fbpx
Комуникационни умения

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и при търсене на работа. Идеята е, че човек трябва да представи себе си и уменията си, защо е ценен в 30 секунди, точно толкова, колкото прекарваме в асансьора, изкачвайки етажи. Този вид лична “реклама” трябва да бъде така структурирана, че да може да се представи пред всекиго, по всяко време.

Този вид стратегия е много подходящ за големи ученици, на които предстои работа или кандидатстване в университет. Тя позволява да се прилагат не само комуникационни умения, но и учениците да са наясно със себе си, силните си страни и потенциала си.

Освен за самопредставяне и представяне на лични умения и знания под формата на такъв вид изказване, тази стратегия може да се използва и за представяне на продукт, проект, идея с цел тя да се продаде. В този смисъл може да се прилага в клас като автентично оценяване при правене на проекти по различните предмети, във вид на състезание между ученици за най-добра идея, при организиране на ролеви игри в професионална среда (интервю), при организиране на кариерни форуми. Дори да не е част от толкова голям проект, това упражнение позволява на учениците да демонстрират умения за изразяване, убеждаване, прилагане на езика на тялото, фокусирана и структурирана реч за кратко време.

Няколко основни характеристики на тази реч:

 • не е по дълга от 25-30 секунди;
 • в думи – 80-90;
 • в изречения- 8-10.

 

Конкретни стъпки и примерна инструкция за създаване на речта

 1. Определете ясно целта на изказването (да представите само себе си пред потенциален работодател; да представите своята уникална идея или продукт) или къде искате то да ви отведе. Отговорете си на въпросите: Кой си ти? Какво правиш? Къде искаш да стигнеш?
 2. След като определите целта на изказването си, помислете задълбочено върху своите силни страни и умения, своята история, предишни успехи и постижения, цели и амбиции;
 3. Напишете с тирета основните неща, които ви правят уникален/различен от другите. Те не трябва да са прекалено много, 4 стигат;
 4. Помислете как да създадете история. Хората помнят и се впечатляват от интересно разказани истории, така че помислете за интересен и вълнуващ начин да оформите вашето изказване като история;
 5. Помислете за езика, който ще използвате. Изказването ви трябва да бъде разбрано и ясно за всички, което значи да избягвате терминология, жаргон и сложни обяснения;
 6. Историята трябва да предизвика интерес и след като сте свършили изказването, което значи, че трябва да предизвикате разговор, интерес за още от вашата публика. Помислете за възможни въпроси, които публиката може да ви зададе, отговорете си;
 7. След като сте помислили върху всички тези точки, съберете всичко и го направете едно цяло;
 8. След като завършите изказването си сметнете колко време отнема. Не забравяйте, че всичко важно може да бъде казано в 30 секунди. Придържайте се към това ограничение;
 9. Репетирайте. Може да се запишете на видео, да се гледате в огледалото, да репетирате с преподавател или съученици, с приятели или родители. Важното е да сте напълно уверен в това, което казвате, да не се опитвате да се сещате за подробности, да не изглежда, все едно рецитирате стихотворение наизуст.

 

Предимства на стратегията

 • развива множество умения;
 • освен комуникация подпомага и умението личностно развитие;
 • същинската част е кратка;
 • с помощта на критериална матрица може да се оценява лесно;
 • може да поканите външен човек, който да демонстрира по вдъхновяващ начин истински elevator pitch пред учениците;
 • приложима е като част от различни други стратегии и проекти.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • изисква предварителна подготовка (език, умения, рефлексия, изразяване, изказване);
 • добре е да сте се упражнявали многократно;
 • подходяща е за гимназиален етап, но в зависимост от проектите ви и целите ви с учениците е напълно приложима и за прогимназиален етап.

 

Използвана литература и полезни линкове:

http://www.businessinsider.com/how-to-tell-your-story-in-30-seconds-2013-11

https://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm

http://sfp.ucdavis.edu/files/163926.pdf

http://idealistcareers.org/a-quick-guide-to-writing-your-elevator-pitch-with-examples

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.