

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
2.3. Учениците използват техники за генериране на идеи – качествени и количествени 5-12 2 мин. 10 мин.

 

Описание

Изборът на конкретни думи влияе на нашите възприятия за даден проблем. Когато се отнася до задача, чийто отговор търсим, думите могат да ни накарат да се втренчим само в една гледна точка, а преформулирането на проблема може да ни доведе до измислянето на креативни решения. Стратегията представлява поставянето на проблем и замяната на неговите ключови думи със синоними, за да се даде нова посока на мисълта, да изникнат нови асоциации, нови решения. 

Резултат: Учениците са генерирали качествена идея.

Примерна инструкция

Подчертайте ключовите думи в задачата. В рамките на следващите 5 минути заменете тези думи със синоними. Задайте си отново въпроса и всеки път записвайте решението, което ви хрумва. 

След изтичане на времето ученици по желание могат да споделят своите хрумвания. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е подходяща за по-сложни проблеми, които изискват нестандартно решение.

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • в началото може да помогнете на учениците, като подготвите списък със синоними на ключовите думи и глагола в задачата, за да не губят време да ги измислят сами. 
 • в началото може да подготвите десетина различни версии на дадения въпрос, написани на лист или дъска, за да видят учениците разликата.
 • може накрая да се отдели време да се извадят новите качествени идеи и да се запишат на дъската, за да се покажат различните гледни точки. 

 

От практиката: Да вземем примерен проблем по социални науки. Как можете да спрете замърсяването на въздуха? Представете решението си, като нямате право да използвате думата „въздух”.

Най-лесното е да се замени глаголът в проблема и да зададем отново въпроса. Вместо „спирам” използваме „отложа“, „прекратя“, „пресека“, „забавя“ и т.н. На всяка нова версия на въпроса ние даваме нов отговор. След това е важно да се намери ключовата дума – „въздух”. Заменяме я с „атмосфера“, „газова обвивка на Земята“ или разбиваме на съставните вещества (кислород, азот и т.н.). Получава се съвсем нов въпрос, който дава възможност и за нова гледна точка – как мога да спра замърсяването на въздуха насочва ума ни към едни асоциации и решения, а как мога да отложа замърсяването на кислорода – към други. На новите въпроси се дават нови отговори и така в края на даденото време имаме различни решения на проблема. 

 

3.1.5. Дърво на решенията

 

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.) 5-12 5 мин. 10 мин.

 

Описание

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор на идея, който се използва индивидуално и е подходящ за сложни проблеми. Използва се, за да намери решението, което стига най-близо до целта. (Rebernik & Bradač )

Резултат: Учениците избират една идея, която да осъществят. 

Примерна инструкция

От лявата страна на бял лист запишете задачата си. Оградете в правоъгълник целта. В дясната страна на листа напишете кратко идеите си, като ги ограждате с кръг. За всяка идея напишете какво е вероятното следствие, ако се осъществят. Ако следствието е неясно, оградете го с кръгче. Ако следствието постига 100% целта, оградете го с квадратче. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията е приложима за всички предмети;
 • Стратегията позволява да се оценят плюсовете на различните идеи и да се стигне до тази, която се доближава най-много до целта. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време, защото изисква всеки да прецени и обмисли възможните последствия от осъществяването на всяка отделна идея, която има;
 • стратегията е подходяща за решаването на по-сложни задачи и проблеми, които изискват редица решения;
 • стремежът е да се оцени вероятният успех на всяка отделна цел. 

 

4.1.1. Обратно планиране

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
4.1. Учениците планират създаването на идеята/ продукта си 5-12 5 мин. 10 мин.

 

Описание

Обратното планиране представлява начин за планиране на дългосрочна дейност от края към началото. Ако целта е да се направи макет на сграда, ученикът започва да мисли от края – как ще изглежда неговият макет, после начертава стъпките, през които трябва да мине във времето, за да се справи (какви материали ще са му нужни и т.н.).

Резултат: Учениците са направили план с точни и ясни стъпки за работа.

Примерна инструкция

На листа пред себе си запишете каква е крайната ви цел. Започнете да мислите по какъв начин ще я постигнете, като вървите от края към началото. Последната стъпка е готовият ви продукт. Но как стигате до него? Напишете коя е предпоследната стъпка, после коя е стъпката преди нея и така ще стигнете до това, от което всъщност трябва да започнете. Всеки трябва да има поне 3 стъпки на работа. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията създава навици за планиране;
 • Учениците се учат да подреждат задачите си;
 • Стратегията помага за разпределението на целите във времето и за планирането на ресурсите, нужни за изпълнението на задачата. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • в началото е добре учениците да видят примерна схема;
 • възможно е някои от тях да се затруднят с мисленето от края към началото, затова може да им помогнете, като им дадете въпроси, на които трябва да отговорят.

 

Проекти и задачи

Всички проекти и задачи за развиване на умението креативност могат да бъдат оценени с помощта на критериалната матрица на умението. Тя служи за оценка както на напредъка и на задачите, така и на дългосрочните проекти. Условието на всеки един проект може да бъде преработено в зависимост от нивото и нуждите на учениците. Голяма част от предложените задачи могат да бъдат разработени и в дългосрочни проекти, ако към тях се добавят елементите на проучване, генериране и групиране на идеи и рефлексия. Целите, посочени към задачите по-долу, отговарят на целта, която трябва да бъде постигната, ако задачите се изпълняват в рамките на един час. Всеки от предложените проекти покрива всички елементи за умението, защото за успешното изготвяне на всеки един учениците трябва да започнат с проучване на темата, генериране на идеи, групиране и отсяване на идеи, създаване на проекта и рефлексия. 

Кои цели покриват проектите?

1.1. Учениците синтезират информация по темата от различни източници.

1.2. Учениците правят проучване по темата.

1.3. Учениците записват и обобщават информацията по темата.

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи – самостоятелно, в група, количествени или качествени.

3.1. Учениците групират идеите си по определен критерий (време, което ще отнеме; необходими ресурси; вероятна ефективност; оригиналност; комплексност; въздействие и т.н.).

4.1. Учениците планират създаването на идеята/продукта си.

4.2. Учениците създават идеята/продукта си.

4.3. Учениците документират резултата / презентират идеята/продукта си или я/го представят пред човек, който може да им даде обратна връзка.

5.1. Учениците правят рефлексия за ефективността на идеята си.

5.2. Учениците правят рефлексия за подобрение на идеята си.

 

Предметна област: езици

Проект 1: Езикът след 20 години

Описание: Опитайте се да предскажете какви промени ще настъпят в българския език през следващите 20 години. Ще се запазят ли правилата, които познаваме днес? Какво ще се промени в граматиката? А в правописа? Кои думи ще изчезнат? Какви думи ще се появят? Защо? Направете предположение за това как ще говорят и пишат учениците след 20 години. 

Проектът засяга изучаването на всички науки за езика – фонетика, морфология, лексикология, синтаксис. Проучването на учениците трябва да започне от това как е изглеждал езикът преди 20-100 години, за да набележат тенденциите и да открият как се е променил до днес. След това ще могат на базата на тези тенденции да предположат какво ще се промени в бъдеще. Задачата изисква да се запознаят с причините да се променя правописът, причините да се променя смисълът на думите, причините синтаксисът да е най-устойчивата категория в езика, изчезването на диалектите и т.н. Времето в условието на задачата може да се промени на 50 или 100 години. Класът може да е разделен на екипи, всеки от които трябва да проучи конкретна област от езика и да даде предположение за нейния развой, а накрая всички отбори да сглобят идеите си в един общ проект. Може да се използва и за други езици, но трябва да са добре познати на учениците.

Времетраене: Цялата учебна година, която може да бъде разделена съответно на срокове или раздели според учебната програма.

Краен продукт/визуализация: Граматика на бъдещето – книжка с новите правила с речник със значението и транскрипцията на новите думи; 

Може да бъде и във формата на презентация или проект на картон. 

Задачи 

 1. Писане на кратка история по необичайно заглавие (творческо писане). 
 2. Представете си бъдещето, където почти всички неща около нас могат да говорят. Напишете кратък диалог между две неща (предмет и растение), в който всяко от тях да каже поне пет изречения. За какво биха си говорили? 
 3. Измислете края на историята (чете се само началото, а учениците трябва да измислят края).
 4. Измислете началото на историята (учениците разполагат с един параграф, който завършва интригуващо).
 5. Изиграване на измислена приказка (всеки ученик чете приказка и си избира герой от нея; всички се групират в отбори по трима, измислят нова приказка, в която герои са те тримата, изиграват я пред останалите).
 6. Създайте рецептурник за български/английски/испански ястия, който да звучи като книгата с магически заклинания на Хари Потър (проучване на традиционните съставки, които са натоварени с някакъв смисъл/сила – например чесън; създаване на собствена рецепта за някаква магия, описването им по магически начин, характерен за стилистиката на съответното произведение).
 7. Преправете приказката „Златната мома” (или която и да е друга българска фолклорна приказка), като си представите, че действието се развива в Англия/Испания/Германия и т.н. – според това какъв чужд език учат учениците). В преправената приказка трябва да участват героите от истинската, но да са потопени в културата, историята и езика на чуждата страна. Дали ще пият чай, или ще гонят бикове, вместо да варят каша? Цел 2: Да се напише преправената версия и да се преведе на изучавания чужд език. Може да се оформи с илюстрации и да се направи книжка с приказки на класа.
 8. Напишете свое произведение в определен поетичен стил (хайку, поема, древногръцка трагедия). Подходящо е и за работа по групи.
 9. Съчинение по картина – възможност да се провокират учениците чрез въздействащ образ.

 

Предметна област: социални науки

Проект 1: Реклама на исторически артефакти

Описание: Направете реклама на избран от вас предмет от Античността/Средновековието/Ренесанса или друга епоха (според това, което се изучава в дадения клас) за употребата му в наши дни. Можем ли да вдъхнем живот на вещи като перото за писане, щита, пръстена – печат, и други в наши дни и да ги направим част от всекидневието си? Представете си как би изглеждала рекламата на такъв предмет днес? 

Задачата изисква учениците да проучат конкретна епоха и да намерят артефактите, които са характерни за нея, да се запознаят с тяхното приложение в миналото и да им измислят приложение в настоящето. Освен избора на предмет те трябва да изберат и формата на рекламата си – дали да бъде телевизионна реклама, радиореклама, листовка или друг вид. 

Времетраене: Един месец или времето за един раздел, който обхваща изучаването на конкретна епоха. 

Краен продукт/визуализация: Реклама на античната вещ – може да бъде под формата на видео, на картинка или каквато и да е друга, подходяща за споделяне форма. 

Задачи

 1. Какво щеше да стане, ако… (примерно: Германия беше победила във Втората световна война; цар Симеон беше роден в наше време; българите не бяха приели християнството и т.н.)?
 2. Как би преминал денят на един ученик от Античността/Средновековието, ако попадне в нашата класна стая днес? Какво ще бъде ново, интересно, неразбираемо за него? Кое ще бъде познато и лесно?
 3. Как щеше да протече Априлското въстание, ако войводите имаха фейсбук?
 4. Измислете кратка пиеса, която показва най-големия проблем и най-добрата новина днес според заглавията в днешния вестник. (Ролева игра/история/политика/социални проблеми)
 5. Как можете да спрете замърсяването на въздуха? Представете решението си, като нямате право да използвате думата „въздух”.
 6. Направете кратък филм, в който показвате екологичните проблеми в региона и давате предложения за това как могат да бъдат решени. Всички филми се събират и се прави регионален ден на екологията с участието на цялата общност. Филмите се гледат и дискутират.
 7. Представете си, че имате неограничен бюджет, за да създадете свой собствен (исторически, астрономически, научен – според изучавания предмет) музей. Кои експонати бихте подбрали? Как бихте ги подредили?
 8. Представете си, че имате много ограничен бюджет (напр. 10 000 лв.), за да създадете свой собствен (исторически, астрономически, научен – според изучавания предмет) музей. Кои експонати бихте подбрали? Как бихте ги подредили?
 9. „От първо лице“ – Изберете значимо историческо събитие и го разкажете от гледната точка на важен участник/10-годишен очевидец …

 

Предметна област: точни науки

Проект 1: Моята стая под вода

Описание: Нарисувайте как би изглеждала вашата стая под вода. Как ще се пречупи светлината, как ще изглеждат предметите и цветовете, погледнати под вода? 

Задачата изисква учениците да проучат по какъв начин водата променя начина, по който изглеждат предметите. Те трябва да изберат как да представят своята гледна точка – дали ще погледнат стаята си отгоре, дали ще направят напречен разрез, дали ще я напълнят до половината с вода, за да си личи разликата между въздуха и водата. 

Времетраене: Един месец или времето за един раздел, който обхваща изучаването на конкретните физични закони. 

Краен продукт/визуализация: Цветна картина.

Задачи

 1. Измислете меню за 50 гости на благотворително представление, като разполагате само със сто лева.
 2. Нарисувайте картина, в която показвате света през погледа на насекомо.
 3. Съставете меню за ресторант на Марс, като вземете предвид какво може да се отглежда там.

 

Предметна област: изкуства

Проект 1: Изкуство с кауза 

Описание: Измислете начин да покажем произведенията на изкуството на слепи хора. Изработете релефни картини, в които различните гами цветове да издават различни звуци, за да могат незрящите да си представят къде какви цветове има. Каква картина ще изберете – реплика на известна творба или ваша собствена картина? Кои гами цветове на кои звуци ще отговарят? 

Задачата изисква учениците да проучат различни начини за възприемане на изкуството, да изберат картина, която да пресъздадат релефно, да измислят начин да представят цветовете чрез материя или звук, така че да могат да бъдат усетени от незрящ човек. 

Времетраене: Един месец или времето за изучаване на един раздел.

Краен продукт/визуализация: Релефни картини.

Задачи

 1. Представете си, че трябва да измислите нов инструмент, който да бъде част от оркестър. Какъв ще е, какъв звук ще издава? Защо?
 2. 3. Измислете песен, която да помогне на по-малките ученици да разберат процесите на фотосинтеза и хранене при растенията (или друга тема, като учителят дава само ключовите думи, които трябва да бъдат използвани). Или пък песен по три несвързани думи.
 3. Измислете танц, който да съчетава танго и български фолклорни ритми.
 4. Създайте свои версии на популярни песни, като ги съобразите с определена тематика (например Ден на земята).

 

Източници

(н.д.). Свалено от InnoSupport: http://www.innosupport.net/uploads/media/BG_4_3_01.pdf

Buzan, T. (н.д.). Mind Mapping. Свалено от Tony Buzan. Inventor of Mind Mapping: http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/

Michalko, M. (12 June 2012 r.). Janusian Thinking. Свалено от The Creativity Post: http://www.creativitypost.com/create/janusian_thinking

Rebernik, M., & Bradač , B. (н.д.). Свалено от Creative Trainer II: http://www.creative-trainer.eu/fileadmin/template/download/module_idea_evaluation_final.pdf

Христов , Т. (н.д.). Методът “Дисни”: Техника за брейнсторминг в екипа. Свалено от Нова визия: http://www.novavizia.com/metodat-disni-tehnika-za-breinstorming-v-ekipa/

 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.