Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

Математика с граматика за 1 и 2 клас - Наръчник

Математика с граматика за 1. и 2. клас - Наръчник за учители

Наръчникът "Математика с граматика" е създаден с цел да подпомогне подкрепата на Вашите ученици в усвояването на различни граматични структури, докато преподавате учебния материал по математика. Предложеният методически подход и разработените материали са подходящи за прилагане както в редовните учебни часове по математика в 1. и 2. клас, така и при допълнителни дейности за езикова подкрепа.

Математика с граматика - наръчник

Какво още включва комплектът с материали

Математика с граматика за 1 и 2 клас - Наръчник

Шаблони за работни листове за 1. и 2. клас

Математика с граматика за 1 и 2 клас - Наръчник

Приложение - Тактилни цифри

Математика с граматика за 1 и 2 клас - Наръчник

Математически речник

Допълнителна информация и насоки

  1. Шаблоните за работни листове, представляват готови презентации, които могат да се ползват като готови ресурси и да се работи дигитално или да се принтират на хартия за децата. Освен готовите шаблони във всяка презентация, учителят може да копира, размества и създава собствени шаблони според нуждите на децата. 
  2. Приложение – Тактилни цифри – Това е приложение за изработване на тактилни цифри и математически знаци към езиково подкрепящите материали „Математика с граматика 1. и 2. клас“ и „В цирка на Математея. Математически истории за първокласници и второкласници“. То може да бъде използвано и самостоятелно при работа с деца в подготвителни групи или в началното училище.
  3. Математическият речник за 1. и 2. клас „100 думи, без които не можем в часовете по математика“ съдържа основните понятия и думи, които са необходими на учениците, за да могат да усвоят предметното знание. Речникът е насочен към учители (особено стартиращи в професията учители), родители и доброволци, работещи с деца с майчин език, различен от българския. В него понятията са обяснени на достъпен за възрастта академичен език и подкрепени с примери. Затова речникът може да е в помощ на всички ученици, които тепърва навлизат в света на математиката.

Още статии и ресурси