Category: Комуникативни умения

“Научим ли се да общуваме, сме изминали около 85% от пътя към успеха в бизнеса, занятието или професията си и

Гимназистите често са привлечени повече от чуждите езици, отколкото от родния им език. Може ли учител по български език и

Обучението по език, независимо дали става въпрос за роден или чужд език, несъмнено е свързано със създаването на собствени текстове.

За мен Казвам се Петя Николова и съм учител по български език и литература в Средно училище „Никола Войводов“ –

При обучението по чужд език от учениците се изисква да създават авторски текстове, но често тази задача се оказва трудна

Комуникационни умения   Какво представлява умението и защо е важно?   Какво са комуникационните умения?   Когато говорим за комуникационни

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат

Тази стратегия е подходяща и приложима за ученици в начален етап. Ползите от това да разказвате истории на учениците си,

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят,

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика.