Category: Социално-емоционално учене

Да се учи през първия летен месец може да е много демотивиращо за учениците от гимназиален и прогимназиален етап. Началото

Последните дни в края на учебната година могат да се превърнат в истинско предизвикателство за учителите и учениците. Когато сме

Как да накараме децата да работят ефективно в края на учебната година, когато те вече са се настроили за дълго

Как да помогнем на малчуганите от четвърти клас да се адаптират към нелеките промени, които ги очакват след преминаването в

Много често в учителската практика си задаваме едни и същи въпроси и се срещаме със сходни проблеми при учениците. Всеки

Учениците са различни – всяко дете има своя собствена уникална история; има своите стремежи, предизвикателства и опит, които предопределят до

Когато говорим за социално-емоционални умения, сме наясно колко важни са те за академичното учене. А и за живота изобщо! Всички

Когато някой наруши правилата или нарани чувствата на другите, искаме от него да се извини. Случва се обаче да чуем

Учениците прекарват голяма част от времето си в училище, а класът, в който са попаднали, играе голяма роля в личния

Ко-регулация е начин на взаимодействие между учители и ученици, който има за цел да подпомогне децата да регулират своето емоционално

Реципрочните взаимоотношения в класната стая са добра основа за постигане на сътрудничество, комуникация и уважение между учителя и учениците. Този

Социално-емоционалното учене (СЕУ) помага на учениците да разбират и управляват емоциите си, да поддържат здрави взаимоотношения, да постигат целите си