Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и изобщо децата, които имат нужда от индивидуална подкрепа. Причините за това могат да бъдат няколко: не се осъзнава напълно значимостта на приобщаването на тези деца към техните съученици; пренебрегва се  активното им участие в образователния процес; често грижата за чисто физическите нужди измества на заден план нещо също толкова важно – необходимостта от повишаване на самооценката и увереността им. Затова понякога родителите водят децата си на допълнителни занимания при специалисти, които им помагат да се интегрират успешно в обществото и които адаптират учебния материал така, че да могат учениците да се справят удовлетворително в училище.

Една дама, отдадена на каузата да образова и подпомага младежи със слухови затруднения, създава академия, където всяко дете се научава да използва жестов език и да обогатява социално-емоционалните си умения.

Визитка на практиката

Име: Подпомагане на ученето с жестов език

За кого е подходяща: деца и младежи от 1 до 21 години

Продължителност: под формата на извънкласни занимания след училище или при нужда

Необходими материали/умения: търпение, грижовност и внимание към индивидуалните нужди на учениците

Информация за учителя: Даринка Борисова е слухово-речеви рехабилитатор, учител и основател на Академия “Анди и Ая” в гр. София. Тя има 17-годишен опит като рехабилитатор, от 22 години е жестов преводач, от които 4 години е работила като такъв в Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”. “Исках да създам свое място, където всяко дете да бъде прието такова, каквото е, да му бъдат предоставени възможности за развитие, да срещне хора, които вярват в него и го мотивират да разгърне мечтите си”, споделя Даринка Борисова за основаването на академията.

Цели:

  • по-лесно приобщаване и по-голямо разбиране към децата със слухови или други комуникативни нарушения;
  • подобрено разбиране и повишен интерес към учебното съдържание, направено достъпно чрез визуалните средства на жестовия език;
  • изграждане на увереност, самостоятелност, мотивация за учене и желание за принос към дейностите в клас.

Описание на практиката:

Даринка Борисова създава Академия “Анди и Ая” през 2017 г. Тя е дете на глухи родители, омъжена е за глух човек, който е и нейното вдъхновение за създаването на пространството, където преподава и помага на деца и младежи на жестов език. Към момента там се обучават около петдесет подрастващи от всякакви възрасти.

“Често глухите деца са изолирани от обществото, отскоро е започнало приобщаването в училищата. Чрез помощта на жестов език аз искам да създам равен старт за всички глухи деца, работя онлайн с деца от цялата страна и от чужбина. Един от преподавателите в академията е глуха майка и преподава математика, друг учител по арт терапия има роднини, които не чуват, а друга наша начална учителка има сестра, която е глуха. Всички са свързани лично с каузата”, споделя Даринка.

В академията могат да бъдат приети деца от 1 до 21 години. Обучението започва още от 2-годишна възраст с цел ограмотяване, тъй като при децата със слухови затруднения ограмотяването започва по-рано. Практикува се първо т. нар. глобално четене, а след това се развива и функционалното четене. Използва се дактилна система, при която всеки знак представя по една буква от жестовия език.

Подпомагане на ученето с жестов език Подпомагане на ученето с жестов език

Вижте стъпка по стъпка как се случва приемът и обучението в академията:

Стъпка 1 – Прави се анализ на нуждите на децата и наблюдения върху проблемните области, както и анализ на резултатите в училище. При глухите ученици се срещат сериозни проблеми в езиковото развитие (на словесен език), други деца преживяват изоставане в развитието на четивните умения и уменията за създаване на писмен текст. Родителите споделят информация за възрастта на детето, степен на глухота, досега къде е било на рехабилитация и изобщо как е било подкрепяно до момента, владее ли жестов език или не. Виждат се и резултатите от тестове – за текуща оценка, за входно или изходно ниво по даден предмет, като с приемането на учениците в академията, те правят тестове и там.

Финансирането на обучението на различните деца също се обсъжда на този етап. Има ученици, чието обучение се финансира от спонсори и дарения, а родителите заплащат останалите 50% от таксата. “Рехабилитацията и изобщо цялостното подпомагане са дълги и скъпи процеси, понякога родители са спирали децата си заради липса на средства. Затова нашата фондация издава книжки с приказки, за да може тяхната продажба да помогне за финансирането на обучението”, казва още г-жа Борисова.

Стъпка 2 – Разработва се методика за билингвистичен подход (основан на словесен и на жестов език) в преподаването. Методиката включва материала в общообразователните науки – най-вече термините, които са нови за детето, а текстовете от учебниците се превеждат на жестов език. След това ученикът, помагайки си като поглежда текста, разказва на жестов език. Според Даринка, на първи прочит децата разбират 20-30% от информацията, защото първият език на тези деца е жестовият, а не българският.

Стъпка 3 – Преподавателите и техните ученици разработват редица подкрепящи материали, които активно използват в учебните часове. Към момента 1200 видеоматериала от образователната платформа „Уча се“ са достъпни с превод на жестов език. В сайта на платформата ПОРИВ могат да се видят и авторски материали – видеа за социално-емоционално учене и книжки с приказки. В сайта на Институт „Науки за глухите хора“ са налични 20 книжки за изследване на езиковата компетентност на различни нива на жестов и български език. Даринка Борисова и нейните ученици участват и в специализираното предаване за глухи хора по Българска национална телевизия.

Даринка Борисова и нейният екип работят по множество проекти. Един от тях цели преподаването и изучаването на жестов език в няколко столични училища, където има повече деца с нарушен слух. Работи се и по проект за бебешки жестов език. Целта е в невербалния период детето да може да изрази определени свои нужди, без да се получава фрустрация. Проектът включва видеа на различни теми, които са представени чрез етюди между кукли и деца. Новите жестове, които те ще показват, са 10-12 във всяко видео. 

Подпомагане на ученето с жестов език Подпомагане на ученето с жестов език Подпомагане на ученето с жестов език

Защо да опитате тази практика:

  • популяризиране и развиване на жестовия език, за да бъде прилаган активно в образователната сфера;
  • практиката е приложима в работата на ресурсни учители, специални педагози в образователни специализирани центрове, както и учители в масовото училище;
  • развиване на нови добри практики в билингвистичното образование (със словесен и жестов език).

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали