8 вида интелигентност и как да ги разпознаваме и развиваме в децата

Какво означава едно дете да е интелигентно? 

В представата на много деца и възрастни интелигентно дете означава добър ученик – такъв, който има високи оценки, взима участие, харесва му да ходи на училище и родителите му са спокойни, че си подготвя домашните.

Нашата училищна система се опира основно на два вида интелигентност: вербално-лингвистична и логическо-математическа интелигентност.

Но ние притежаваме цели 8 вида интелигентност. Някои от тях са много добре развити, а за развиването на други е нужно да положим усилия.

За да помогнете на своето дете по-лесно да избере дейност, в която да се развива спрямо личните си предпочитания, таланти и умения, запознайте се с видовете интелигентност и научете как да стане това.

Музикално-ритмична интелигентност

Музикално-ритмичната интелигентност представлява способността да бъдеш чувствителен към звуците, ритмичните и музикалните структури, към мелодиите и акустиката. 

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • обича да си тананика, пее, слуша музика;
 • танцува или тактува веднага щом чуе музика или дори при най-малкия звук;
 • способно е да пее вярно и да възпроизведе мелодия;
 • чувствително е към интонациите на езика, агресивните шумове и се успокоява като слуша нежна музика; 
 • разпознава лесно гласовете на близките си, дори когато не ги вижда или когато ги чува по телефона;
 • забавлява се да имитира гласове или интонации;
 • свързва емоции с някаква музика.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • пускайте на детето различни жанрове музика и го водете на концерти;
 • привлечете вниманието му, когато има някакъв шум в околната среда: от самолет, пожарната, пеещи птички, гръмотевица, дъжд, гласове и го накарайте да имитира шумовете, които чува;
 • пригодете възможно най-добре интонацията си към посланието, което желаете да предадете;
 • използвайте музиката в зависимост от нуждите му: 
 • за да се концентрира (класическа музика: Моцарт, Бах, Дебюси)
 • за да се отпуска и да се зарежда с енергия (музика от 60-те години, филмова музика, рок)
 • за да подпомогнете неговата креативност (джаз, индианска музика);
 • използвайте музиката, за да въведете ритуали в ежедневието на детето (музика за събуждане, за заспиване, за да подсетите, че е време за къпане, за вечеря и т.н.);
 • музиката може да се използва и за учене (измислете песнички за посоките ляво-дясно, различните части на тялото, имената на роднините).

Телесно-кинестетична интелигентност 

Телесно-кинестетичната интелигентност е способността да използваш с лекота тялото си, да си сръчен с ръцете, да си чувствителен при допир.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • обича спорта и танците;
 • трудно му е да стои на едно място;
 • координира добре движенията си;
 • обича да конструира (да играе с Lego или Kapla);
 • изпитва нужда да се движи докато разказва нещо;
 • говори с жестове;
 • обича да разиграва сценки, да се прави на мим, да играе ролеви игри.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • споделяйте с детето различни спортни дейности: разходки, каране на колело, плуване, игри с топка или балон и др.;
 • поканете го да измайстори нещо с ваша помощ: забивайте гвоздеи, срежете дъска с трион, използвайте различни инструменти;
 • предложете му да готви с вас или го научете да шие;
 • нека играе с кукли на конци или да участва в ролеви игри;
 • насърчавайте го да рисува, да боядисва, да прави скулптури;
 • научете го да изразява това, което изпитва физически: болка, студ, глад, умора;

Вербално-лингвистична интелигентност

Вербално-лингвистичната интелигентност е способността да обличаш мисълта си с думи, да умееш да се изразяваш, да си служиш умело с езика и думите.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • има богат речник и се изразява с лекота;
 • слуша с внимание дълго време истории или приказки;
 • обича да измисля и разказва истории;
 • доставя му удоволствие да чете и разбира добре това, което чете;
 • разбира лесно писмени или устни указания;
 • запомня лесно имена, стихотворения, уроци.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • създайте си навик да говорите на детето, дори когато то още не може да говори (обяснявайте му къде го водите, какво правите в момента, какво ще му давате за ядене);
 • използвайте качествен език, правилно построени изречения, избягвайте “бебешкия” език;
 • помолете го да ви разкаже: за деня си, какво е правило преди малко, времето, което е прекарало с приятелите си;
 • запознайте детето с книгите (ако е малко – предлагайте му пластмасови или платнени книги и разглеждайте картинки, четете му приказки преди заспиване);
 • водете го редовно в библиотека, а в стаята му създайте място, специално за детски книжки;
 • давайте му да чете книжки, докато пътувате с влак или кола, вместо да му предлагате филм или електронни игри;
 • накарайте го да прочете рецепта, която да сготвите заедно;
 • окуражавайте детето да пише пощенски картички, писма, имейли на баба и дядо, на приятели, на братовчеди (ако все още не пише само, накарайте го да ви диктува, а вие пишете от негово име);
 • предложете му да си води дневник.

Визуално-пространствена интелигентност

Визуално-пространствената интелигентност е способността да рисуваш картини в ума си, да имаш правилна визия за пространството, да бъдеш чувствителен към цветовете и визуалната хармония.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • обича да рисува, като използва цветовете хармонично и оползотворява добре пространството;
 • забелязва детайлите;
 • спомня си лесно лица, места;
 • ориентира се бързо в нова среда и обича игри, при които се следва даден маршрут (спортно ориентиране);
 • може да разчита карти или графики и обръща внимание най-вече на картинките в книгите;
 • разбира по-лесно, когато му се обяснява с помощта на схеми и чертежи.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • предлагайте на детето да рисува концепции (свободно време, живота, опасността); 
 • купувайте му книжки за оцветяване или такива, при които да открива разлики в картинки;
 • нека илюстрира история, която вие му разказвате или то чете;
 • научете детето да описва различни маршрути: пътят до училище, до басейна, до баба и дядо, до приятели;
 • помолете го да опише точно стаята си, къщата, класа, училището (мебели, предмети и техните цветове);
 • нека ви съдейства при сглобяването на мебел, като използвате монтажен чертеж;
 • подарете му 3D пъзели.

Логическо-математическа интелигентност

Логическо-математическата интелигентност е способността да разсъждаваш логично, да разрешаваш проблемите логично, да боравиш умело с цифрите и изчисленията, да умееш да смяташ.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • обича да брои и смята;
 • търси обяснение за всичко и иска ясни отговори;
 • търси причините и последствията от това, което се случва;
 • има интерес към това как функционират нещата;
 • обича да играе логически или стратегически игри;
 • обича да реди пъзели и да разгадава загадки;
 • може добре да управлява времето си и да планира нещата.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • забавлявайте се да смятате заедно с детето: пръстите му, броят сладкиши за опитване, на колко години е, колко дни остават до рождения му ден;
 • предложете му игри, които ще му позволят да смята по забавен начин, като играете на търговци, на “Монополи”, на домино;
 • научете го да познава някои часове на аналогов и цифров часовник: часовете за хранене, за лягане;
 • гответе с него, като му поставите задачата да измерва продуктите;
 • направете заедно с детето график за деня, седмицата, ваканцията;
 • научете го да подрежда вещите си практично и да организира всекидневието си предварително: да приготви дрехите и раницата си от вечерта, да подреди приборите на масата за вечеря;
 • подарете на детето игри или книги със загадки и лабиринти, игри за научни открития (физика, химия, биология, геология, механика);
 • научете го да поправя вещите си: колело, играчка.

Междуличностна интелигентност

Междуличностната интелигентност е способността да създаваш и развиваш взаимоотношения с останалите, да ги разбираш, да разбираш техните чувства, техните очаквания, да откриваш мястото си в групата, да умееш да работиш в екип, да съумяваш да се довериш на качествата и уменията на другите.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • обича да играе с други деца и се държи открито с хората;
 • обича да обсъжда, да обменя мнение;
 • умее да изслушва;
 • лесно се сприятелява, държи се внимателно към околните, реагира добре в нова група;
 • чувствително е към настроението и поведението на другите и умее да се приспособява към нуждите им;
 • обича да помага, да участва в колективни проекти.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • насърчавайте го да си кани гости, за да играят, да хапнат, да направят презентация за училище заедно;
 • окуражавайте груповите дейности: отборни спортове, скаутски клубове, излети;
 • изпратете го да прекара ваканцията извън обичайната семейна среда: при приятели, на лагер, в чужбина при роднини;
 • научете го да споделя нещата си: играчки, книги, храна;
 • окуражете го да посети възрастен или болен роднина и го научете да задава въпроси на хората, които среща: за здравето, работата, хобитата, семействата им;
 • възложете му отговорност, свързана с по-малките деца, братя и сестри, братовчеди, като го помолите да се грижи за тях, да им организира игри, да им прочете приказка;
 • споделяйте вашите щастливи, но и не толкова щастливи моменти от изминалия ден;
 • попитайте детето какво според него чувства брат му или сестра му при някой спор;
 • научете го само да проявява инициатива и да помага на някого.

Вътреличностна интелигентност

Вътреличностната интелигентност представлява способността да познаваш себе си, стремежът да се учиш от преживяванията си – успехи или провали, както и от грешките си, да си поставяш осъществими цели.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • детето е спокойно и уравновесено;
 • мисли преди да действа и говори осъзнато за това, което изпитва;
 • умее да идентифицира своите силни и слаби страни;
 • има нужда да остава насаме със себе си, а когато е около други хора се държи внимателно към тях;
 • поставя си осъществими цели и знае кои средства да използва за реализирането им;
 • умее да анализира това, което е направило – успехи или провали, и да извлича заключения от тях, да върви напред;
 • води личен дневник.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • давайте на детето обективна и окуражителна обратна връзка за това, което прави, за да може да оцени качеството на извършеното (нека не забравя обаче, че обратната връзка не е преценка за личността му, а само оценка за действията му);
 • научете го да приема еднакво добре както похвалите, така и критиките;
 • осигурете на детето си моменти на спокойствие, като го оставите само да реши какво да прави, без вие да му предлагате определени дейности;
 • заведете детето на разходка без определена цел, само за да подишате чист въздух, да наблюдавате природата, да повървите, да сте заедно;
 • попитайте детето какво му е позволило да успее или какво не му е достигнало, за да се справи на изпита, мача);
 • накарайте го да осъзнае, че всяка от грешките му е нормална стъпка в неговото развитие и усъвършенстване;
 • питайте детето какво чувства, когато спечели или загуби някоя игра, при наближаване на ваканцията, когато някой го покани на рожден ден;
 • помогнете на детето да открие какво е емоция и кои са различните видове емоции;
 • играйте на “времето в мен” заедно с детето: то трябва да избере картина, жест, дума, съответстващи на физическото или емоционалното му състояние в момента.

Натуралистична интелигентност

Натуралистичната интелигентност е способността да бъдеш чувствителен към природата, да я познаваш, да я разбираш, да я изследваш; това е също способността да наблюдаваш, класифицираш, организираш елементите на природата под тяхната минерална, растителна, животинска форма, да класифицираш предметите.

Как да разпознаете, че детето притежава тази интелигентност?

 • чувства се щастливо навън и обича да се разхожда сред природата;
 • обича да наблюдава животните;
 • неуморно се занимава с домашния си любимец;
 • обича да градинарства;
 • силно запленено е от някои видове растения или животни;
 • чете публикации, свързани с природата;
 • грижи се за околната среда;
 • наблюдателно е.

Как да развивате тази интелигентност в детето?

 • оставете детето да играе навън след училище, преди да го приберете у дома;
 • предложете му да се занимава в градината с вас;
 • отидете на разходка с него в гората, планината, на село или го заведете за риба, да берете гъби, да събирате кестени;
 • помолете го да се грижи за домашен любимец или растение;
 • научете го да разделя отпадъците, да прави тор;
 • заведете го да напазарува екологични продукти директно от производителите (млечни продукти, яйца, месо, плодове, зеленчуци);
 • направете заедно консерви от продукти, събрани от природата: конфитюри, компоти, сок;
 • накарайте го да изработи хранилка за птици;
 • заведете го да посети природонаучни музеи, музеи по океанография, забележителни природни местности (пропасти, пещери, котловини, отвесни скали, дюни, тресавища);
 • абонирайте го за списание на тема природа, подарявайте му книги за вулканите, животните…

 

В заключение:

Теорията за множествената интелигентност е дефинирана от Хауърд Гарднър. Той е американски когнитивен психолог и професор в Харвардския университет. По молба на холандска фондация започва проучвания на човешкия потенциал. Изучавал е по-специално болестите, причинени от мозъчни поражения, и е стигнал до заключението, че съществува връзка между мястото на поражението и изгубените или намалени способности. 

Въпреки това теорията на Гарднър търпи критика както от психолози, така и от педагози. Те твърдят, че определението на Гарднър за интелигентност е твърде широко и че 8-те вида интелигентност представляват просто различни таланти, личностни черти и способности. Също така липсват подкрепящи емпирични изследвания на тази теория.

И все пак в наши дни теорията за множествената интелигентност се радва на значителна популярност сред преподавателите. Много учители използват 8-те вида интелигентност, за да интегрират полезни и интересни дейности за учениците си в класната стая и извън нея.

 

Източници: Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на вашето дете, Албан Дьо Борьопер, издателство: Клевър Бук, 2019 г.

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали