Рефлексия за спазване на правила и задължения

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в зависимост от нуждите) да се правят общи рефлексии за спазването на правилата и задълженията на всички. Всеки ученик може да пише първо спазвал ли е всичките си задължения, виждал ли е нарушаване на права на съученици или на свои права и какво е направил в случая. Определяне на спазването на последствията при такива нарушения.

Резултат: Учениците се отнасят отговорно към правата и задълженията – своите и на съучениците си.

Предимства на стратегията

  • Стратегията често припомня на учениците за правата и задълженията им;
  • Изгражда отговорно отношение към самия себе си и към останалите.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • в началото учениците може да не са напълно откровени или да се обвиняват помежду си;
  • задължително е последствията да бъдат спазвани и засегнати.

Още полезни статии:

Think/Pair/Share - Помисли/Сподели (работа по двойки)
Комуникативни умения

Think/Pair/Share – Помисли/Сподели (работа по двойки)

В тази стратегия учениците самостоятелно осмислят проблем или въпрос и след това дискутират това с партньор. Дайте на учениците въпрос, тема, задача за четене, упражнение,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали