Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и при търсене на работа. Идеята е, че човек трябва да представи себе си и уменията си, защо е ценен в 30 секунди, точно толкова, колкото прекарваме в асансьора, изкачвайки етажи. Този вид лична “реклама” трябва да бъде така структурирана, че да може да се представи пред всекиго, по всяко време.

Този вид стратегия е много подходящ за големи ученици, на които предстои работа или кандидатстване в университет. Тя позволява да се прилагат не само комуникационни умения, но и учениците да са наясно със себе си, силните си страни и потенциала си.

Освен за самопредставяне и представяне на лични умения и знания под формата на такъв вид изказване, тази стратегия може да се използва и за представяне на продукт, проект, идея с цел тя да се продаде. В този смисъл може да се прилага в клас като автентично оценяване при правене на проекти по различните предмети, във вид на състезание между ученици за най-добра идея, при организиране на ролеви игри в професионална среда (интервю), при организиране на кариерни форуми. Дори да не е част от толкова голям проект, това упражнение позволява на учениците да демонстрират умения за изразяване, убеждаване, прилагане на езика на тялото, фокусирана и структурирана реч за кратко време.

Няколко основни характеристики на тази реч:

 • не е по дълга от 25-30 секунди;
 • в думи – 80-90;
 • в изречения- 8-10.

 

Конкретни стъпки и примерна инструкция за създаване на речта

 1. Определете ясно целта на изказването (да представите само себе си пред потенциален работодател; да представите своята уникална идея или продукт) или къде искате то да ви отведе. Отговорете си на въпросите: Кой си ти? Какво правиш? Къде искаш да стигнеш?
 2. След като определите целта на изказването си, помислете задълбочено върху своите силни страни и умения, своята история, предишни успехи и постижения, цели и амбиции;
 3. Напишете с тирета основните неща, които ви правят уникален/различен от другите. Те не трябва да са прекалено много, 4 стигат;
 4. Помислете как да създадете история. Хората помнят и се впечатляват от интересно разказани истории, така че помислете за интересен и вълнуващ начин да оформите вашето изказване като история;
 5. Помислете за езика, който ще използвате. Изказването ви трябва да бъде разбрано и ясно за всички, което значи да избягвате терминология, жаргон и сложни обяснения;
 6. Историята трябва да предизвика интерес и след като сте свършили изказването, което значи, че трябва да предизвикате разговор, интерес за още от вашата публика. Помислете за възможни въпроси, които публиката може да ви зададе, отговорете си;
 7. След като сте помислили върху всички тези точки, съберете всичко и го направете едно цяло;
 8. След като завършите изказването си сметнете колко време отнема. Не забравяйте, че всичко важно може да бъде казано в 30 секунди. Придържайте се към това ограничение;
 9. Репетирайте. Може да се запишете на видео, да се гледате в огледалото, да репетирате с преподавател или съученици, с приятели или родители. Важното е да сте напълно уверен в това, което казвате, да не се опитвате да се сещате за подробности, да не изглежда, все едно рецитирате стихотворение наизуст.

 

Предимства на стратегията

 • развива множество умения;
 • освен комуникация подпомага и умението личностно развитие;
 • същинската част е кратка;
 • с помощта на критериална матрица може да се оценява лесно;
 • може да поканите външен човек, който да демонстрира по вдъхновяващ начин истински elevator pitch пред учениците;
 • приложима е като част от различни други стратегии и проекти.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • изисква предварителна подготовка (език, умения, рефлексия, изразяване, изказване);
 • добре е да сте се упражнявали многократно;
 • подходяща е за гимназиален етап, но в зависимост от проектите ви и целите ви с учениците е напълно приложима и за прогимназиален етап.

 

Използвана литература и полезни линкове:

http://www.businessinsider.com/how-to-tell-your-story-in-30-seconds-2013-11

https://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm

http://sfp.ucdavis.edu/files/163926.pdf

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали