Игри за мозъка – Как да учим по-добре като използваме своите социално-емоционални умения?

[bwl_pvm /]

Какво представлява мини наръчникът?

Наръчникът включва дейности или стратегии, които се използват от ефективните програми за превенция, за които е доказано, че водят до определени промени в поведението. Въз основа на анализ на съдържанието на водещите 25 програми за социално-емоционално учене (СЕУ), са изведени общи стратегии и практики и са преработени така, че да отговарят на нуждите на “забързаната” класна стая. Тези синтезирани ресурси от практиката представляват умален модел на персонализиран подход към СЕУ и имат за цел да предоставят на учителите набор от стратегии, основани на нуждите и предпочитанията, които са бързи, целенасочени, ефективни и лесни за включване в ежедневната работа в класната стая. Ресурсите са създадени от лабораторията Ecological Approaches to Social Emotional Learning (EASEL) на Харвардския университет.

свали наръчника “Игри за мозъка”

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Емоционална интелигентност
Социално-емоционално учене

Емоционална интелигентност – 35 конкретни упражнения за развитието й

Какво е емоционална интелигентност? Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и да се приспособяваш към тях.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали