Емоционална интелигентност – 35 конкретни упражнения за развитието й

Емоционална интелигентност

Какво е емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност e умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, да разпознаваш емоциите на околните и да се приспособяваш към тях. Смята се, че като цяло емоционалната интелигентност се състои от 3 основни умения: 

 1. Умението да осъзнаваш и разпознаваш емоциите – способността да идентифицираш своите собствени емоции, както и емоциите на другите хора;
 2. Умението да свързваш емоцията си с реакциите и поведението си. Тук се включва и способността да „разчиташ“ реакциите и поведението на отсрещната страна и да правиш хипотези каква емоция може да ги предизвиква;
 3. Умението да управляваш емоциите – да обуздаваш и насочваш реакциите си, така че да ти помагат в мисленето и решаването на проблеми, а не да ти пречат; да регулираш своите собствени емоции; да си способен да разбереш друг човек.

Защо е важно да развиваме емоционална интелигентност у учениците?

Щастието и успехът в живота са основна цел на всяко човешко същество. Емоционалната интелигентност е също толкова свързана с тези две неща, колкото и високите умствени възможности и предметното знание. Емоционалната интелигентност помага в изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения, повишава шансовете за успех в работата и постигането на професионалните и личните цели. Както добре знаем, невинаги хората с най-високо IQ са тези, които са най-успешни или най-удовлетворени в живота. Има хора, които имат брилянтен академичен ум, но в същото време не се справят с работата си или в личните си взаимоотношения. Оказва се, че интелектуалната интелигентност (високото IQ) не е достатъчна предпоставка за един човек да бъде успешен в своя живот. 

Високото IQ и конкретните знания ще помогнат на учениците да влязат в университет, но не то ще е водещо, когато трябва да се справят със стреса и емоциите, изправяйки се пред държавния си изпит. Същото важи и за интервюто за работа – хората, които се представят блестящо, често не са тези с най-високите академични постижения, а тези с най-високи нива на емоционална интелигентност. Последната се възприема като толкова важен компонент от характеристиките на успешната личност, че някои компании провеждат тест за емоционална интелигентност, преди да наемат новите си служители. 

Емоционалната интелигентност се отразява на: 

Резултатите на учениците в училище 

От една страна, развиването на емоционална интелигентност у учениците помага за това те да са по-спокойни и да разрешават лесно, бързо и ефективно настъпили конфликти. Това ги прави по-концентрирани и целенасочени в учебния процес, като им помага да се справят по-добре с учебния материал и да постигат по-високи резултати. 

Справянето на учителя с работата

Развивайки емоционална интелигентност у учениците, учителят усъвършенства своите умения в тази област. Това му помага да се справя по-успешно със социалните предизвикателства в професията – като разрешаване на конфликти при децата, общуване с родителите, ефективна комуникация с колегите и постигане на сътрудничество, успешно партниране с директора, непедагогическия персонал и др. Не на последно място по важност, емоционалната интелигентност помага на учителя да осъществи по-добър контакт с учениците и така по-лесно да ги мотивира. Всичко това се отразява на поведението им по време на час, на присъствието и ангажираността им в учебния процес, на постигането на добри резултати. 

На какво влияе емоционалната интелигентност

Здравословното състояние на учителя и учениците 

Емоционалната интелигентност е пряко свързана с уменията за справяне и редуциране на стреса. Доказано е, че високите нива на стрес се отразят неблагоприятно върху здравословното състояние на човек, като могат да играят ролята на отключващ фактор на редица заболявания. Ето защо развиването на емоционална интелигентност у учениците ще подобри шансовете им да се справят по-ефективно със стресогенни събития (например развод, болест в семейството, пубертет, конфликти с приятелите и т.н.) и ще ги направи не само по-здрави, но и по-концентрирани в учебния процес и с това – по-успешни хора. Намаляването на негативните влияния на стреса върху учениците неминуемо води до намаляването на стресиращите ситуации за учителя и оттам – до подобряване на неговото физическо здраве. 

От друга страна, неумението да управляваме емоциите си и да се справяме със стреса влошава психическото ни здраве и това ни прави склонни към депресия и тревожност. Ако не можем да разбираме и да се справяме с емоциите си, е по-вероятно да изпитваме чести смени на настроението, да не успяваме да установим пълноценна връзка с другите и да се чувстваме изолирани и самотни. Ето защо класна стая с ученици, които познават и управляват емоциите си, е много по-привлекателна, спокойна и предвидима. 

Взаимоотношенията с другите

Както казахме вече, емоционалната интелигентност е директно свързана с умението да поддържаш пълноценни взаимоотношения с другите хора, да формираш дълготрайни приятелства, да се справяш с конфликтни ситуации. Всекидневните конфликти между учениците или между учителя и учениците често превръщат учителската професия в изпитание. Развиването на емоционална интелигентност у учениците и подобряването на собствените умения в тази област ще помогнат на педагога да се справя с една от най-големите трудности в професията. 

Можем ли да развиваме емоционална интелигентност в училищна среда?

Емоциите са най-личните ни преживявания, а реакцията ни често представлява начин да се предпазим и защитим от усещане за неуспех и неадекватност. Споделянето на емоции в среда, която е враждебна, нетолерантна, в която отсъства емпатия, може да причини сериозен психичен дискомфорт и стрес. Децата прекарват по-голямата част от времето си в училище, формират голяма част от стила си на общуване там, установяват приятелства, взаимоотношения, изправят се пред конфликти, стрес, фрустрация. Желанието да бъдем приети, харесвани, оценени е естествено за всяка възраст и често ни кара да общуваме по начин, който отразява онова, което според нас ни прави харесвани и успешни, а не истинските ни емоции. Това е толкова по-вярно за младите хора, които все още търсят себе си, опитват се да се еманципират от родителите си и непрекъснато са разкъсвани от притеснения и комплекси, присъщи на възрастта им. Често училището е единствената среда, в която младежите имат шанс да работят по своята емоционална интелигентност, а учителят – единствената фигура, която да управлява този процес. Ето защо работата в училище по емоционалната интелигентност на учениците е начинание, което ще има ефект върху учебния процес и много отвъд него и в този смисъл е важно и смислено занимание. 

Работата за емоционална интелигентност е едновременно важна и много предизвикателна, ето защо въпреки многото ползи педагозите избират да не се концентрират върху нея. Учителят трябва да бъде много внимателен в прилагането на стратегиите, като първата стъпка е да отчита климата на взаимоотношенията в класа, готовността на учениците и бариерите, които те сами слагат пред себе си и които могат в началото да ги доведат до бойкотиране на процеса или до протест срещу важността му. Трябва да отчитаме също и че развитието на емоционална интелигентност е строго индивидуален процес, който може да отнеме различно време за различните класове и ученици. 

Емоционалната интелигентност е едно от ключовите умения на ХХІ век. Развиването й у учениците не само ще улесни работата на учителя, но и ще даде необходимата основа и предпоставка те да израснат като ефективни, адаптивни и удовлетворени личности. 

Как да представим на учениците си, че ще развиваме емоционална интелигентност?

Най-добрият начин да „запалите“ учениците си по това да развиват дадено умение е да им дадете възможност сами да отговорят на въпроса какво представлява то, защо е важно и какви биха били техните ползи от него. От разбирането на умението всъщност започва изграждането му. 

Ето и 4 конкретни подхода, които може да използвате:

Дискусия

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
Представяне на умението.1-120 мин10-15 мин

Описание

Целта е учениците сами да стигнат до отговорите на въпроса какво е емоционална интелигентност, защо е важна и какви ползи биха имали те самите от нея.
Може да разгърнете дискусията върху няколко основни въпроса:

 1. Какво е интелигентност? Какво е емоция? Какви емоции има? (дайте примери)
 2. Какво според вас е емоционална интелигентност? Как я разбирате вие?
 3. Защо е важна тази интелигентност?
 4. Какви ползи биха имали хората/бихме имали ние, ако развием емоционалната си интелигентност?

След обсъждането на последния въпрос може да обобщите с това, че вие също намирате емоционалната интелигентност за много важна и бихте искали да използвате вашите часове, за да усъвършенствате взаимно това умение. 

Независимо колко са големи учениците, с които работите, в началото на дискусията задължително трябва да уточните какво означава емоция и интелигентност. Отново отговорите могат да дойдат от децата, а вие бихте могли да им помогнете в даването на примери („Емоция е да се чувстваш по някакъв начин – например ядосан, щастлив“ и т.н.) 

Примерна инструкция към учениците

Чували ли сте за емоционална интелигентност? Да си емоционално интелигентен се оказва изключително важно в днешно време. Всъщност някои го нареждат сред ключовите умения на ХХІ век. Днес ми се иска да поговорим за това и да си представим в кои случаи имаме нужда от емоционална интелигентност.

 1. Какво е интелигентност? Какво е емоция? Какви емоции има? (дайте примери)
 2. Какво според вас е емоционална интелигентност? Как я разбирате вие?
 3. Защо е важна тази интелигентност?
 4. Какви ползи биха имали хората/бихме имали ние, ако развием емоционалната си интелигентност?

Аз също намирам емоционалната интелигентност за много важна. Бих искал/а да използваме нашите часове, за да усъвършенстваме взаимно това умение. 

Предимства на стратегията

 • Децата и тийнейджърите обичат, когато тяхното мнение се чува и зачита. В процеса на дискусията те ще могат да развият умението си да се изразяват и да говорят пред публика; 
 • Дискусията е удобен, неизискващ допълнителни материали начин да бъде обсъдено ново предложение.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • учениците вероятно имат нужда от време да формулират отговор и от примери, на които да го базират;
 • отнема време, ако искате да чуете мнението на повече ученици; 
 • възможно е в класната стая да стане шумно и да настъпи хаос от това, че няколко ученици искат да вземат думата едновременно; 
 • нямате възможност да чуете всички по всички въпроси. 

Табло

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
Представяне на умението.1-1210 мин6-10 мин

Описание

Подгответе цветни листчета, ножици, лепило, бял лист от флипчарт/голям кадастрон, канцеларска дъвка/тиксо. Разделете флипчарта на 3 основни полета и запишете там следните въпроси: 

 • Какво е емоционална интелигентност?
 • Защо е важна?
 • Какви ползи бихме имали от нея?

Разбира се, бихте могли да запишете повече от тези въпроси, ако прецените, че е необходимо.

Залепете таблото на стената/на дъската или го поставете на празен чин/бюро. Раздайте по 3 цветни листчета (колкото е броят на въпросите) на всеки ученик. Бихте могли да разделите учениците по групи (например по двойка на чин) и всяка група да работи заедно, за да отговори на въпросите. Задайте време за работа – около 5 минути за ученици от 5. – 12. клас, между 7 и 10 минути за 1. – 4. клас. Приканете учениците/групите, които са готови, да залепят листчетата си на таблото. Предложете им да украсят таблото, докато изчакват останалите. Дайте минута време всеки да прочете какво са написали останалите. 

Учениците от 1. клас, които все още не могат да пишат, могат да нарисуват случка, когато някой е бил емоционално интелигентен. При тях е най-удачно изготвянето на табло да се комбинира с дискусия. 

Примерна инструкция

Написал/а съм 3 въпроса на това табло, на които много искам да намерим отговор днес. Въпросите са (прочитате ги). Раздавам по 3 листчета на всеки (на група). На всяко листче напишете вашия отговор на всеки отделен въпрос. След това залепете отговорите си в колонката под всеки въпрос на таблото. Който е готов, може да се включи в украсяването на таблото, защото то ще остане в класната ви стая. Времето ви за работа е 5 минути. 

Нека в рамките на минута всеки да разгледа какво е написано на таблото (след като таблото е готово).

Аз също намирам емоционалната интелигентност за много важна и бих искал/а да използваме нашите часове, за да усъвършенстваме взаимно това умение. 

Предимства на изготвянето на табло

 • Учениците се включват с ентусиазъм независимо от възрастта си, движат се из класната стая и се забавляват, докато работят; 
 • Мнението/отговорът на всеки ученик е „зачетен“ – може да се види на таблото; 
 • Всеки ученик е помислил върху въпросите, не е стоял пасивно, докато другите участват; 
 • Таблото остава да краси класната стая и да напомня защо емоционалната интелигентност е важна. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • отнема повече време; 
 • учениците са по-шумни; 
 • нямате възможност да обсъдите отговорите (освен, ако не решите да съчетаете с дискусия). 

Писане на личен отговор

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
Представяне на умението1-1210 мин5-8 мин

Описание

Целта е всеки да отговори сам за себе си какво е емоционална интелигентност, защо е важна и какви ползи би имал, ако усъвършенства това умение. Вие задавате всеки от въпросите (вж. въпросите от „Дискусия“), а учениците отговарят в тетрадката си/на отделен лист/на предварително подготвена от вас бланка (хендаут). Може да зададете въпросите устно, да ги напишете на дъската или на предварително подготвена от вас бланка (хендаут). След това при желание може да предложите на тези от учениците, които биха искали да споделят отговора си, да го направят. 

Вариант 2 на тази стратегия: Учениците сами да довършат започнатите изречения: 

Емоционална интелигентност е …………….. 

Емоционалната интелигентност е важна, защото …………….. 

Ако развием своята емоционална интелигентност, бихме имали следните ползи: ……………..

Примерна инструкция

Вариант 1: Имам няколко въпроса за емоционалната интелигентност, на които много искам да намерим отговор днес. Въпросите са (прочитате ги). Моля всеки един от вас да даде своя отговор на всеки въпрос в тетрадката си/на отделен лист/ на бланката за отговори. Ще ги прочета отново (ако ги четете) или Може да видите въпросите на дъската/в бланката (ако са написани на дъската или сте им раздали предварително подготвени бланки). Имате 5 минути време за работа (за ученици от 5. – 12. клас) или 8 минути време за работа (за ученици от 1. – 4. клас). 

По желание, след като учениците са готови: Времето изтече. Кой би искал да сподели с останалите своите отговори? (2-3 минути) 

След приключване на дейността обобщавате, че вие също намирате емоционалната интелигентност за много важна и бихте искали да използвате вашите часове, за да усъвършенствате взаимно това умение. 

Вариант 2: Имам няколко въпроса за емоционалната интелигентност, на които много искам да намерим отговор днес. Аз ще започна едно изречение, а всеки от вас трябва да го довърши сам за себе си в тетрадката си/на отделен лист/в бланката за отговори или (ако сте написали предварително изреченията на дъската/в бланката за отговори) Започнала съм 3 изречения на дъската/в бланката за отговори, всеки от вас трябва да ги довърши сам за себе си в тетрадката си/на отделен лист/в бланката за отговори. Имате 5 минути време за работа (за ученици от 5. – 12. клас) или 8 минути време за работа (за ученици от 2. – 4. клас). 

По желание, след като учениците са готови: Времето изтече. Кой би искал да сподели с останалите своите отговори?

След приключване на дейността обобщавате, че вие също намирате емоционалната интелигентност за много важна и бихте искали да използвате вашите часове, за да усъвършенствате взаимно това умение. 

Предимства на писането на личния отговор в тетрадката

  • Всеки ученик отговаря сам за себе си на въпросите; 
  • Не е нужно написаното да се споделя пред класа – възможно е отговорите на някой ученик да са по-лични и той/тя да изпита неудобство при споделяне; 
  • Не се изискват предварително подготвени материали; 
  • Не се вдига шум в класната стая.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • не може да сте сигурни, че действително всеки е отговорил; 
  • ако времето ви притиска и не отделите време за споделяне, не може да сте сигурни, че наистина е станало ясно какво е емоционална интелигентност и защо е важна; 
  • учениците в 1. клас биха се затруднили в даването на писмен отговор. 

Емоционална интелигентност - 35 конкретни упражнения за развитието й

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
Представяне на умението1-1215 мин3-7 мин

Описание 

Целта е нагледно, чрез разиграване на кратка сценка, да покажете кога емоционалната интелигентност е нужна. Сценката може да включва конфликтна ситуация, в която участниците не проявяват достатъчно емоционална интелигентност. Например герои, които не могат да управляват/владеят емоциите си. Може да добавите и герои, които успяват да проявят емоционална интелигентност или да попитате децата как би могла да се прояви емоционалната интелигентност в тези случаи. 

Така на база на разиграното може да изведете ползите от емоционалната интелигентност. Тази стратегия лесно се съчетава с останалите – допълнителна дискусия, табло с въпрос Какви са ползите от емоционалната интелигентност?, писане на личен отговор. Препоръчително е учениците да знаят на какви въпроси трябва да си отговорят – напишете ги на дъската, на хендаути и т.н. Предварително подгответе поне един екземпляр от разписаната сценка, за да могат участниците – актьори, да се запознаят с нея. Разпределете ролите на всеки участник.

Пример 1 (1. – 12. клас): Стоян залита и бута Георги. Георги политва назад и настъпва силно Магдалена. Магдалена удря Георги. Георги блъска Магдалена и тя пада. 

Пример 2 (6. – 12. клас): Стоян казва, че не иска да излиза повече с Магдалена пред входа на училището. Магдалена влиза в училище и среща Анета. Анета казва: “Добро утро!“ Магдалена започва да крещи: „Какво му е доброто? Ти подиграваш ли ми се?“ 

Пример 3 (1. – 12. клас): Георги прави контролно. Много се притеснява, че може да не се справи и да получи слаба оценка. Блокира (трепери, не може да мисли) и се проваля на контролното. 

Друг начин да се използва стратегията е предварително да обясните на учениците какво е емоционална интелигентност и да им поставите за задача да следят дали героите в сценката са проявили такава.

Примерни въпроси за последваща дискусия/личен отговор в тетрадка: 

 • Проявиха ли емоционална интелигентност героите? Защо? 
 • Защо е важна емоционалната интелигентност? 
 • Какви ползи бихме имали, ако усъвършенстваме своята емоционална интелигентност? 

Примерна инструкция

Имам няколко въпроса за емоционалната интелигентност, на които много искам да намерим отговор днес. Въпросите са (прочитате ги/записвате ги на дъската/раздавате ги на хендаути). Сега ще избера няколко от вас, които да изиграят пред останалите кратка сценка. Има ли желаещи? (може да изтеглите участниците от предварително подготвена томбола с техните имена) Учениците, които ще бъдат актьори днес, имат 1 минута да прочетат казуса (разяснявате им допълнително, ако имат някакви въпроси; разпределяте ролите) и още 1 минута, за да го разиграят пред съучениците си. През това време всички останали търсят отговор на въпросите, които зададохме в началото. 

Предимства на ролевата игра

  • Стратегията привлича вниманието на учениците; 
  • Учениците разбират нагледно какво е емоционална интелигентност/липсата на емоционална интелигентност; 
  • Учениците свързват емоционалната интелигентност с училищния живот и с конкретни ситуации; 
  • Лесно се съчетава с някои от останалите стратегии; 
  • Отнема сравнително малко време – сама по себе си отнема 2 минути (за една сценка), ако се съчетае с 5-минутна дискусия, цялата активност отнема общо 7 минути; 
  • Лесно се адаптира спрямо проблемите в класа, интересите на учениците, времето, с което разполагате; 
  • Подходяща е за всички възрастови групи.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учениците се превъзбуждат и стават шумни; по-трудно е да продължите с урока си – може да я използвате в края на часа; 
  • ако времето ви притиска и не отделите време за споделяне, не може да сте сигурни, че наистина е станало ясно какво е емоционална интелигентност и защо е важна. 

 

Индикатори за успешно постигане на целите при развитие на емоционална интелигентност

Разпознават емоции (своите и на другите)

 • Назовават различни емоции и техните нюанси във всекидневието си. 

Учениците рефлектират върху собствените си емоционални преживявания и споменават емоциите, които по-често изпитват към определено събитие, разпознават ги и могат да ги нюансират. Учениците назовават емоциите, които изпитват в разговор или спор. Тази стратегия е полезна и за развиването на речево богатство, и е особено важна за малки ученици и ученици, които идват от двуезични общности.

Свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение

 • Рефлектират върху поведението си и успяват да го свържат с емоцията, която са изпитвали по това време; 
 • Обясняват поведението и действията на другия с емоцията, която вероятно е изпитал – не реагират прибързано. 

Учениците могат да обяснят реакцията на другия с предполагаема емоция, която той/тя изпитва. Склонни са да допуснат, че дадено поведение не е насочено срещу тях, а е в отговор на определена емоция. Не реагират прибързано и по-рядко изпадат в конфликтни ситуации.

 • Намаляват конфликтите или те се разрешават по-бързо и със значително по-редки случаи на вербална и физическа агресия.

Управляват емоциите си 

 • Разграничават ефективни от неефективни поведения/реакции.

Учениците разпознават кога реакцията/поведението им ще доведе до негативен или позитивен краен резултат (например гневен изблик ще доведе до разговор с директора, което не е позитивен краен резултат; извинение/допълнителен разговор ще доведе до затопляне на отношенията с учителя, което е позитивен резултат). 

 • Ревизират поведението/реакциите си при неефективност. 

Учениците разпознават кога са постъпили по неефективен начин вследствие на моментна емоция и са склонни да ревизират/променят реакцията/поведението си. Например, ако са се развикали на съученик, че ги е настъпил, в момента, в който чуят извинение от него/ разберат, че не е било нарочно/осъзнаят, че „викането“ не е най-добрата реакция, са склонни да се извинят/да потърсят допълнителен разговор и разясняване на ситуацията, и др. 

 • Анализират емоциите, които изпитват, свързват ги с реакциите си и търсения краен резултат и ревизират реакциите си/поведението си в зависимост от търсения резултат.

Ако задачата на ученика е да изготви постер с друг съученик, когото не харесва, това не влияе на крайния резултат – постерът е изготвен независимо от емоциите, които са изпитали, конфликтните ситуации, в които са изпаднали и т.н. Учениците умеят да анализират процеса и приоритизират поведението/реакциите си спрямо крайната цел.

 • Участват ефективно в проекти/групови задачи/домашни/изпитвания/комуникация независимо от емоциите, които изпитват към задачата/ участниците/учителя;
 • Управляват конфликтни ситуации, така че те да не повлияват на ефективността им в училище или на междуличностните им взаимоотношения;
 • Необходимостта от намеса на учителя при конфликтни ситуации значително намалява; 
 • Учениците са по-самостоятелни – работят без да се оплакват, целенасочени са, ефективни;
 • Взаимоотношенията в класа се подобряват – учениците са по-подкрепящи, емпатични, няма изолирани ученици, случаите на тормоз/подигравки са единични или напълно изчезват;
 • Неконтролируемите емоционални изблици изчезват напълно или са единични изолирани случаи.

 

Стратегии за развиване на емоционална интелигентност

1. Учениците разпознават своите емоции

Емоционална интелигентност - 35 конкретни упражнения за развитието й

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-120 мин2 мин

 

Описание

Подгответе предварително списък с колкото може повече емоции – нека всяка емоция има пореден номер. Постарайте се видовете емоции да следват логическа подредба – обособете ги на групи по валентност (положителни и отрицателни). Ако се затруднявате, потърсете в интернет диаграми с целия спектър с емоции. 

В началото и в края на часа „отчитайте“ емоциите си – нека всеки покаже с пръстите на ръцете си/или предварително подготвени картончета номера на емоцията, която изпитва. Може да го направите едновременно всички или да се редувате. Не забравяйте, че вие също участвате в тази активност – покажете своята емоция.

Бонус: Тъй като правите „отчитането“ в началото и края на часа, може да наблюдавате по какъв начин съдържанието на уроците ви и активностите в тях се отразяват на емоционалното състояние на учениците ви. По този начин имате възможност да отсеете онези активности, които предизвикват положителни емоции у учениците ви. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите, които изпитват в началото и края на часа. 

Примерна инструкция

Първия път, когато пристъпите към тази активност, припомнете нейната цел: „С вас решихме, че ще развиваме своята емоционална интелигентност през тази учебна година. Умението да разпознаваш и назоваваш своите емоции е първата стъпка към проявяване на емоционална интелигентност. Това е списък с някои основни емоции. Той не е изчерпателен. Задачата ни е всеки да покаже с пръстите на ръцете/картонче кой номер емоция изпитва в момента. Ако вашата емоция отсъства от списъка, покажете номера на най-близката до нея емоция.“ 

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Дава ви допълнителна информация за емоционалното състояние на учениците, която може да ви помогне в хода на урока.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици могат да посочват номер на емоция на случаен принцип; 
 • някои ученици могат да се чувстват некомфортно от споделянето на емоциите си;
 • ако прилагате твърде дълго стратегията, вероятно учениците ще се отегчат, но ако я прилагате твърде кратко, не давате възможност да станат по-добри в назоваването на емоцията.

Емоционална интелигентност - 35 конкретни упражнения за развитието й

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-120 мин2 мин

Описание

В началото на всеки час питате учениците си: „Как се чувствате?“ Вероятно в началото ще получите общ отговор – „Добре“ или „Зле“. Задължително е тук да уточните „Добре като…“ (например ентусиазирани, спокойни, щастливи и т.н.) или „Зле като….“ (например тъжни, ядосани, разтревожени, уплашени и т.н.). Макар че не можете да чуете отговора на всеки, важното е, че учениците се замислят как точно се чувстват в момента, това вероятно се случва дори и да не отговарят на глас. Чрез допълнителните въпроси им помагате действително да назоват определена емоция и да я различат от другите. 

Бонус: Ако задавате въпроса в началото и в края на часа, може да наблюдавате по какъв начин съдържанието на уроците ви и активностите в тях се отразяват на емоционалното състояние на учениците ви. По този начин имате възможност да отсеете онези активности, които предизвикват положителни емоции у учениците ви. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите, които изпитват. 

Примерна инструкция

Първия път, когато пристъпите към тази активност, припомнете нейната цел: „С вас решихме, че ще развиваме своята емоционална интелигентност през тази учебна година. Умението да разпознаваш и назоваваш своите емоции е първата стъпка към проявяване на емоционална интелигентност.“ Продължете с въпроса: „Как се чувствате? Добре/Зле? Добре като ентусиазирани, като спокойни/ Зле като ядосани, разтревожени (изброявате)?“

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите си. 

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Дава ви допълнителна информация за емоционалното състояние на учениците, която може да ви помогне в хода на урока.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • не може да чуете какво казва всеки ученик и дали изобщо участва в активността; 
 • ако прилагате твърде дълго стратегията, вероятно учениците ще се отегчат, но ако я прилагате твърде кратко, не давате възможност да станат по-добри в назоваването на емоцията;
 • някои ученици могат да се чувстват дискомфортно от споделянето на емоциите си.

Хаштаг емоция

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-120 мин1-3 мин

Описание

В началото на часа помолете всеки ученик да сложи хаштаг в тетрадката си/на отделно листче, описващ с една дума емоцията, която чувства в момента. Например #ядосан. Отново може да се прави в началото и в края на часа. Може да отделяте 1 мин време преди биенето на звънеца всеки да види как се е променила емоцията му между началото и края на часа и да дадете думата на тези ученици, които биха искали да коментират. 

Тази стратегия лесно може да се съчетае с изготвянето на „Емоциите на класа – табло“ (вж. 1.1.5.).

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите, които изпитват в началото и в края на часа. 

Примерна инструкция

„Нека всеки напише в тетрадката си хаштаг с емоцията, която изпитва в момента. Например моят хаштаг е #любопитство. Не е нужно да споделяте с останалите своята емоция, ако това ви кара да се чувствате дискомфортно.“

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Близка е до интересите на учениците; 
 • Дискретна е; 
 • В края на учебната година учениците могат да проследят през какви периоди са преминали.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • все пак някои ученици могат да се чувстват дискомфортно от това, че друг може да надникне в тетрадките им и да види тяхната емоция; 
 • ако прилагате твърде дълго стратегията, вероятно учениците ще се отегчат, но ако я прилагате твърде кратко, не давате възможност да станат по-добри в назоваването на емоцията.

 

Емоционална интелигентност - 35 конкретни упражнения за развитието й

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-40 мин3 мин

Описание

В началото на часа помолете всеки ученик да запише в тетрадката си емоцията, която изпитва. След това започвате да назовавате различни емоции (но не всички, например 5 емоции) и всеки, който чуе своята емоция, има бинго. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите си. 

Примерна инструкция

Нека всеки напише в тетрадката си емоцията, която изпитва в момента. Например любопитство, гняв, ентусиазъм. Аз ще изброя 5 различни емоции. Ако емоцията, която изпитвате в момента и сте записали в тетрадките си, съвпада с тази, която назовавам, имате бинго. 

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Има състезателен елемент и учениците са концентрирани. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е подходяща само за малките ученици; 
 • учениците в 1. клас могат да участват едва след като се научат да пишат – преди това може да използвате знак, буква на емоцията, цвят; 
 • не може да сте сигурни, че всеки път учениците ще записват емоцията, която наистина изпитват, а не тази, която предполагат, че ще кажете (особено след като вече познават играта).
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”1.1.5. Емоциите на класа – табло “]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-120 мин2 мин

 

Описание

За тази стратегия е нужно да подготвите табло от кадастрон/лист от флипчарт и да го именувате – примерно „Емоциите на класа“/“Табло за емоции“. 

Класът създава табло със своите емоции постепенно – в течение на учебната година. Всеки ден в началото или в края на часа учениците отбелязват емоциите, които изпитват, като ги записват/изобразяват. Може да се използва и хаштаг емоция (#емоция). 

Постепенно таблото ще се запълни с различните емоции, които учениците от класа са изпитвали. 

В края на месеца/срока/годината може да направите дискусия за това:

 • През какви емоции е минал класът? 
 • Кои са емоциите, които преобладават? Защо? 
 • Има ли обстоятелства/случки, които са повлияли на това да се чувстваме по определен начин? 
 • С какво поведение са се изразили емоциите, които са на таблото? 

Бонус: Въпросите от дискусията са свързани с цел 2: „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите, които изпитват в началото и края на часа. 

Примерна инструкция

„Нека всеки запише/изобрази/сложи хаштаг с емоцията, която изпитва в момента, на таблото. Например моята емоция е любопитство и ще я запиша. 

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Приложима е към всички възрастови групи – учениците в 1. клас могат да „изобразяват“ емоцията си; 
 • В края на учебната година учениците могат да проследят през какви емоции са минали, кои са най-честите им емоции; 
 • Позволява плавен преход към следващите цели по развиването на емоционална интелигентност.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици могат да се чувстват дискомфортно от това, че другите виждат какви емоции записват/изобразяват.

 

[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”1.1.6. Моята емоция от произведение на изкуството/историческо събитие“]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Разпознават своите емоции.1-121 мин1-10 мин

Описание

Стратегията е подходяща за часовете по музика, изобразително изкуство, литература, чужди езици, история и цивилизация. Може да се използва обаче и по другите предмети, ако дейностите по време на час включват някаква форма на изкуство или събитие – филм, песен, картина, откъс от литературно произведение/събитие. 

Целта е всеки ученик да назове емоцията, която произведението на изкуството/събитието предизвиква у него. Например, обсъждайки творби на Гоген/четейки Смирненски/слушайки Вивалди/гледайки видео или филм на чужд език, всеки ученик да усети каква емоция предизвикват те у него. Ако в часа по история обсъждате откриването на Америка/подписването на Санстефанския мирен договор, може да попитате учениците каква емоция предизвиква това събитие у тях. Времето, което стратегията отнема, зависи от това дали ще включите допълнителна дискусия. Примерни въпроси за дискусия може да са: 

 • Какви мисли предизвика у мен тази творба/това събитие?
 • Каква емоция предизвика у мен тази творба/това събитие?
 • Какво ми се иска да направя сега, докато чувствам тази емоция?

Бонус: Последният въпрос е свързана с цел 2: „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите си. Ако направите цялостно дискусията, учениците ще свързват емоцията, която изпитват, с желанието за определено действие/поведение (например „Да подскачам от щастие“, „Да избягам и да се скрия“, „Да се махна от тук“, „Да прегърна някого“). 

Примерна инструкция

Сега ще чуем песен/ще видим картина/ще прочетем поема/ще видим филм/видео. Усетете емоцията, която се появява у вас. Каква е тя? Опишете я в тетрадките си/Нарисувайте я. (изчаквате в зависимост от задачата) Кой би искал да сподели? (въпросът е по желание)

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време и лесно се адаптира според времето, с което разполагате в час;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти; 
 • Прави лесен преход към цел 2 „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • в началото е възможно да има ученици, затрудняващи се да опишат емоциите, които усещат – дайте им пример със себе си; 
 • приложима е най-лесно към часовете по изобразително изкуство, музика, литература, чужди езици;
 • при прилагането на стратегията към исторически събития бъдете внимателни да не засегнете религиозната, културната, етническата принадлежност на някои ученици.
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

2. Учениците разпознават емоциите на другите

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”1.2.1. Познай как се чувствам?”]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.2. Разпознават емоциите на другите.1-120 мин2-4 мин

Описание

Целта на стратегията е учениците да наблюдават своите съученици или учителя и въз основа на това наблюдение да предположат емоцията, която изпитва човекът срещу тях. Стратегията може да се използва в два варианта. 

Първият вариант е: 1 минута след влизането на учителя в класната стая учениците да предположат емоцията, която той изпитва в момента, наблюдавайки поведението му в началото на часа. Ако се притеснявате да споделяте своите емоции с учениците, може да „изиграете“ емоция, която не отговаря на реалното ви емоционално състояние (например да се направите на ядосани, тревожни, екзалтирани и др.). 

Вторият вариант на стратегията е: 1 минута след началото на часа всеки ученик да предположи каква емоция изпитва човекът, който седи до него на чина. Ако учениците седят по 1 или 3-ма на чин, може всеки да дава предположение за следващия пореден номер след неговия в дневника (например 2-ри номер предполага за 3-ти номер, а 3-ти номер за 4-ти). Друг начин при единични чинове или чинове с повече от 2-ма ученици е всеки да предполага за човека на чина отдясно/отляво/отпред/отзад. Отново първите 1-2 минути от часа са нужни за взаимно наблюдение. 

След приключване на активността може да попитате колко ученици са успели да познаят емоцията на другия. Например да вдигнат ръка тези, чиято емоция е била отгатната – така останалите ще се ориентират дали са предположили правилно. 

Бонус: Може да направите и кратка дискусия (2 мин) – какво от поведението на другия е показало тази емоция, което е работа по следващата подцел 2.2.: „Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват“. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите на другите. При включване на допълнителната дискусия – учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват. 

Примерна инструкция

Вариант 1: Имате минута да наблюдавате моето поведение и да се опитате да отгатнете каква емоция изпитвам в момента. Може да напишете предположението си в тетрадките (докато тече минутата може, да продължавате да правите обичайните неща в класната стая – проверка на отсъстващите, писане на темата и целта на урока на дъската, връщане на контролни работи, обсъждане на важен въпрос и т.н.). Минутата изтече. Всички ли са написали предположенията си? Какви са предположенията ви? (този въпрос е по желание) Добре, днес се чувствам разтревожен/а/ентусиазиран/а. Колко от вас познаха? По какво от моето поведение предположихте, че се чувствам така? (при вариант с допълнителната дискусия) 

Вариант 2: Имате минута да наблюдавате поведението на човека, който стои до вас (зад вас/ваше дясно/ляво/е следващият пореден номер в дневника) и да се опитате да отгатнете каква емоция изпитва в момента. Може да напишете предположението в тетрадките си (докато тече минутата, може да продължавате да правите обичайните неща в класната стая – проверка на отсъстващите, писане на темата и целта на урока на дъската, връщане на контролни работи, обсъждане на важен въпрос и т.н.). Минутата изтече. Всички ли са написали предположенията си? Какви са предположенията ви? Споделете ги помежду си. На колко от вас беше правилно назована емоцията? По какво от поведението на другия предположихте, че се чувства така? (при вариант с допълнителната дискусия) 

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време и лесно се адаптира според времето, с което разполагате в час;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти; 
 • Прави лесен преход към целите от цел 2 „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • назоваването на емоцията на съученик (вместо на учителя) може да се възприеме като агресивно нахлуване в личното пространство. Ако няма добра атмосфера на сътрудничество и взаимно приемане в класа, е възможно да създаде огромен дискомфорт у някои ученици – трябва да внимавате много с използването на този метод; 
 • възможно е някои ученици да не желаят да споделят емоционалното си състояние и макар техният съученик да е разчел правилно знаците на поведението им, те да отрекат.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”1.2.2. Емоционално бинго – вариант 2″]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.2. Разпознават емоции на другите.1-120 мин2 мин

Описание

Този вариант на емоционалното бинго прилича много на предходната стратегия. Наблюдавайки поведението на учителя в началото на часа, учениците трябва да „заложат“ каква емоция изпитва той в момента. Ако се притеснявате да споделяте лична информация с учениците, може да „изиграете“ емоция, която не отговаря на реалното ви емоционално състояние (например да се направите на ядосани, тревожни, екзалтирани и др.). 

След записването на „залозите“ в тетрадките учителят споделя преобладаващата емоция от първата 1 минута от часа и всеки, който я е познал, има „бинго“. 

По желание може да следите резултатите на учениците на специално предварително подготвено табло (да отбелязвате точка за всеки ученик, който има бинго) и в края на срока/годината да обявите кой от класа е най-добър в разчитането на емоциите на другия. 

Примерна инструкция

Нека всеки напише в тетрадката си своето предположение каква емоция показвах с поведението си през първата минута от часа. Например любопитство, гняв, ентусиазъм. След това аз ще споделя каква емоция се опитах да покажа (ако само я изигравате) или каква е била моята преобладаваща емоция (ако споделяте истинската си емоция). Всички, които са разчели поведението ми и са посочили точно тази емоция, имат бинго. Ще добавим по 1 точка за всеки, който има бинго, на таблото ни, за да разберем кой е най-добър в разчитането на емоции (по желание). 

Бонус: Ако попитате: „Какво от моето поведение ви насочи към това да „заложите“ на именно тази емоция?“, директно започвате работа по подцел 2.2.: „Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват“.

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите на другите. При включване на допълнителната дискусия – учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват. 

Предимства на стратегията:

 • Отнема малко време и лесно се адаптира според времето, с което разполагате в час;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти;
 • Не изисква споделяне на емоции от учениците и така е по-малко вероятно да предизвика съпротиви и чувство на дискомфорт у тях; 
 • Състезателният характер при въвеждане на табло за резултатите ще подейства мотивиращо на учениците от всички възрасти; 
 • Прави лесен преход към подцелите от Цел 2 „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • компонентът „записване“ на предполагаемата емоция може да затрудни приложението на стратегията в първите месеци на 1. клас – може да използвате „намисляне“ наум или рисуване вместо писане през този период; 
 • възможно е учениците между 10. и 12. клас да не проявят интерес към тази стратегия.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”1.2.3. Как се чувства героят/авторът/ученият?”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.2. Разпознават емоции на другите.1-120 мин5-7 мин

Описание

Стратегията включва обсъждането на предположения за емоционалното състояние на героя на литературно/музикално/филмово произведение, историческо събитие/казус/сценка. Например, ако разигравате и обсъждате казус, в който участват различни герои, може да отделите време за това да предположите какви са емоциите, които те чувстват. 

Подобни казуси се обсъждат често в часовете по чужд език, философски цикъл (особено етика и право, психология), час на класа. 

Ако в часовете по природни науки споменете научно откритие, научен спор, получаване на Нобелова награда от някой учен, може да отделите 1 минута да коментирате как вероятно се чувстват в тази ситуация учените и защо мислите така. 

Стратегията може да се приложи и към часовете по география чрез географските открития. Например „Каква според вас е била емоцията на Колумб, когато е разбрал, че не е стигнал до Индия, а е открил нов континент?“

Обсъждането на исторически събития, герои и епохи също позволяват въвеждане на темата за емоциите. Може да попитате учениците как предполагат, че са се чувствали хората по време на Средновековието/Ренесанса/Френската революция и т.н. 

Литературата дава възможност учениците да обсъждат емоционалното състояние на героите на различни произведения. Може да въведете темата за автора и да направите предположения какви негови чувства/емоции са провокирали създаването на въпросното произведение. 

Чуждите езици често включват разиграване на сценки/четене и създаване на текстове/разиграване на диалози, които позволяват обсъждането на емоциите на героите. 

Важно за тази стратегия е да внимавате обсъждането на хипотетичните емоциите да се отнасят към героя/автора/събитието, а не към ученика, който играе определена роля или обсъжда казус/творба/събитие. 

Примерна инструкция

Сега ще се опитаме да предположим каква ли емоция изпитва в момента героят на това произведение/казус. 

Примерни въпроси за дискусия:

 • Каква емоция изпитва героят на този казус/това произведение/тази сценка според вас? Какво ви навежда на това предположение? (за часовете по чужди езици, музика, изобразително изкуство, литература)
  • Каква емоция е накарала автора на това произведение да го създаде? (литература, изобразително изкуство, музика, чужди езици) 
 • Как според вас се чувстват хората през тази историческа епоха/по време на това историческо събитие? (история и цивилизация)
 • Как според вас се е почувствал ученият по време на това научно откритие/спор/събитие? 

Бонус: Ако попитате учениците „Какво от поведението на героя/учения/автора ви насочва към тази емоция?“, директно започвате работа по подцел 2.2.: „Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват“. 

Резултат: Учениците разпознават и назовават емоциите на другите. При включване на допълнителните въпроси – учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват. 

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време (1 или 2 допълнителни въпроса към обичайния урок) и лесно се адаптира според времето, с което разполагате в час;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към почти всички предмети; 
 • Не изисква споделяне на лични емоции от учениците и така е по-малко вероятно да предизвика съпротиви и чувство на дискомфорт у тях; 
 • Разчупва стандартните обсъждания по изброените предмети и привлича допълнително вниманието на учениците; 
 • Прави лесен преход и позволява директна работа по подцелите от Цел 2 „Учениците свързват изпитването на определени емоции с конкретно поведение“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • провеждането на дискусия може да предизвика суматоха в час; 
 • нужно е да внимавате да не обсъждате емоциите на учениците, които играят определена роля, а емоциите на самия герой. 
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

3. Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”2.1.1. Експресна рефлексия – вариант 1″]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.1. Свързват емоциите си с конкретно свое поведение.3-1210 мин2-3 мин

Описание

Целта на стратегията е учениците да свържат изпитването на определени емоции с конкретно свое поведение, независимо дали то е било „добро“ (ефективно), или „недобро“ (не е довело до добър резултат). В тази стратегия не коментираме поведението (ще го направим при работата по следващата цел), а само наблюдаваме връзката между емоция и поведение. 

За тази стратегия е добре да подготвите предварително листове (хендаути) с табличка, която да включва информация за това какво се е случило в час, каква емоция е изпитал ученикът, какво е било поведението му и какво се е случило след това. Шестата (последната празна графа) е важна и трябва да присъства в таблицата, тъй като учениците ще я попълнят при работата си по следващата Цел 3: „Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“.

По-долу може да видите примерна таблица с примерно попълване. 

Какъв час/задача имахме?Какво се случи в часа/задачата?Каква емоция/емоции изпитах?Какво направих?Какво се случи след реакцията ми?
История Говорех с Надя и ми направиха забележка.Раздразнение и срамКазах на господина, че не ме интересува.Написаха ми забележка.
МатематикаИмахме контролно.Притеснение, страхБлокирах и реших само една задача.Получих слаб 2.

 

Може да раздавате хендаути с таблицата след всеки час, след всяка групова или индивидуална задача (проект, доклад, презентация) или да направите една голяма – двустранно на лист А4, която да раздадете в началото на работата си с тази стратегия. Бихте могли да отделите време учениците да разчертаят сами таблицата на последните 2-3 листа от тетрадките си. Ако използвате таблици на отделни листове (хендаути), не в тетрадка, е добре да помислите как да ги съхранявате, така че да не се загубят. 

Експресната рефлексия е приложима след всяка задача, домашна или контролна работа и позволява съчетаването на развиването на емоционална интелигентност с всяко друго умение. 

Примерна инструкция

Сега е време всеки да попълни таблицата с експресната рефлексия. В първата графа пишете предмета/часа, който сте имали. Имате 10 сек. да го направите (изчаквате). Във втората графа записвате това от случилото се в часа, което е предизвикало най-силна емоция у вас. Например „Направиха ми забележка, че не внимавам“. Имате 30 сек. да го направите (изчаквате). В третата графа записвате каква емоция е предизвикала тази случка у вас. Например – срам/яд/вина/безразличие. Имате 30 сек. да го направите (изчаквате). В четвъртата колона записвате какво сте направили/какво е бил вашето поведение след емоцията, която сте изпитали. Например „Казах на господина, че не ме интересува“. Имате 30 сек да го направите (изчаквате). В петата колона записвате какво се е случило след вашата реакция. Например „Написаха ми забележка“. Имате 30 сек. да го направите (изчаквате). Шестата колона засега ще остане празна.

Резултат: Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение. 

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време;
 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Не включва споделяне на лични емоции от учениците пред целия клас и така е по-малко вероятно да предизвика съпротиви и чувство на дискомфорт у тях; 
 • Прави лесен преход към Цел 3.1. „Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • прилагането й при малките ученици (3. – 4. клас) вероятно ще отнеме двойно повече време от посоченото; 
 • учениците (особено в 3. – 8. клас) вероятно ще имат нужда от допълнителна индивидуална помощ/пример при тази стратегия, особено в началото; 
 • може да се приложи и при ученици в 1. и 2. клас, но вероятно те ще се затруднят с попълването на таблицата – в началото може да използвате устни отговори или вие да попълвате таблицата от тяхно име, минавайки между чиновете за обсъждане, докато те правят нещо друго (например рисуват).
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.1.2. Емоциите на класа – допълнителна дискусия”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.1. Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение;

2.2. Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват.

1-120 мин2 мин

 

Описание

Тази стратегия е продължение на Стратегия 1.1.5. „Емоциите на класа – табло“. Целта й е да свърже изпитваните емоции с конкретно поведение. В края на месеца/срока/годината разгледайте таблото и направете дискусия за това:

 • През какви емоции е минал класът? 
 • Кои са емоциите, които преобладават? Защо? 
 • С какво поведение са се изразили емоциите, които са на таблото? 

Резултат: Учениците свързват емоциите си с конкретно свое и чуждо поведение.

Примерна инструкция

Знаете, че, за да бъдем емоционално интелигентни, е важно не само да осъзнаваме емоциите си, но и да ги свързваме с поведението си, с това как се държим и как реагираме. Нека разгледаме нашето „Табло на емоциите“. 

 • През какви емоции е минал класът? 
 • Кои са емоциите, които преобладават? Защо? 
 • С какво поведение са се изразили емоциите, които са на таблото? 

Предимства на стратегията

 • Не отнема почти никакво време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към часовете по всички предмети; 
 • Приложима е към всички възрастови групи – учениците в 1. клас могат да „изобразяват“ емоцията си; 
 • В края на учебната година, учениците могат да проследят през какви емоции са минали, кои са най-честите емоции.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • някои ученици могат да се чувстват дискомфортно от това, че другите коментират емоции, които те са записали.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.1.3. Моята емоция от произведение на изкуството/историческо събитие – допълнителна дискусия”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.1. Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение.1-120 мин2 мин

Описание.

Тази стратегия е продължение на Стратегия 1.1.6 „Моята емоция от произведение на изкуството/историческо събитие“, като тук са задължителни въпросите от допълнителната дискусия: 

 • Какви мисли предизвика у мен тази творба/това събитие?
 • Каква емоция предизвика у мен тази творба/това събитие?
 • Какво ми се иска да направя сега, докато изпитвам тази емоция?

За повече информация вж. Стратегия 1.1.6. „Моята емоция от произведение на изкуството/историческо събитие“. 

[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

4. Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”2.2.1. Какво биха направили героите, ако чувстваха друга емоция”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват;

3.2. Анализират поведението си и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.

1-120 мин5-8 мин

Описание

Целта на стратегията е учениците да свържат поведението на героите от литературни произведения, диалози/текстове/пиеси по чужд език с емоциите, които изпитват. Важно е не само да коментирате поведението на героя, но и да обсъдите с какво би било по-различно то, ако героят изпитваше друга емоция. Например “Какво би направил героят Х., ако вместо гняв чувстваше тъга?“ 

Може да зададете този въпрос в дискусия, да го дадете за домашна работа, да го включите в хендаут, по който работите с учениците. 

Примерна инструкция

Говорихме колко е важно да можем да свързваме своето или поведението на другите с нашите/техните емоции. Какво според вас би направил героят Х., ако чувстваше друга емоция – например тъга? (назовавате няколко различни емоции) Как би реагирал, ако не се чувстваше ядосан от разговор с У., а например беше развеселен?

Бонус: Може да разпрострете дискусията до следващата цел по развитието на емоционална интелигентност: 3.2. „Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“. Попитайте:

 • Какво би станала по-нататък, ако Х. не беше реагирал по този начин?
 • По какъв по-добър начин би могъл да реагира Х., за да не се стигне до тази развръзка?
 • Как би се променил краят/реакцията на Y, ако Х не беше реагирал по този начин?

Резултат: Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение. Ако използвате допълнителната дискусия, работите по цел 3.2. „Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Не включва споделяне на лични емоции от учениците пред целия клас и така е по-малко вероятно да предизвика съпротиви и чувство на дискомфорт у тях; 
 • Позволява работа по цел 3.2. „Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“; 
 • Развива творческото мислене и окуражава учениците сами да „променят“ изучаваното.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • ако вече сте предвидили дискусия за часа и включите въпросите от стратегията като допълнителни, може би дискусията ще стане прекалено дълга и ще отегчи учениците; 
 • стратегията е подходяща за часовете по литература и чужди езици, в които по-често се водят подобен тип обсъждания.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.2.2. Наблюдение на приятелче (и препоръка)”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват;

3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.

1-120 мин1-15 мин

 

Описание

Тази стратегия отново позволява едновременна работа по две цели. Решението е на учителя – дали да включи работата по цел 3.1., но ако го направи, ще си спести време и усилия. 

Целта на стратегията е всеки ученик да наблюдава свой съученик – какво му се случва, какви емоции е показал, какво поведение се е появило вследствие на емоциите (работа по цел 2.2.). Целта на препоръката е учениците да идентифицират кое поведение е неефективно и да дадат предложение как може да стане по-успешно (работа по цел 3.1.). 

Пример за наблюдение: „В четвъртък, когато върнаха контролните, Яна разбра, че е получила ниска оценка. Емоцията, която изпита, е гняв, а поведението й – каза на госпожата, че повече няма да влиза в часовете й“. Пример за препоръка: „Мисля, че това няма да доведе до добри резултати в края на срока. Затова според мен по-успешно поведение би било, ако Яна, въпреки че се чувства ядосана, разгледа грешките си и помоли госпожата да й обясни отново това, което не разбира.“ 

Ако отношенията в класа не са добри, не включвайте втората част на стратегията – „Препоръка“. Ще имате възможност да работите с нея на по-късен етап. 

Наблюдението може да е за часа, деня, седмицата, месеца. 

За да разпределите двойките „приятелчета“, може да използвате томбола, седенето на един чин и др. Възможно е участниците в двойката да наблюдават един друг или всеки да наблюдава различен съученик. В началото на използването на стратегията е препоръчително така да разпределите двойките, че ученици, които са приятели, да попаднат в една двойка, за да избегнете конфликти вследствие на неумело дадени препоръка или наблюдение. 

В края на часа/деня/седмицата/месеца всеки споделя на своето „приятелче“ какво е видял и каква препоръка му дава. Ако наблюдението е за по-дълъг интервал (например седмица, месец), помислете как да бъде записано и къде да бъде оставено, за да не бъде забравено от наблюдателя, докато дойде време за споделяне (в тези случаи може да използвате кутия за споделяне). Може да използвате следната таблица (подобно на Стратегия 2.1.1. „Експресна рефлексия“). С нея обаче вероятно ще се затруднят по-малките учениците (1. – 2. клас). 

Какво се случи?Каква емоция/емоции показа съученикът?Какво направи съученикът?Какво се случи след реакцията му/й?
Яна говори с Надя и й направиха забележка.Раздразнение Каза на господина, че не я интересува.Написаха й забележка.
Имахме контролно.Притеснение, страхРеши само 1 задача;Получи слаб 2.

 

Споделянето може да става в голяма или малка група в специално отделено време от часа (например пред целия клас или в групи от 3-4 души). Може да направите кутия за споделяне – всеки да оставя в нея наблюдение (и препоръка), а в края на седмицата да отделите 1 минута учениците да получат наблюденията (и препоръките) и да ги разгледат индивидуално. В този случай, след като получи „наблюдението“ си, всеки може да оцени с плюс или минус дали поведението му е довело до успех или неуспех. 

Друг вариант на прилагане на стратегията е да отделите 1 минута в края на часа, в която учениците да споделят по двойки наблюденията (и препоръките си). 

Примерна инструкция

Говорихме колко е важно да можем да свързваме своето или поведението на другите с нашите/техните емоции. Задачата ви сега е да помогнете на приятелче, като му подскажете до какво поведение е довела негова/нейна емоция. 

След това задачата ви е да препоръчате какво да направи вашето приятелче, така че да постигне по-добър резултат с поведението си. Например, ако сте „приятелче“ на Георги, а той се е обидил на Стефан и сега се сърди, може да му препоръчате да обясни защо се чувства обиден и да провери дали не е станало недоразумение (тази част на инструкцията е, ако смятате да работите едновременно по цел 3.1.). 

Важно е да коментирате само поведението на вашето „приятелче“, а не неговия характер и неговата личност!!!

Резултат: Учениците свързват емоциите си с конкретно свое поведение. Ако използвате допълнителната дискусия – „Учениците анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Позволява работа по цел 3.1. „Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • включва коментар върху реални емоции и реално поведение и с това може да причини чувство на дискомфорт или дори конфликти – затова използвайте стратегията в класове, в които вече има добър екипен дух, и се старайте да наблюдавате процеса на споделяне; 
 • ако разпределите случайно двойките, които се наблюдават, е възможно съученици, които не се харесват, да попаднат в една двойка и това да доведе до по-големи конфликти – ако приложите този подход, е важно да следите „отблизо“ наблюденията, като например присъствате на първите споделяния в „рисковите“ двойки; 
 • в началото е препоръчително да разпределите така двойките, че ученици, които по принцип са приятели, да попаднат в една двойка и чак след известно време работа със стратегията да повишите „трудността“, като размените двойките на случаен принцип; 
 • когато учениците споделят наблюденията си от часа/деня/седмицата по двойки, спестявате време, но не може да сте сигурни, че всички реално споделят наблюдения и дават препоръки и как го правят;
 • ако изберете споделянето в малки групи, е добре да минавате покрай всяка група, за да наблюдавате и управлявате процеса;
 • споделянето в голяма група ви дава възможност да управлявате процеса, но губите много време – може да сложите времево ограничение за всяко изказване (например 30 сек.); 
 • ако използвате кутия за оставяне на наблюденията и препоръките, е добре да отделяте 1 мин в час, в която да напомните за задачата и дори да отделите време да се запишат наблюдения; друг вариант е да назначите „отговорник“ от учениците, който да напомня на останалите за задачата (и да раздава материали, ако е предвидено) – в противен случай рискувате учениците да забравят за задачата и да не направят наблюдения и препоръки. 
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.2.3. Познай как се чувствам? – допълнителна дискусия”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват.1-120 мин2-4 мин

 

Описание

Целта на стратегията е учениците да наблюдават своите съученици или учителя и на базата на това наблюдение да предположат емоцията, която изпитва човекът срещу тях. Стратегията е продължение на Стратегия 1.2.1. „Познай как се чувствам?“, като тук допълнителната дискусия е задължителна, защото помага на учениците да правят хипотези за изпитвана емоция на базата на на наблюдаваното поведение. 

Въпроси за дискусия:

 • Какво от поведението/реакциите на учителя/съученика те накара да предположиш, че изпитва точно тази емоция? 

За повече информация вж. Стратегия 1.2.1. „Познай как се чувствам?“

[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.2.4. Емоционално бинго – вариант 2 + допълнителна дискусия”]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват.1-120 мин2 мин

Описание

Целта на стратегията е учениците да свържат поведението и реакциите на другите с предполагаема тяхна емоция. Стратегията е продължение на Стратегия 1.2.2. „Емоционално бинго – вариант 2“, като тук допълнителната дискусия е задължителна, защото помага на учениците да правят хипотези за изпитвана емоция на базата на наблюдаваното поведение. 

Въпроси за дискусия:

 • Какво от поведението/реакциите ми (на учителя) те накара да предположиш, че изпитва(м) точно тази емоция?

За повече информация вж. Стратегия 1.2.2 „Емоционално бинго – вариант 2“. 

[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”2.2.5. Как се чувства героят/авторът/ученият? – допълнителна дискусия”]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Учениците свързват поведението на другите с емоцията, която изпитват.1-120 мин5-7 мин

Описание

Тази стратегия е продължение на Стратегия 1.2.3. „Как се чувства героят/авторът/ученият?“, но тук допълнителната дискусия е задължителна, защото помага на учениците да правят хипотези за изпитвана емоция на база на наблюдавано поведение. 

Въпроси за допълнителна дискусия: 

 • Каква емоция изпитва героят на този казус/това произведение/тази сценка според вас? Какво ви навежда на това предположение? (за часовете по чужди езици, музика, изобразително изкуство, литература)
 • Каква емоция е накарала автора на това произведение да го създаде? (литература, изобразително изкуство, музика, чужди езици) 
 • Как според вас се чувстват хората през тази историческа епоха/по време на това историческо събитие/географско откритие? (история и цивилизация, география и икономика)
 • Как според вас се е почувствал ученият по време на това научно откритие/спор/събитие? (природни науки и др.)

За повече информация вж. „Стратегия 1.2.3. „Как се чувства героят/авторът/ученият?“

[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

5. Учениците анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”3.1.1. Поощрение от учителя”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин1-2 мин

Описание

Тази стратегия е добре позната на всеки, но това не я прави по-малко ефективна. Поощрението е един от най-силните инструменти за затвърждаване на желано поведение у учениците. Учителят има огромна роля в това учениците да започнат да осъзнават кое поведение е успешно, независимо от първоначалните емоции. Колкото повече отличавате и награждавате онези поведения на учениците, които показват успешно управление на емоциите, толкова повече тези поведения ще зачестят в класната стая. 

Отделяйте по 1-2 минути в края на часа, за да назовете имената и успешните поведения на всички ученици, които въпреки изпитването на определена емоция са се справили успешно с дадена задача. Например: „Искам да поздравя Мария, която видимо се притесняваше преди контролното, но въпреки тревожността си се е справила много добре“, „Искам да поздравя Александра за това, че макар да се ядоса, че класът я прекъсва и се шегува с нея по време на презентацията й, тя все пак запази самообладание и презентира работата си отлично“, „Искам да поздравя Антон за това, че макар на моменти да показа отчаяние заради трудния материала, не престана да се опитва да реши задачите до края на часа“. 

Резултат: Учениците идентифицират кои от техните поведения и от тези на съучениците им са успешни и водят до положителен резултат. 

 

Примерна инструкция

Както знаете, с вас се усъвършенстваме в нашата емоционална интелигентност. Вече се научихме да разпознаваме своите емоции и емоциите на другите, научихме се да свързваме емоциите и поведението си. Достигнахме до най-високото ниво от емоционалната интелигентност – изпитването на определени емоции да не ни пречи да постъпваме правилно, да не позволяваме на моментна емоция да управлява поведението ни и да ни навлича неприятности. Например, ако ревнуваме и се ядосваме от това, че наш приятел излиза с друга компания, вместо да го обиждаме или да му се сърдим, може да постъпим емоционално интелигентно и да обясним на себе си и на него причината да реагираме така – „Чувствам се изоставен и предаден от това, че ти излизаш с тях“. 

Тъй като имам възможност да ви наблюдавам всеки час, искам да похваля онези от вас, които забелязах, че постъпват емоционално интелигентно (не са позволили на моментна емоция да им попречи да завършат задачата/да постъпят правилно). Ако пропусна някого, а вие сте забелязали неговото поведение, моля да ме допълните. Всеки час ще отделям 2 минути за похвала на поведението на различни хора от класа, така че не се притеснявайте, ако този час не спомена вашето име. 

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Спомага за изграждането на добра и положителна връзка между учител и ученици.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно споменаването на едни и същи имена всеки час да подразни останалите ученици – опитайте се да намерите положителна проява на поведение за всеки ученик и всеки час, споменавайте различни имена.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.2. Поощрение от учениците”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин3-10 мин

 

Описание

Целта на стратегията е учениците да се поощряват едни други, идентифицирайки успешните поведения, които са свързани с управление на емоциите. Всъщност стратегията почти повтаря предишната (3.1.1.), но разликата е в това, че поощренията не идват от учителя, а от учениците помежду им. Пример за поощрение е: „Искам да поздравя Иво за това, че въпреки разочарованието и яда от загубата на мача в часа по физическо поздрави нашия отбор за победата“. 

Поощрението може да стане пред целия клас в края на часа за 1-2 минути, в малки групи от 3-4 души или по двойки. Въпрос на избор е дали всеки наблюдава всеки, или учениците са разделени по двойки и наблюдават конкретен свой съученик. Ако решите споделянето да е в малки групи по 3-4 души, то най-удобно е учениците да са се наблюдавали по двойки според това с кого седят на един чин. След това споделянето на поощрение се случва между два съседни чина, така че всеки да чуе „похвалата“ за себе си от съученика, който стои до него, и в същото време да е „похвален“ пред „свидетели“ – учениците на съседния чин. 

При учениците в начален и прогимназиален етап вероятно поощрението би имало по-голям ефект, ако се случва пред целия клас или в малки групи, но така че учителят да има възможност да „чуе“ похвалите, тъй като неговата фигура и мнение са все още централни за децата в тази възраст (тоест обикаляйте между малките групи). При малките ученици (1. – 6. клас) е препоръчително да дадете знак, че „одобрявате“ и се „впечатлявате“ от поощренията и поведенията, за които се отнасят (усмихвате се, кимате, коментирате „Страхотно!“, „Браво!“, „Впечатлен/а съм!“ и т.н.). Друг вариант за разпределение е всеки да наблюдава всеки, но така рискувате да има ученици, които никога не са похвалени. Удобно групиране е всеки да наблюдава този, който седи с него на чин. 

При учениците в гимназиален етап групата на връстниците е най-важна и поощрение на поведение от тяхна страна би имало мощен ефект на затвърждаване на коментираното поведение. Затова при тях може да използвате поощрение по двойки или в малка група. 

Ако някой иска да поощри учителя, това е напълно приемливо – включвайки се в активността, давате много добър пример и учениците ще наблюдават още по-внимателно поведението ви и ще се учат от вас. 

Резултат: Учениците идентифицират кои от техните поведения и от тези на съучениците им са успешни и водят до положителен резултат. 

 

Примерна инструкция

 

Инструкция за началото на използването на стратегията 

Както знаете, с вас се усъвършенстваме в нашата емоционална интелигентност. Вече се научихме да разпознаваме своите емоции и емоциите на другите, научихме се да свързваме емоциите и поведението си. Достигнахме до най-високото ниво от емоционалната интелигентност – изпитването на определени емоции да не ни пречи да постъпваме правилно, да не позволяваме на моментна емоция да управлява поведението ни и да ни навлича неприятности. Например, ако ревнуваме и се ядосваме от това, че наш приятел излиза с друга компания, вместо да го обиждаме или да му се сърдим, може да постъпим емоционално интелигентно и да обясним на себе си и на него причината да реагираме така – „Чувствам се изоставен и предаден от това, че ти излизаш с тях“. Сега с вас ще започнем да се наблюдаваме един друг и да поощряваме с похвала случаите, в които някой е постъпил емоционално интелигентно (не е позволил на моментна емоция да му попречи да завърши задача/да постъпи правилно). Задачата ви е да наблюдавате своите съученици/човека, който седи до вас на чин, и да запомните/запишете случаите, в които някой е постъпил емоционално интелигентно. В края на часа/деня/седмицата ще отделим 2 минути, за да го похвалите за постъпката му. 

 

Вариант 1 (поощрение пред целия клас): Кой би искал да сподели какво успешно поведение е наблюдавал у свой ученик? Търсим онези случки, в които – въпреки изпитваната емоция – той или тя са успели да постъпят правилно/добре. Например, въпреки че Деян се чувстваше засрамен от постъпката си, е казал на родителите си, че предстои родителска среща. Имаме 2 минути, в които да се похвалим едни други. Кой ще започне?

Вариант 2 (поощрения в малки групи): Разделете се на групи по 4-ма. Нека хората от първите и третите чинове се обърнат назад към чина зад тях. Сега е време да „поощрите“ човека, който седи на чина до вас, пред останалите за това как се е справил с трудна ситуация въпреки емоциите, които е изпитвал. Например, въпреки че Деян се чувстваше засрамен от постъпката си, е казал на родителите си, че предстои родителска среща. Имате 2 минути да се поощрите един друг в групата (по 30 сек. на човек). 

Предимства на стратегията

 • Отнема малко време;
 • Не изисква допълнителни ресурси;
 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Спомага изграждането на добра и положителна връзка между учител и ученици, сплотява класа, създава чувство на екипност и подкрепа; 
 • Устното поощрение става бързо и изисква по-малко усилия от учениците.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • ако всеки наблюдава всеки е възможно да останат ученици, които никога не са били „похвалени“ – намесете се и поощрете ефективното поведение на тези ученици дори да е било проявено на минимално ниво; 
 • споделянето пред целия клас може да продължи повече от 2 мин, ако има много желаещи да споделят; 
 • споделянето по двойки става бързо и е лично, но не ви позволява да следите дали действително учениците се поощряват, или просто си говорят. 
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.3. Даване и получаване на обратна връзка”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-12Минимум 3 мин. на човек

 

Умението за даване и получаване на обратна връзка е ключово за успешното функциониране на личността във всяка една среда – професионална, неформална, семейна. Да дадеш обратна връзка, означава да отправиш препоръка към човека отсреща за това в каква посока би могъл да подобри работата/представянето/резултатите си. Може да включва и конкретни предположения как да постигне въпросното подобрение. Изключително важно е обратната връзка да не представлява наставление, да не включва констатации, оценка и заповедни изречения. 

Добър пример за обратна връзка е: „Смятам, че би могъл да постигнеш по-добри резултати по математика“ или „Мисля, че би могъл да овладяваш яда си си по по-добър начин, като например поемеш дълбоко въздух, преди да реагираш“. Лош пример за обратна връзка е: „Смятам, че имаш ужасни резултати по математика“ (оценка + констатация, липсва препоръка) или „Не си владееш гнева. Брой до 10 следващия път!“ (констатация + наставление + заповедно изречение). 

Важно е да се коментира поведението, а не личността на ученика. Например вместо да се каже „Трябва да бъдеш по-внимателен“, да се каже „Опитай се да постъпваш по-внимателно с този учител“. 

Един от най-разпространените начини за даване на обратна връзка е т.нар. тип „сандвич“. В този случай обратната връзка се дава на 3 етапа. На първия и третия етап се отбелязва напредъкът на човека, а между тях (на втория етап) се посочва препоръката за подобрение. 

 1. Посочва се напредъкът на ученика. Например: „ Забелязвам, че си напреднал значително по математика през последния месец“. 
 2. Посочва се областта, която се нуждае от подобрение. Например: „Смятам, че би могъл да демонстрираш сходни резултати и по литература, ако проявиш същото постоянство и упоритост, пишеш домашната си работа и идваш на консултации“. 
 3. Завършва се с позитивен коментар. Например: „Прави ми впечатление също така, че много по-рядко се случва да избухваш и да се караш с Мартин и Петър“. 

Добре дадената обратна връзка е предпоставка за развитието на умение у учениците за получаване на обратна връзка. То е пряко свързано с нагласата за личностно развитие, която е ключова за превръщането на младежите в успешни и завършени личности. Умението да даваш и получаваш обратна връзка може да даде криле на учениците и те наистина да работят върху областите си за подобрение. За сметка на това неумело дадената обратна връзка е твърде вероятно да доведе до конфликти, демотивация, чувство на потиснатост и неспособност. 

Най-подходящият начин да научите учениците си да дават обратна връзка е личният пример. Използвайте всяка възможност да коментирате напредъка на учениците и областите/препоръките ви за подобрение. След известно време децата в класната стая ще започнат да използват вашия език и стил. Така ще работите върху изграждането на позитивна и градивна атмосфера и ще положите основата за развитието на всички останали знания и умения у учениците. 

[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.4. Кутия за успехи”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-122 мин3-5 мин

 

Описание

Целта на стратегията е учениците да се поощряват едни други, идентифицирайки успешните поведения, които са свързани с управление на емоциите. Поощрението при тази стратегия е писмено. Пример за поощрение е: „Искам да поздравя Иво за това, че въпреки разочарованието и яда от загубата на мача в часа по физическо поздрави нашия отбор за победата“. 

Писменото поощрение представлява „похвала“, написана на листче и пусната в специално създадена „Кутия за успехи“. За целта учителят трябва да подготви предварително кутията. Препоръчително е учителят да подготви и празни листчета, на които учениците да записват похвалите. Добре е периодично да напомняте на учениците за похвалите или да им давате задача да запишат „успехите“ на своите съученици и да ги пуснат в кутията. В противен случай рискувате да забравят и кутията да остане празна. Друг вариант е да отделяте време (2 мин) веднъж в седмицата в края на часа учениците да напишат похвалата си на листче. 

Относно разпределението на това кой кого наблюдава, имате различни възможности – например всеки да наблюдава всеки. Това носи разнообразие и е по-предизвикателно, но рискувате да има ученици, които никога не са похвалени. Ако има такава тенденция, помислете дали има начин и вие да се включите в споделянето на похвали, като приоритизирате онези ученици, които по-рядко получават признание. Удобен вариант е учениците да наблюдават този, който стои с тях на чин. Може и вие да направите разпределението – например да дадете задача на децата, които са по-емпатични, приемащи и подкрепящи, да наблюдават и записват успехите на съучениците си с по-проблемно поведение. 

Препоръчително е да направите „ритуал“ по връчване на „успехите“ – колкото по-тържествено, толкова по-положителна емоция ще предизвикате у учениците, както и ще им създадете чувство, че всичко това е важно за тях. Така ще спомогнете да затвърдят още по-силно поведенията/реакциите, които коментирате. 

Резултат: Учениците идентифицират кои от техните поведения и от тези на съучениците им са успешни и водят до положителен резултат. 

 

Примерна инструкция

Ако това е първата стратегия, която използвате, за да работите по цел 3.1. „Учениците анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“, погледнете и приложете „Инструкция за началото на използването на стратегията“ от Стратегия 3.1.2. „Поощрение от ученици“. Едва след това преминете към следната примерна инструкция:

Нека всеки опише какво успешно справяне с трудна ситуация – въпреки емоциите – е наблюдавал у свой съученик. Например: „Макар Даниела да се чувстваше притеснена, че може да й се подиграват, тя вдигна ръка и каза своето мнение в часа по история“. Имате 2 минути да запишете успехите на своите съученици и да ги пуснете в кутията. 

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Спомага за изграждането на добра и положителна връзка между учител и ученици, сплотява класа, създава чувство на екипност и подкрепа.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно учениците да не запишат „успехи“, ако не им напомняте за задачата или не им дадете специално време от часа, за да опишат „успехите“, които са наблюдавали;
 • възможно е да има ученици, чиито „успехи“ не са забелязани и записани – бъдете готови да ги похвалите устно; 
 • възможно е ученик да откаже да наблюдава определен свой съученик, ако учениците не са избрали до кого да седят на чин или вие сте избрали кой кого да наблюдава, използвайки случаен принцип за разпределение; тогава обяснете защо тази задача е важна и какви ползи ще има за тях.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.5. Какъв резултат биха постигнали героите, ако не се бяха поддали на моментната емоция?”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин3-15 мин

 

Описание

Целта на стратегията е учениците да отличат какво поведение на героите от литературни произведения/диалози/текстове/пиеси по чужд език може да доведе до по-успешен резултат. Тоест какво поведение на героите ще е отговор на добре управлявани емоции. Например: „В разговора по телефона Х. се ядосва и се разкрещява на своя син. Така конфликтът между тях се задълбочава. Явно „разкрещяването“ не е било толкова успешно поведение за Х. Какво поведение би било по-успешно? Как Х. би показал, че управлява емоциите си добре?“ Примерни отговори, които търсим: „Резултатът щеше да е по-добър, ако Х. беше обяснил причината, поради която се чувства ядосан/обиден от постъпката на сина си“; „Резултатът щеше да е по-добър, ако Х. беше опитал да сдържи яда си и беше продължил да говори спокойно“, „Резултатът щеше да е по-добър, ако Х. беше поел дълбоко въздух и беше изчакал малко да се успокои, преди да започне да говори“ и т.н.

Може да зададете този въпрос в дискусия, да го дадете за домашна работа, да го включите в хендаут, по който работите с учениците. 

Примерна инструкция

Говорихме колко е важно да можем да управляваме емоциите си и да не позволяваме моментните емоции да определят поведението/реакциите ни. Нека видим по какъв начин героят на този разказ/диалог/филм можеше да управлява по-добре емоциите/поведението си. Х. чувстваше (назовавате) и постъпи (назовавате). Как би могъл да управлява по-добре чувствата си и да постъпи по по-добър начин? По какъв начин би могъл да реагира Х, за да не се стигне до тази развръзка/този резултат?

Резултат: Учениците анализират поведенията и идентифицират кои поведения водят до по-успешни резултати.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Не включва споделяне на лични емоции от учениците пред целия клас и така е по-малко вероятно да предизвика съпротиви и чувство на дискомфорт у тях; 
 • Разчупва стандартните обсъждания на текстове/филми/казуси и др.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • ако вече сте предвидили дискусия за часа и включите въпросите от стратегията като допълнителни, може би дискусията ще стане прекалено дълга и ще отегчи учениците; 
 • стратегията е подходяща за часовете по литература и чужди езици, в които по-често се водят подобен тип обсъждания;
 • ако се притеснявате, че учениците нямат достатъчно „думи“ в речника си, за да проведат дискусията (важи за чуждоезиковото обучение), помислете за варианти с предварително написана лексика, която да се използва като „подсказка“ и да освободи учениците от притеснението, че не знаят как се нарича нещо.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.6. Препоръка от приятелче”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин3 мин

 

Описание

Целта на стратегията е учениците да започнат да идентифицират кои от поведенията на другите са успешни и кои не (тоест кои са случаите на успешно управление на емоциите). Тази стратегия е продължение на стратегия 2.2.2. „Наблюдение на приятелче“ и се използва в случай, че не сте включили препоръката, докато сте използвали стратегия 2.2.2. Стратегията е подходяща за включване, след като известно време са били използвани стратегии 3.1.2. „Поощрение от ученици“ или 3.1.3. „Кутия за успехи“, защото те подобряват климата в класа и подготвят учениците да реагират по-отворено при получаване на „Препоръка от приятелче“. Добре е, преди въвеждането на тази стратегия, да отделите малко време и на стратегия 3.1.4. „Какъв резултат биха постигнали героите, ако…“, защото тя прави плавен преход от даване на препоръка към художествени герои към реални хора в класната стая. 

Препоръката може да се дава устно или писмено в края на часа/деня/седмицата. Важно е да включва елементите от таблицата (може да използвате таблицата директно за писмена препоръка – вижте идеи за създаването и съхранението на таблицата в стратегия 2.1.1. „Експресна рефлексия – вариант 1“): 

Какво се случи в часа?Каква емоция/емоции показа съученикът?Какво направи съученикът?Какво се случи след реакцията му/й?Препоръка от приятелче
Яна говори с Надя и й направиха забележка.Раздразнение Каза на господина, че не я интересува.Написаха й забележка.Може би, ако се беше извинила, нямаше да се стигне до забележка.
Имахме контролно.Притеснение, страхРеши само 1 задача.Получи слаб 2.Може би, ако решава повече задачи преди контролното, ще се чувства по-спокоен.

 

Устната препоръка изисква по-малко усилия от учениците, но може да отнеме повече време и самите те да не запомнят „поведенията“ и да няма каква препоръка да дадат. 

Относно разпределението на това кой кого наблюдава, имате различни възможности – например всеки да наблюдава всеки. Това носи разнообразие и е по-предизвикателно, но рискувате да има ученици, които никога не са похвалени. Удобен вариант е учениците да наблюдават този, който седи с тях на чин. Може и вие да направите разпределението – например да дадете задача на децата, които са по-емпатични, приемащи и подкрепящи, да наблюдават и записват успехите на съучениците си с по-проблемно поведение. 

Препоръката може да се дава пред целия клас, в малки групи или по двойки между ученици, които по принцип са в приятелски и близки отношения. Преценете кой е най-подходящият вариант за конкретния клас – колко са големи учениците; какви са отношенията в класа; кой на кого прави препоръка? Може да започнете със споделяне пред целия клас и постепенно, когато учениците станат по-умели в даването и получаването на препоръка, да започнете работа в малки групи или по двойки. 

„Препоръката от приятелче“ до голяма степен следва принципите за даване на обратна връзка (вж. стратегия 3.1.3. „Даване и получаване на обратна връзка“). 

Резултат: Учениците идентифицират кои от техните поведения и от тези на съучениците им са успешни и водят до положителен резултат. 

 

Примерна инструкция

Говорихме колко е важно да можем да свързваме своето или поведението на другите с нашите/техните емоции. Задачата ви сега е да помогнете на приятелче, като му подскажете до какво поведение е довела негова/нейна емоция. След това задачата ви е да препоръчате какво да направи вашето приятелче, така че да постигне по-добър резултат с поведението си. Например, ако сте „приятелче“ на Георги, а той се е обидил на Стефан и сега се сърди, може да му препоръчате да обясни защо се чувства обиден и да провери дали не е станало недоразумение. 

Важно е да коментирате само поведението на вашето „приятелче“, а не неговия характер и неговата личност! Например, вместо да се каже „Трябва да бъдеш по-внимателен“, да се каже „Опитай се да постъпваш по-внимателно с този учител“.

Ето и пример за препоръка:

Какво се случи в часа?Каква емоция/емоции показа съученикът?Какво направи съученикът?Какво се случи след реакцията му/й?Препоръка от приятелче
Яна говори с Надя и й направиха забележка.Раздразнение Каза на господина, че не я интересува.Написаха й забележка.Може би, ако се беше извинила, нямаше да се стигне до забележка.

 

Имате 2 минути да дадете/запишете препоръката. 

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Включва анализ и преоценка на поведение.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • стратегията включва коментар върху реални емоции и реално поведение и с това може да причини чувство на дискомфорт или дори конфликти – затова използвайте стратегията в класове, в които има добър екипен дух, и се старайте да наблюдавате процеса на споделяне; 
 • ако разпределите случайно двойките, които се наблюдават, е възможно съученици, които не се харесват, да попаднат в една двойка и това да доведе до по-големи конфликти – ако приложите този подход, е важно да наблюдавате „отблизо“ споделянето, като например присъствате на първите споделяния в „рисковите“ двойки (в началото е препоръчително да разпределите така двойките, че ученици, които по принцип са приятели, да попаднат в една двойка);
 • ако изберете споделянето в малки групи, минавайте покрай всяка група, наблюдавайте и управлявайте процеса; 
 • ако учениците споделят в голяма група, може да управлявате процеса, но губите много време – сложете времево ограничение за всяко изказване (например 30 сек.); 
 • ако учениците правят наблюденията и препоръките си писмено, е добре да отделяте 1 мин в час, в която да напомните за задачата, и дори да планирате време (2-3 мин) да се запишат наблюденията и препоръките – иначе рискувате учениците да забравят за задачата.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.1.7. Какво биха направили героите? – допълнителна дискусия”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.1. Анализират поведението на другите и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин5-8 мин

 

Описание

Тази стратегия е продължение на Стратегия 2.2.1. „Какво биха направили героите, ако чувстваха друга емоция?“ ,като включва задължително допълнителните въпроси:

 • Какво би станала по-нататък, ако Х. не беше реагирал по този начин?
 • По какъв по-добър начин би могъл да реагира Х., за да не се стигне до тази развръзка/този резултат?

За допълнителна информация вж. Стратегия 2.2.1. „Какво биха направили героите, ако чувстваха друга емоция?“.

[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

6. Учениците анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”3.2.1. Какво ми помогна и какво ми попречи? Следваща стъпка”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.2. Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-122 мин3 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да помогне на учениците да идентифицират какво им помага и какво им пречи в дадена ситуация, като поставят следваща стъпка/цел за управлението на емоциите и поведението си. Стратегията е лесно приложима към всякакви задачи, които учениците имат, и може да се съчетае с развиването на което и да е от другите умения. Например, ако развивате умението за работа в екип, след екипна работа по дадена задача попитайте учениците „Какво ти помогна и какво ти попречи?“; „Каква емоция ти помогна/попречи?“; „Какво поведение ти помогна/попречи?“; „Каква е следващата ти стъпка/цел, за да станеш по-добър в управлението на емоциите/ поведението си?“

Може да включите този въпрос в дискусия, да го дадете за домашна работа; да го добавите в хендаут, по който работите с учениците; да изискате устен или писмен отговор в края на презентация/доклад/контролно/час и т.н. Например да го включите като задължителен елемент на всяка презентация и последният слайд да представлява анализ на това „Каква емоция ми помогна/попречи за изпълнението на задачата?; „Какво поведение ми помогна/попречи за изпълнението на задачата?“; „Каква е следващата ми стъпка/цел, за да стана по-добър в управлението на емоциите/поведението си?“

Примерна инструкция

 

Инструкция при използване на стратегията за първи път: 

Говорихме колко е важно да можем да управляваме емоциите и поведението си. За да стане това, трябва добре да познаваме себе си и да знаем кога дадена моментна емоция ни пречи да реагираме трезво и рационално. Да управляваш емоциите и поведението си, означава да знаеш каква емоция изпитваш в момента, какво я е предизвикало и как да постъпиш така, че да не взимаш прибързани и необмислени решения, да не реагираш остро, да успяваш да завършиш успешно задачите, които имаш. 

Сега ви предстои да помислите/запишете/представите какво ви помогна и какво ви попречи в изпълнението на задачата. Помислете за емоциите, които сте изпитали, и за вашите реакции. Коя емоция ви помогна или попречи, коя реакция/поведение ви помогна/попречи? Например: „Помогна ми това, че се чувствах ентусиазиран/а по време на подготовката на презентацията, но ми попречи това, че по време на представянето се чувствах притеснен/а. От реакциите/поведението ми ми попречи това, че от притеснение забравих какво беше важно да кажа. Помогна ми това, че си поех дълбоко въздух, казах си, че друг път съм се справял/а, и продължих напред“; или: „Попречи ми това, че се ядосах на Йоана, че не прави своята част от презентацията. Помогна ми това, че си напомних, че задачата ни е да завършим презентацията, а не да се караме и я попитах как мога да й помогна.“

Имате 2 минути да го направите.

Резултат: Учениците анализират поведението си и идентифицират кои поведения водят до по-успешни резултати.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Може да се прилага както устно пред всички, така и писмено и индивидуално;
 • За учениците, които все още не могат сами да формулират отговорите си, има шаблон, който да ги подпомага в началото.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • споделянето на емоции и реакции/поведения пред всички може да предизвика чувство на дискомфорт у учениците – уверете се, че преди това сте постигнали добър климат в класа.

 

[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.2.2. Експресна рефлексия – анализ; оценка; ревизия (вариант 2)”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.2. Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.3-120 мин3 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да помогне на учениците да идентифицират кои поведения са били успешни и са довели до положителен резултат – тоест в кои ситуации учениците са успели да се справят с моментната си реакция и да бъдат ефективни. Стратегията е продължение на стратегия 2.1.1. и представлява ревизия и оценка на поведенията, описани там. Помолете учениците да извадят попълнените таблици. Първата стъпка е да оценят поведенията/реакциите си като ефективни или неефективни. Може да ги отбележат с + или – или с два различни цвята (например зелено за ефективно поведение, червено за неефективно поведение). Тази оценка би трябвало да отнеме не повече от 1 минута. 

Следваща стъпка е на всички неефективни поведения учениците да дадат „алтернативни“ – тоест какво би било по-успешното поведение в случая. Могат да направят това устно, споделяйки пред целия клас, в малки групи или по двойки. Могат да го направят и писмено, като попълнят последната празна графа на таблицата. Тъй като измислянето на алтернативни поведения отнема повече минути, има различни варианти да спестите време – да зададете попълването на последната графа като домашна работа/да го направите в час на класа/да му отделяте по 10 минути в края на всяка седмица. Ако разполагате с по-малко време, но държите да направите генерирането на алтернативни поведения в час, просто попълнете само една или две графи от таблицата. Например 2 минути за записване на 1 алтернативно поведение/реакция. 

Пример за алтернативна реакция/поведение: 

 

Какъв час/задача имахме?Какво се случи в часа/задачата?Каква емоция/емоции изпитах?Какво направих?Какво се случи след реакцията ми?Алтернатива
История Говорех с Надя и ми направиха забележка.Раздразнение и срамКазах на господина, че не ме интересува.Написаха ми забележка.Вместо да кажа, че не ме интересува, да се извиня.

 

Примерна инструкция

Ако използвате стратегията за пръв път, вижте „Инструкция при използване на стратегията за първи път“ от стратегия 3.2.1. и чак след това преминете към следващата част на инструкцията.

Задачата ви сега е да оцените като ефективни или неефективни (с добър резултат/с лош резултат) реакциите/поведенията, които сте записали в табличката с експресната рефлексия. Отбележете с + (със зелен цвят) тези реакции/поведения, които са били ефективни (довели са до добър резултат), а с – (с червен цвят) онези, които са били неефективни (довели са до лош резултат). Пример за лош резултат е, ако са ви изгонили от час, получили сте ниска оценка, скарали сте се с приятел или родител. Добър резултат е, ако сте получили добра оценка, представили сте се отлично, подобрили сте си отношенията с някого. Имате 1 мин, за да го направите. 

Сега е време да помислите каква би била по-ефективната реакция (която да доведе до по-добър резултат) в случаите, които отбелязахте с – (червен цвят). Например, вместо да кажете на учителя, че не ви интересува забележката му, да се извините, че говорите в час. Ще направим това устно/писмено и индивидуално/пред класа/по двойки/в малки групи/за домашна работа. Имате 2 минути за работа за записване на поне една по-добра/ефективна реакция/поведение. 

Резултат: Учениците анализират поведението си и идентифицират кои поведения водят до по-успешни резултати.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към почти всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Може да се прилага както устно пред всички, в малки групи, по двойки, така и писмено и индивидуално; 
 • Лесно се адаптира според времето, с което разполагате в час.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • споделянето на емоции и реакции/поведения пред всички може да предизвика чувство на дискомфорт у учениците – уверете се, че преди това сте постигнали добър климат в класа; 
 • вероятно в началото учениците ще имат нужда от индивидуална помощ за даването на алтернативни поведения/реакции.
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.2.3. Дневник на напредъка и зоните за подобрение”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.2. Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-122 мин3 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да помогне на учениците да идентифицират кои поведения са били успешни и са довели до положителен резултат – тоест в кои ситуации учениците са успели да се справят с моментната си реакция/емоция, така че поведението им е донесло добър резултат. „Дневник на напредъка“ прилича на стратегия 3.1.3. „Кутия за успехи“ и 3.1.5. „Препоръка от приятелче“, но в този случай всеки сам отчита успехите си и посочва зоните за подобрение. Дневникът представлява специално създадена тетрадка/папка за всеки ученик, която стои в класната стая. 

Отделяйте по 1-2 минути всяка седмица учениците да запишат минимум 1 свое успешно поведение и минимум 1 зона за подобрение. Пример за успешно поведение и управление на емоциите: „Вчера, въпреки че много се притеснявах, вдигнах ръка, за да ме изпитат по математика“. Пример за зона за подобрение: „Искам да се опитам да не се сърдя на приятелите си, а просто да казвам с какво тяхното поведение ме е обидило и да правя опит да разрешим конфликта/спора“. 

Примерна инструкция

Част от това да бъдем емоционално интелигентни е умението да си казваме „Браво“ сами, когато сме постигнали успех и напредък. Време е всеки от вас да запише в „Дневника на напредъка“ си с какво е напреднал тази седмица – как е успял да се справи с трудна ситуация въпреки първоначалната емоция. Например: „Вчера, въпреки че много се притеснявах, вдигнах ръка, за да ме изпитат по математика“. Имате 1 минута да го направите (изчаквате). Сега нека всеки посочи 1 зона/1 нещо, което иска да подобри. Например: „Искам да се опитам да не се сърдя на приятелите си, а просто да казвам с какво тяхно поведение ме е обидило и да правя опит да разрешим конфликта/спора“. Имате 1 минута да го направите (изчаквате). 

Има ли някой, който иска да сподели напредъка и зоната си за подобрение (въпросът е по желание на учителя)?

Резултат: Учениците анализират поведението си, идентифицират кои поведения водят до по-успешни резултати, затвърждават ги.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Отнема сравнително малко време; 
 • Създава добро настроение у учениците и положителна атмосфера в класа. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно да има ученици, които не могат да се сетят за свой успех – помогнете им или подканете другите да им „подскажат“; 
 • вероятно в началото учениците ще имат нужда от индивидуална помощ за посочването на напредък/успех и зони за подобрение; 
 • в началото учениците в 1. клас могат да посочват напредъка и зоната си за подобрение чрез рисунки. 
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.2.4. В какво напреднах и какво искам да подобря? – дискусия”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.2. Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат.1-120 мин2-10 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да помогне на учениците да идентифицират кои поведения са били успешни и са довели до положителен резултат – тоест в кои ситуации учениците са успели да се справят с моментната си реакция/емоция, така че поведението им е донесло добър резултат. Не на последно място по важност за управление на поведението и емоциите е учениците да развият умение сами да поощряват себе си. В същността си тази стратегия повтаря стратегия 3.2.3. „Дневник на напредъка“, но с тази разлика, че споделянето не се прави индивидуално и писмено, а в група и устно. Може да се използват малки групи от 3-4 ученици, както и целият клас. За да не отнема много време от часа, въведете ограничение на всяко изказване (например 30 сек. на ученик). Споделянето в малки групи по 4-ма ще отнеме по-малко време (2-3 минути), отколкото в големи, но няма да имате възможност да чуете всеки ученик. Адаптирайте стратегията така, че да е максимално удобна за вас и класа. 

Примерна инструкция

Част от това да бъдем емоционално интелигентни е да си казваме „Браво“ сами, когато сме постигнали успех и напредък. Време е всеки от вас да сподели на другите с какво е напреднал тази седмица – как е успял да се справи с трудна ситуация въпреки първоначалната си емоция? Например: „Вчера, въпреки че много се притеснявах, вдигнах ръка, за да ме изпитат по математика“. Всеки има 30 сек., за да сподели с другите своя напредък и да посочи зона за развитие. 

Резултат: Учениците анализират поведението си, идентифицират кои поведения водят до по-успешни резултати, затвърждават ги.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Отнема сравнително малко време; 
 • Създава добро настроение у учениците и положителна атмосфера в класа. 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно да има ученици, които не могат да се сетят за свой успех – помогнете им или подканете другите да им „подскажат“; 
 • вероятно в началото учениците ще имат нужда от индивидуална помощ за посочването на напредък/успех и зони за подобрение.
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

7. Анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”3.3.1. Работи с човека, когото най-малко познаваш от класа!”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.3. Управляват емоциите си.1-120 мин2 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да създаде ситуация, в която учениците трябва да управляват емоциите си и да завършат задача, независимо от това как се чувстват. Стратегията е приложима към всички предмети, към всички останали стратегии и умения. Идеята е всеки път, когато има работа по двойки или в група, учителят така да разпределя учениците (или учениците да се разпределят сами), че всеки да попада в двойка/група от съученици, с които общува най-малко. Вероятно това ще бъдат съучениците, които не харесва толкова много или не разбира достатъчно. 

Важно е да напомните, че целта на задачата е всеки да работи с човек, с когото му е по-трудно и нетипично да работи, именно с цел да постигне майсторство в управлението на емоциите и най-високи нива в своята емоционална интелигентност. Добре е учениците да чуват, че подобни ситуации вероятно ще им се случват в бъдеще, когато учат или работят, така че това е една чудесна възможност да събират опит.

Препоръчително е стратегията да се използва, след като вече сте приключили работа по цел 1 и цел 2 – учениците ще са натрупали опит в разпознаването на емоциите и ще са направили единични опити за анализ. Възможно е да използвате стратегията, докато все още работите по цел 3.1. и цел 3.2. 

За по-голям ефект съчетайте тази стратегия с някоя от стратегиите от подцел 3.2. „Учениците анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“. 

Ключов момент на стратегията е нейната инструкция. Изключително важно е учениците да знаят какво умение ще развият и защо това предизвикателство е полезно за тях. 

Примерна инструкция

Едно от най-важните умения на хората, които показват високи нива на емоционална интелигентност, е способността да управляват емоциите, които изпитват, така че моментна емоция да не се отразява негативно на работата и взаимоотношенията им. Сега е ваш ред да демонстрирате това най-високо ниво на емоционална интелигентност. Убеден/а съм, че сте напълно готови да излезете от зоната си на комфорт и да демонстрирате управление на емоциите си. 

Тъй като в този час е необходимо да се разпределим по двойки/групи (независимо от задачата и предмета), предизвикателството към вас е да бъдете в двойка/група с човека/хората, с който най-рядко общувате (оставяте учениците да се разпределят сами или вие ги разпределяте).

Бонус: Всеки път, когато използвате разпределение на случаен принцип на учениците, може да прилагате стратегията. 

Резултат: Учениците управляват емоциите си – работят в двойка/група независимо от емоциите, които изпитват към задачата/другия.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Отнема малко време.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е вероятно първите пъти, когато я прилагате, да има ученици, които се възпротивяват на нея – не пропускайте да обясните защо това упражнение е важно и полезно (вж. инструкцията).
[/mks_accordion_item] [mks_accordion_item title=”3.3.2. Приеми да направиш задача, която те притеснява”]

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
3.3. Управляват емоциите си.1-1215 мин2 мин

 

Описание

Целта на стратегията е да даде създаде ситуация, в която учениците трябва да управляват емоциите си и да завършат задача независимо от тях. Стратегията е приложима към всички предмети и умения. Идеята е всеки ученик да приеме да изпълни задача, която по принцип го притеснява. Това може да е презентация пред класа по който и да е предмет, изнесен/открит урок, включване в организацията на събитие (екскурзия, благотворителен базар в училище, спортно събитие), участие в спортно състезания и т.н. Препоръчително е стратегията да се използва, след като вече сте приключили работа по цел 1, цел 2 и сте започнали работа по цел 3.1. и 3.2., тоест учениците ще са натрупали опит в разпознаването на емоциите и анализирането им. Възможно е комбинирането на работата по цел 3.1. и 3.2. с тази стратегия. 

Изгответе списък със „задачи“, които са свързани с предмета, който преподавате, или с училищния живот като цяло (като изброените по-горе). Помолете всеки ученик да избере 1 или 2 задачи, които смята, че биха го затруднили и притеснили. След това разпределете във времето кой ученик каква задача ще изпълни до края на учебната година (всеки трябва да изпълни задачата, която го притеснява). Бъдете готови да окажете допълнителна подкрепа и помощ, докато учениците се подготвят за изпълнение на задачата. 

За по-голям ефект съчетайте тази стратегия с някоя от стратегиите от подцел 3.2. „Учениците анализират своето поведение и идентифицират кое поведение води до по-успешен резултат“.

Важно е да припомняте периодично, че целта на стратегията е всеки да постигне майсторство в управлението на емоциите и най-високи нива в своята емоционална интелигентност. 

Ключов момент на стратегията е нейната инструкция. Изключително важно е учениците да знаят какво умение ще развият и защо това предизвикателство е полезно за тях. 

Примерна инструкция

Едно от най-важните умения на хората, които показват високи нива на емоционална интелигентност, е способността да управляват емоциите си, така че моментна емоция да не се отразява негативно на работата/изпълнението на задачите и взаимоотношенията им. Сега е ваш ред да демонстрирате това най-високо ниво на емоционална интелигентност. Убеден/а съм, че сте напълно готови да излезете от зоната си на комфорт и да започнете работа върху управлението на емоциите си. Аз ще бъда насреща във всеки момент, в който имате нужда от помощ.

Всеки от вас посочи една задача, която би го затруднила и предизвикала притеснение у него. Всеки от вас ще се изправи пред предизвикателството да се справи именно с тази задача. Това ще ви направи не само по-силни, по-уверени и сигурни в себе си, но и ще ви помогне да се научите така да управлявате емоциите си, че те да не се отразяват негативно на работата ви, отговорностите ви, взаимоотношенията с другите. 

(Разпределяте задачите във времето до края на учебната година. Например втората седмица на март Дани прави презентация; третата седмица на март Юлия изнася урок; първата седмица на април Георги се включва в организацията на училищния концерт и т.н.).

Резултат: Учениците управляват емоциите си. 

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети и задачи; 
 • Отнема малко време.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • вероятно ще се наложи да отделите повече време в убеждаването на учениците защо това е полезно за тях и във вдъхването на кураж, че могат да се справят със задачите.
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

 

8. Годишна рефлексия 

[mks_accordion] [mks_accordion_item title=”Прочети как да проведеш годишната рефлексия”]
Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
4.1. Учениците провеждат рефлексия върху работата си през учебната година по развитие на умението.1-1210 мин15-20 мин

Описание

Целта на стратегията е да помогне на учениците да обобщят и синтезират опита си от развитие на умението през учебната година. За да бъда използвана стратегията, работата по нея трябва да е разделена между 2 учебни часа на 2 части. В първия учебен час (първата част) представете въпросите за рефлексия и помолете учениците да помислят върху тях и да отговорят писмено. Раздайте разпечатана посочената по-долу таблица на хендаут или продиктувайте въпросите от нея на учениците. Отговорите могат да дадат в часа (10 минути) или да останат за домашна работа. Важно е да дадете възможност на учениците да разгледат отново всички продукти (табла, дневници на емоциите, хендаути), които сте създали с цел развитие на емоционалната интелигентност. Ако сте правили снимки през годината, сега е моментът да ги разгледате. 

Втората част от стратегията включва споделяне пред класа на отговорите на въпросите. Може да го направите в малки групи от 3-4 или с целия клас. Ако изберете малките групи, добра идея е всяка група да обобщи отговорите си на флипчарт лист (5 мин за работа), след което да ги представи пред голямата група (2 мин за споделяне пред целия клас). Малките групи ще ви спестят време от една страна, но от друга няма да успеете да чуете индивидуалното споделяне на всеки ученик. Все пак, ако работите с малки ученици (1. – 4. клас), работата по групи е удобен вариант, тъй като те по-лесно губят търпение и концентрация и за тях би било по-трудно да изслушат споделянето на всеки в класа. 

Подходящо за провеждането на рефлексия е учениците да седнат в кръг и учителят да е част от кръга. 

Въпроси за рефлексия: 

Как се чувствам по отношение на работата си по ЕИ през годината?Постигнах ли целта си да разпознавам и управлявам емоциите си?Какво ми помогна в работата върху ЕИ?Какво ми попречи в работата върху ЕИ?Какво бих подобрил/а в умението си да разпознавам и управлявам емоциите си?

 

Примерна инструкция

Първа част (първи час): 

Дойде време да погледнем назад и да помислим доколко сме изпълнили целта си да развием своята емоционална интелигентност – да се научим да разпознаваме емоциите, да ги свързваме с действията си и да избираме такова поведение, което да не е продиктувано от моментната ни емоция. Задачата ви е да помислите и след това да отговорите писмено на следните въпроси (представяте въпросите на хендаут или ги диктувате). Ще ви отнеме не повече от 10 минути. 

Втора част (втори час)

(Ако споделянето е пред класа) Всеки от вас има 1 минута, за да сподели с останалите отговорите на въпросите, които ви зададох. Започваме в посока на часовниковата стрелка (обратно на часовниковата стрелка). 

(Ако споделянето е в малки групи) Нека всеки от вас за 1 минута сподели в групата си отговорите на въпросите, които ви дадох. След това имате 1 допълнителна минута да запишете това, което ви се струва най-важно от отговорите ви на големия лист пред вас. Когато сте готови, всяка група ще има 2 минути да сподели обобщените си отговори пред останалите групи. 

Резултат: Учениците анализират напредъка си по умението през учебната година, правят заключения, надграждат със следващи стъпки.

Предимства на стратегията

 • Приложима е към всички възрасти;
 • Приложима е към всички предмети; 
 • Обобщава опита от учебната година, позволява проследяване на напредъка.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • отнема повече време и трябва да се разпредели в повече от един учебен час; в противен случай трябва да жертвате цял учебен час – може да използвате часа на класа. 
 • може да се направи и в края на първия срок/на определен период от започването на работа по емоционална интелигентност, за да придобиват учениците навик. 
[/mks_accordion_item] [/mks_accordion]

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали