Игри за мозъка – Как да учим по-добре като използваме своите социално-емоционални умения?

Какво представлява мини наръчникът?

Наръчникът включва дейности или стратегии, които се използват от ефективните програми за превенция, за които е доказано, че водят до определени промени в поведението. Въз основа на анализ на съдържанието на водещите 25 програми за социално-емоционално учене (СЕУ), са изведени общи стратегии и практики и са преработени така, че да отговарят на нуждите на “забързаната” класна стая. Тези синтезирани ресурси от практиката представляват умален модел на персонализиран подход към СЕУ и имат за цел да предоставят на учителите набор от стратегии, основани на нуждите и предпочитанията, които са бързи, целенасочени, ефективни и лесни за включване в ежедневната работа в класната стая. Ресурсите са създадени от лабораторията Ecological Approaches to Social Emotional Learning (EASEL) на Харвардския университет.

свали наръчника “Игри за мозъка”

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали