Ресурси за работа с деца билингви

В тази секция може да откриете буквари, наръчници, инструменти, методика, цялостен видео курс със сертификация и още ресурси, които да ви помогнат при работата с деца с различен майчин език.

Книга за развиване на умения за четене с разбиране

„Пътуваме с Ася и Явор" - Книга за развиване на умения за четене в начален етап.

„Пътуваме с Ася и Явор. Книга за споделено четене“ е продължение на буквара „Четем с Ася и Явор“ и е част от цялостна концепция за подкрепа за усвояване на техниката на четене и за развиване на умения за четене с разбиране в началното училище. Тя е разрабо- тена основно за деца със затруднения с четенето и деца с майчин език, различен от българския, но е полезна за всички деца, които започват да развиват своите читателски умения.

Пътуваме с Ася и Явор - книга за развиване на умения за четене за начален етап

Какво още включва книгата

Въпроси към историята

Въпроси към историята

Енциклопедия

Енциклопедия на пътешественика

Приятна задача

Приятна задача

Още статии и ресурси

Книга за развиване на умения за четене с разбиране
Приобщаващо образование

Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и