Prepodavame.bg

Научна грамотност

Изследователски дневник

Изследователски дневник

Тази стратегия е насочена към два от най-важните елементи на провеждането на изследване – обективно описание на наблюденията и рефлексия върху процеса. Изследователският дневник е място, в което учениците описват процеса на собственото си учене – хипотези, как се променят хипотезите, наблюдения, които им привличат вниманието, рефлексия върху процеса. Може да има различен формат в зависимост от предмета, но е добре да има следните елементи за всеки раздел:

  • място за хипотеза/начално допускане по темата;
  • място за ключови идеи от наученото, които са им направили впечатление, наблюдения;
  • място за описание на промяна на хипотезите и причини за това;
  • регулярна обратна връзка от учителя – насочена към открояване на ценните прозрения на учениците и задаване на допълнителни въпроси.

Можем да дадем попълването на дневника като домашно в края на седмицата или да отделяме последните 10 мин от последния час за седмицата, за да го направим в клас.

Предимства на стратегията

  • Възпитава постоянство, което е изключително важно за развиване на научна грамотност;
  • Поставя учениците в ролята на изследователи;
  • Помага на учениците да се задълбочат в материята, която изучават, и осъзнато да напредват.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • изисква постоянство както от учениците, така и от учителя. Важно да отделяме време, за да даваме обратна връзка на учениците;
  • когато даваме обратна връзка, трябва да избягваме негативни оценки по разсъжденията на учениците, които могат да изградят у тях страх от грешка. Ако открием грешна посока на разсъждение, трябва да посочим какво може да бъде научено от допуснатата грешка;
  • изследователският дневник може да бъде както на хартиен носител, така и в електронен формат. Електронният формат би ни дал по-лесна възможност за обратна връзка.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар