Как да развиваме социални умения у дигиталните деца?

Когато говорим за социално-емоционални умения, сме наясно колко важни са те за академичното учене. А и за живота изобщо!

Всички искаме да заложим в преподаването си петте основни компетентности, свързани със социално-емоционалните умения (СЕУ): самоосъзнатост, самоконтрол, социална осъзнатост, умения за изграждане на отношения и отговорно вземане на решения. Но при актуалните условия, при които работим в училище, в своето забързано ежедневие и постоянното състезание с времето, често се затрудняваме да приложим на практика тази идея. Пък и като добавим факта, че учениците изглеждат все по-силно привързани към електронните си устройства, идва безспорната нужда да намерим решения, които да са едновременно ангажиращи, ефективни и интересни.

Съществуват ли съвременни инструменти, с които да развиваме социални умения и емоционална интелигентност в класната стая? 

В тази статия ще ви представим няколко от тях.

Развиване на самоосъзнатост

Развиването на самоосъзнатост е критично важно за това учениците да бъдат наясно със своите умения и интереси и да изградят разбиране за това къде се намират в обучителния процес – какво е нивото на техния напредък и в кои области трябва да концентрират усилията си. 

Много често прогимназистите и гимназистите споделят, че домашните, свързани с писане, са скучни и че не намират мотивация да ги пишат. Притесняват се да споделят чувствата си на живо и предпочитат да използват електронни устройства, за да общуват помежду си.

Технологиите могат да помогнат на учениците да се чувстват по-удобно по време на споделянето на своя опит. Решението може да дойде под формата на задание за създаване на видео дневник, в който децата да споделят опита си и да разсъждават върху чувствата и реакциите си към различни ситуации. Flip, Canva и Adobe Cloud Express са подходящи за създаване на такъв дневник или визуална презентация, както и за хронологично проследяване на напредъка и поставяне на цели за изпълнение. 

Електронни инструменти като Kahoot, Quizizz и Google Forms за създаване на въпросници също могат да послужат за самооценка. С тяхна помощ учениците могат да оценят сами своите знания и умения и да получат достоверна, смислена и навременна обратна връзка за представянето си. 

Book Creator е друг полезен инструмент, който помага на учениците да използват въображението си, за да създадат творчески продукт и постепенно да го обогатяват и усъвършенстват. Това насочва тяхната концентрация към самия процес на учене.

Използването на дигиталните технологии в преподаването на СЕУ в крайна сметка води до повишена ангажираност на учениците, подобрена самоосъзнатост, подобрени аналитични умения и дава на учениците повече контрол над тяхното учене. 

Развиване на самоконтрол

Самоконтролът помага на учениците да се справят с предизвикателствата, да си поставят цели и да се справят с фрустрацията и стреса, които могат да изпитат по време на учебния процес. 

Поставянето на цели, които се записват онлайн, помага на учениците да развият самоконтрол, като ги насърчава да поемат отговорност за собственото си учене. Учениците могат да използват дигитални инструменти и за създаване на списъци със задачи, да си поставят крайни срокове и да си правят напомняния. Инструменти като Padlet или Trello могат да им помогнат да онагледят задачите, които трябва да изпълнят, да си поставят цели и да се научат как да управляват времето си по-ефективно. 

Кратките почивки за мозъка биха могли да помогнат за справяне със стреса и управлението на емоциите. Платформата Flocabulary например предлага кратки видеа с предложения за дейности, които включват музика и движение. Винаги е добра идея да се използва и медитацията като инструмент за саморегулиране – за учителите препоръчваме Jabumind, а за учениците – Calm

Социална осъзнатост

Да учим за другите и да развиваме осъзнатост за нашите прилики и различия ни помага да изграждаме по-добри връзки. С помощта на платформата Nearpod, която дава възможност за пътувания във виртуална реалност, учениците могат да посетят различни места по света и да ги изследват отблизо. Това може да доведе до по-задълбочено разбиране на културните различия и да насърчи социалната осъзнатост на учениците, като ги запознае с различни начини на живот,  традиции и култури.

С помощта на електронно разказани истории в платформата Storyjumper учениците могат да разкажат своя история, с която да насърчат социалната осъзнатост към дадена тема. За целта може да се използват също Padlet и Wakelet. Adobe Shark и iMovie са подходящи за създаване на кратки филми и презентации, които да засягат социални проблеми и теми, свързани със социалната справедливост.

Всичко това ще помогне на учениците да развият своята социална осъзнатост, като разсъждават критично върху социални проблеми и обмислят своята роля в създаването на позитивна промяна. 

Умения за развиване на взаимоотношения

Всички имаме нужда от пространство, в което да се чувстваме удобно да помолим за помощ, да предложим подкрепа и да работим като част от отбор. 

Когато учениците си сътрудничат добре във виртуалното пространство, те по-лесно биха могли да пренесат сътрудничеството помежду си и във физическата среда. Инструменти като Google Docs, Trello, Google Jamboard са изключително подходящи за работа по съвместни електронни проекти. Всяка от тези платформи може да им помогне да се чувстват по-комфортно един с друг и да изградят по-здрави взаимоотношения, което насърчава силна учебна общност в класната стая. 

Отговорно вземане на решения

Разбирането на последиците от собствените действия, фокусирането върху благосъстоянието, способността да се обработва информация и да се вземат решения са жизненоважни за успеха на учениците.

За щастие, учителите могат да избират между готови цифрови инструменти за преподаване на етика и отговорно вземане на решения. Платформи като Common Sense Education предлагат готови дейности и уроци на теми, свързани с кибертормоза, цифровото гражданство и плагиатството. Инструменти като Quizizz или уроци с Nearpod могат да насочат учениците към това да претеглят плюсовете и минусите на различни избори, да практикуват съпричастност и сътрудничество и да развиват умението за отговорно вземане на решения.

Не се страхувайте да дигитализирате класната стая – използването на подобни инструменти може да подпомогне развитието на основни социално-емоционални умения. То може дори да е ключово за това учениците да да бъдат успешни – сега и в бъдеще.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Да помогнем на учениците да вземат дисциплината в свои ръце – цялостна стратегия за разрешаване на конфликти в клас

Влошената дисциплина и конфликтите в класната стая са предизвикателство, с което всеки преподавател рано или късно се сблъсква. Най-разпространеният начин за справяне с проявите на

Социално-емоционално учене

Обсъждане на обществени проблеми чрез изкуство

Учениците създават съвременно изкуство – арт инсталация или друг визуален продукт, който да засяга обществено значима тема или проблем. Социална осъзнатост: децата демонстрират съпричастност и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали