Наръчник за успешни изпити

По време на обучението си всеки ученик трябва да се справи с множество тестове, изпитвания и матури – от първи клас до успешното завършване на основното/средното образование. Това поражда напрежение и тревожност у децата, с която те и техните родители трябва да се справят. Можем да ги подкрепим, като ги запознаем с различни работещи стратегии, част от които са приложими дори и в най-трудния момент – по време на самата изпитна ситуация.

Съдържание

 • Изпитна тревожност
 • Подготовка за изпити
 • По време на изпити
 • Видове въпроси
 • Мнемотична техника
 • След изпити

Изпитна тревожност

Независимо от това колко време и старание са вложили в подготовката си, някои ученици изпадат в силна паника, когато дойде моментът за изпит или външно оценяване – около 35% от всички учащи изпитват изпитна тревожност. Когато обсъждате това с класа си, ето към какво непременно трябва да насочите вниманието на децата:

 • Самоподготовка – насърчавайте учениците да отделят по малко време всеки ден за четене на уроците. По този начин няма да им се натрупа твърде много материал за учене наведнъж и те ще са подготвени навреме за изпитите;
 • Пробни изпити – запознайте учениците с онлайн инструменти като Kahoot или други подобни ресурси, за да проверяват знанията си сами. След това го насърчете да направят пробни изпитвания при същите условия, при които ще се проведе и истинският изпит. Нека тренират по този начин, докато не автоматизират процеса;
 • Техники за дълбоко дишане – когато се учениците се панират по време на изпит, неволно спират да дишат правилно. Това води до по-голямо количество въглероден диоксид в кръвоносната система, а липсата на кислород засяга работата на мозъка и способността за фокусиране. Запознайте учениците с няколко примерни техники за дълбоко дишане и релаксация и ги опитайте заедно в часа. Насърчете децата да ги прилагат преди и по време на изпита;
 • Малки почивки – обяснете на учениците, че ако не могат да се съсредоточат върху въпросите на изпита, могат да си отделят минута или две, в които да си починат. Ако считате, че това не е удачен вариант, може да ги насърчите в подобни ситуации да напишат кратка бележка до вас, за да обяснят как се чувстват и да споделят, че се притесняват;
 • Ученето в перспектива – учениците трябва да знаят и да си напомнят, че “провалът” на един тест със сигурност не означава, че животът им се е провалил или че всичко ще рухне. 

Стратегии за подготовка за изпити

Чудите се коя е най-добрата тактика за подготовка за изпити? Най-работещата е и най-простичката: “Капка по капка – вир става!”. Най-добре е учениците да отделят време всеки ден и стъпка по стъпка да овладяват знанията и уменията, които ще им бъдат необходими по време на изпита.

Нека децата да свикнат с тази идея, за да бъдат сигурни, че верните отговори ще са на разположение в ума им в изпитният ден.  Ето как да ги подкрепите:

Научете ги да си правят добри бележки

Множество изследвания са доказали, че е далеч по-добре да си отбелязваме важните неща, докато учим, вместо пасивно да преминаваме през текста. 

Актът на писане активира съвсем различни участъци в мозъка, като в следствие на това се затвърждават допълнителни невронни пътища. По този начин информацията се запаметява в дългосрочната ни памет, но и нещо повече – колкото по-подробни и визуални са водените бележки, толкова по-дълго време ще ги помним. Съставянето на бележки по време на учене си е истинско умение, за което е необходимо да се работи целенасочено. Предлагаме ви няколко стратегии, с които може да запознаете учениците си:

 • Важен е фокусът върху основните точки на урока – нека по време на въведението на новия материал учениците слушат внимателно и си отбелязват основните неща (или вие самите ги насочвайте към тях). Напомнете им да не се опитват да записват абсолютно всяка ваша дума, а само най-важната информация;
 • Нека обобщават есенцията на урока със свои думи и то по такъв начин, че дори и месец след това написаното да носи смисъл и да им припомня основните точки;
 • Нека си записват непознатите за тях думи, за да потърсят и да си изяснят значението им. В час вие също можете да им разяснявате смисъла на непознатите термини – помолете ги да си ги отбележат в тетрадката или да ги оградят в кръгче в урока от учебника, за да им обърнете внимание;
 • Може да използват цветни маркери и да добавят цвят към записките си – това със сигурност ще разграничава отделните точки от урока и така по-лесно ще ги запомнят и преразкажат – тази забавна дейност също ангажира мозъка им;
 • Нека ви задават въпроси, когато не са сигурни, че са разбрали добре това, което  казвате. Ако моментът не е подходящ, нека отбележат със звездичка съответното място в записките си, за да го изясните в края на часа;
 • След часовете учениците може да прехвърлят записките си в електронен вариант, ако пишат нечетливо или ако това ще им помогне да организират по-добре трупащата се информация. В този случай ги насърчете да добавят снимки или графики, за да обогатят записките си;
 • За да успеят да запишат цялата важна информация по време на часа, научете учениците да използват символи и съкращения – широко известни или измислени от самите тях. Важното е да запомнят кой знак какво обозначава или да си направят списък със съкращения в началото на тетрадката, който да допълват.

Наръчник за успешни изпити

Техники за ефективно учене

Истински ще помогнете на учениците да учат, ако го запознаете с различни  стратегии за ефективно четене с разбиране. Така те ще избегнат зубренето и когато намерят своята стратегия, много по-бързо и лесно при прочитането на нова информация ще вникват в същината и ще запомнят важните неща. Запознайте класа с някои от начините за по-ефективно учене, които сме ви представяли, или си припомнете уебинара ни по темата.

Създаване на материали за преговор на наученото

Има много начини да се направи обзор на наученото и всеки един от тях ще помогне на учениците да останат фокусирани върху най-важното от материала:

 • Насочете ги към различни формати ресурси за подготовка: записки, аудиокниги, видеа, текстове на песни, субтитри, скриптове, дискусии и дебати; насърчете ги да разказват на съучениците си наученото;
 • Използването на визуални или слухови стимули също е добър вариант – в този случай насочвайте учениците си към създаване на диаграми, графики, чартове или  рисунки. В същата категория попадат техни видеа със или без звук, виртуална бяла дъска със снимки или други картинки, които илюстрират материала. Може да си направят дневник или графичен органайзер;
 • Не можем да пренебрегнем допълнителните проучвания като част от самоподготовката – четене на статии, бележки, странична литература по темата, по която трябва да се подготвят. Може да гледат образователни видеа в социалните мрежи, като включват субтитрите, за да четат текста (има и специални програми за извличане на текст от видео). Съставянето на списъци или карти с отговори на тестови въпроси също ще им бъде от полза;
 • Някои деца се чувстват най-добре, ако използват ръцете си и сами си измайсторят обучителни материали. За тях биха били полезни и експериментите или демонстрации на наученото, които им помагат да учат от опитите и грешкитеа си, за да достигат до верните отговори. Движението или използването на подвижни игри също са удачни варианти.

Организирайте децата в групи за самоподготовката

Подготовката за изпити по групи е друго добро решение, защото на някои ученици им е доста скучно да учат сами. Така всяко дете ще има съмишленици, с които да си помагат взаимно и да се подкрепят. Ето няколко насоки за организирането на учебна група:

 • Подберете участниците мъдро – на първо време предложете на децата да сформират партньорство с най-добрите си приятели в училище, но този вариант може и да не се окаже особено удачен. Не се колебайте да помолите колегите си от съседните класове да се включат, за да разширите заедно обучителната група или да направите допълнителен клас за консултации;
 • Насърчете децата да си определят час, в който да учат (всеки ден или няколко пъти седмично) – така ще останат организирани и регулярно ще се събират в уговореното време – на живо или във виртуални срещи;
 • Създайте заедно план за учене – за успеха на всяка група са необходими план и равномерно разпределение на задачите. Например един член на групата може да осигури ресурси или материали за самоподготовката, друг да съставя бележките за учене, трети – визуалните табла и т.н.;
 • Проверявайте напредъка на групата – след няколко срещи на групите за самоподготовка може да подготвите тест, с който да проследите дали всеки ученик напредва. Ако резултатите на децата не са добри, то може би е време да преразпределите задачите или да добавите нови членове в групата. Може да предложите на учениците си ресурси и начини как сами да проверяват знанията си и напредъка си в усвояването на материала.

Обяснете на учениците, че зубренето не помага

Някои ученици се чувстват толкова неуверени в знанията си, че определят зубренето като една от най-добрите стратегии за самоподготовка. Но ако се опитват да научат целият материал в нощта преди изпита, те се подлагат на огромен стрес и се чувстват притиснати, изцедени и претоварени. При това ученето наизуст може да им помогне да запаметят уроците само за кратко време, а след изпита всичко ще е изчезнало от главите им. Вместо това по-добре ги насочете към някой от следните подходи:

 • Нека след всеки урок си дават време за преглед на материала – например може вечер да преглеждат записките, които са си водили в часовете през деня. Нека ги използват и като материали за преглед и обобщение на наученото преди големия изпит по този предмет, като си направят карти с въпроси и отговори към тях или онлайн въпросници и тестове;
 • Нека си отбелязват датите и часовете за изпитите в календара на телефона – така ще могат да използват оставащото време, за да си създават план и стратегия за предварителна подготовка преди всяка изпитна дата.

Насърчавайте учениците да говорят с вас или родителите си 

Ако изпитната тревожност вземе връх, при учениците може да се проявяват симптоми като чувство на тъга и безпомощност, усещане за липса на смисъл, разстройство на съня, редовни стомашни болки или главоболия.  

Насърчавайте децата да споделят с вас или с родителите си как се чувстват и да не задържат тревогите вътре в себе си. Нека усетят вашата подкрепа! Ние, възрастните, може да им дадем съвет, с помощта на който всичко да мине успешно или да им окажем подкрепата, от която имат най-сериозна нужда. 

Напомняйте на децата, че почивката е важна

Когато учениците се чувстват физически добре, шансовете да се справят добре на изпита са много по-големи!

 • Напомнете им да не будуват до късно – дори и времето да не им достига за всичко, трябва да си осигуряват достатъчно сън, защото почивката за мозъка е наистина важна. Вместо да учат до късно, по-добре да си осигурят допълнително време за учене, докато пътуват за училище (тогава може да преглеждат или прослушват записите на уроците);
 • Насърчете ги да не пропускат закуската сутрин – колкото и банално да звучи, добрата закуска ще им осигури най-добрия старт на изпитния ден;
 • Разкажете им защо е важно да се пият достатъчно течности – ако тялото е дехидратирано, човек се излага на риск от мъчителни главоболия, които ще затруднят концентрацията му. Пиенето на достатъчно вода е много важно и затова е позволено да си носят допълнителна бутилка вода, която да стои близо до тях по време на изпита;
 • Поканете ги да използват банята или тоалетната преди изпита – така няма да се разсейват и ще бъдат по-спокойни.

Основни стратегии за справяне по време на изпит

Независимо дали се касае за подготовка за тест, устно изпитване или матура, има стратегии, приложими за съответната изпитна ситуация, които може да предложите на децата 

Първо се търсят отговорите на лесните въпроси

Когато отговорят първо на лесните въпроси, учениците ще се почувстват по-уверени, ще се отпуснат и ще им бъде по-лесно да продължат с останалите въпроси.

Нека първо разгледат всички въпроси от теста, без да отговарят. Това ще им позволи да планират времето си и видят какво ги очаква. Ако форматът на изпита го допуска, разрешете им да ви задават въпроси по условията, когато не са сигурни – ако не могат да разберат смисъла на даден въпрос, по-добре да си изяснят спорните моменти, вместо да гадаят.

След това нека отговорят на онези въпроси, на които са сигурни, че знаят верния отговор. Кажете им да пропуснат тези, за които ще им е нужно повече време за размисъл.

Накрая нека се съсредоточат върху по-трудните и предизвикателни въпроси – да ги обмислят и отметнат един по един.

Важно е да се следи времето

Учениците трябва да свикнат да отговарят на въпросите с комфортно за тях темпо. Кажете им предварително с колко време разполагат за целия изпит. Един малък трик: насърчете ги да обръщат внимание на часовника след всяка страница от теста, за да преценят колко минути им остават. Идеята е да приоритизират въпросите, които ще им донесат повече точки, за да може при необходимост да се фокусират върху тях в оставащото време.

Проверка преди предаване на отговорите

Предупредете учениците, че дори когато отговорят и на последния въпрос, все още не са приключили с изпита. Много е важно да свикнат да следят за тези неща:

 • Написали ли са името (ако форматът на изпита го допуска) – толкова е лесно да забравят това;
 • Отговорили ли са на всички въпроси – всеки отговор им носи ценни точки, затова нека направят проверка за пропуснати въпроси;
 • Проверили ли са работата си –  нека преди предаване да направят проверка на решенията на задачите и отговорите си, за да са сигурни, че всичко е вярно;
 • Наистина ли са отговорили точно на зададения въпрос – ако пишат есе или кратък преразказ, нека прегледат текста си и да помислят дали написаното отразява точно зададения в условието въпрос;
 • Написаното може ли да се чете и да се разбере от друг човек – важно е учениците да прегледат текста си, да проверят правописа и да се убедят, че вие или проверяващият учител ще можете да разчетете написаното;

БОНУС: Стратегии за справяне в зависимост от въпросите на изпита

Най-често изпитите са под формата на тест и тук предлагаме няколко различни стратегии в зависимост от вида на въпросите в теста:

Въпрос с няколко отговора

 • Проверка за уловка – при този тип въпроси винаги може да има уловка. Затова е нужно внимателно да се прочете условието и да се помисли върху думите-капани като: с изключение на, не, без, по-малко, повече. Целта е ученикът напълно да си изясни самия въпрос, преди да отговори;
 • Обмисляне на отговора – още преди да прочете възможните варианти за отговор, ученикът трябва да опита да отговори сам на поставения въпрос. Ако се затруднява и се колебае кой от изброените отговори е верният, нека да премине към следващите стъпки;
 • Елиминиране на грешните отговори – изборът ще стане много по-лесен, когато ученикът първо отхвърли очевидно грешните и нерелевантни отговори;
 • Поставяне на малка въпросителна или звезда пред въпроса – ако ученикът все още не е сигурен как да отговори на даден въпрос, нека го маркира, за да се върне към него по-късно;
 • Финален избор – накрая, когато се върне отново на маркирания въпрос и все още не е сигурен в отговора, ще е по-добре да отбележи като верен отговор  най-вероятния според него, вместо да остави мястото празно;

Стратегии за непознати думи

Ако по време на теста учениците се натъкнат на непознати думи, то вместо да се паникьосват, ще е най-добре да използват следните помощни стъпки:

 • Непозната дума се разбива на познати части;
 • Понякога контекстът подсказва какво е значението на думата. Нека децата помислят с какво свързват текста, за да се ориентират за значението на думата;
 • Използване на наличните вече знания – понякога значението на непозната дума може да бъде подсказано и от натрупаните до момента знания и използване на собствената логика. 

Намиране на съвпадения или връзки

Някои тестови задачи представляват двойки списъци, като думи или изречения от единия списък трябва да съвпаднат или да се свържат с думи, изречения или решения от другия списък. В този случай:

 • Нужно е внимателно прочитане и на двата списъка – така ще бъдат елиминирани възможностите за импулсивни и необмислени отговори;
 • Повторно четене на инструкциите – дали всяка дума от колона А трябва да има само едно съвпадение в колона Б? Може ли дума от колона Б да се използва повече от веднъж?
 • Зачертаване тези думи, които вече са използвани – ако по инструкция думите от колона Б се използват по веджъж, ще е по-добре те да бъдат зачертавани, за да бъдат изключвани и да не се посочат повторно по невнимание;
 • Първо се правят “лесните”/сигурните съвпадения – едва след това учениците могат да се концентрират върху тези, за които ще е нужно по-внимателно обмисляне.

Отговори тип “вярно/грешно”

 • Важно е всеки въпрос да се чете много внимателно, дума по дума. Така ще се отбележат двойните отрицания или други синтактични “капани”, заложени във въпросите;
 • Двойно внимание, когато има наречия като: винаги, никога, често, понякога, основно, общо;
 • Разбиване на сложните въпроси на части, за да се обмисли всяка отделна част внимателно. Ако обмисляме отговор “вярно”, всяка отделна част на твърдението трябва да отговаря на това условие.

Тест с кратки свободни отговори или кратък преразказ

 • След много внимателен преглед на въпроса учениците трябва да отбележат какво точно се иска от тях. Може да маркират или да подчертаят всяко изискване, посочено в условието – назовете, избройте, опишете, сравнете и т.н.;
 • Конкретиката е важна! За разлика от есето, тук не е необходимо темата да се разгръща напълно и е излишно да се губи ценно време за дълги размишления;
 • Частичните отговори също носят точки – ако не могат да отговорят на целия въпрос, нека учениците не се колебаят да напишат това, което знаят.

Писане на есе

 • В началото е важно внимателно да се прочете условието – учениците трябва да си изяснят какво точно се иска – например да изброят, да сравняват, да опишат, да назоват и т.н.;
 • Съставяне на план за есето преди да същинското писане – насърчете учениците да се фокусират върху базовата сентенция и накратко да си маркират отделните параграфи или абзаци. Нека тук да обърнат специално внимание на всички възможни аспекти на проблема, текста или произведението и да се постараят да се спрат на всеки един от тях в хода на текста си;
 • Използване на конкретни примери – много е важно да се приведат аргументи, подкрепящи тезата. Може да се използват примери или цитати, които да послужат като доказателства на опорните точки в есето. Твърде общите изречения не показват познаване на материала или произведението;
 • При оценяване на есе се дават допълнителни точки за изразяване на силна лична позиция, така че насърчавайте учениците си да отразят и защитят в текста на есето своето мнение/отношение;
 • Редактиране на първата чернова – веднага след приключване на първата чернова е важно да се направи редакция. Докато четат текста си, учениците вероятно ще набележат места за подобрение и корекции. Важно е да се убедят, че използват подходящи думи и изречения, за да представят убедително тезата си; да преценят дали есето е съдържателно и пълно спрямо условието;
 • Финални щрихи – накрая всичко трябва да се прегледа отново – да се добави липсващата информация, да се оправят правописните и пунктуационните грешки.

Устен изпит

 • Внимателно изслушване на въпроса – насърчете учениците да го повторят или перифразират на глас, за да са сигурни, че са го разбрали правилно и да се избегнат недоразумения;
 • Ако имат нужда, да си поемат дълбоко дъх и да направят пауза – нека помислят спокойно над отговора си, преди да започнат да говорят. Напълно допустимо е да обмислят думите си минута или две, преди да покажат какво знаят по темата;
 • Ако имат нужда, нека си подготвят бележки – повечето изпитни формати предвиждат време за размисъл преди устното представяне. Разписването на план или на ключовите моменти в отговора ще помогне на учениците да си спомнят всичко, което знаят по темата;
 • Нека отговарят със собственото си темпо – ако говорят прекалено бързо, има по-голяма вероятност да допускат грешки или да се изразяват неясно;
 • Нека спрат веднага след като отговорят на конкретния въпрос – не е нужно да казват абсолютно всичко, което знаят по темата – добре е да си запазят “козове” за допълнителните въпроси. А и колкото повече говорят, толкова по-вероятно е да допуснат грешка;
 • Преди да приключат, трябва да са сигурни, че са отговорили изчерпателно – ако сте изпитващ и е необходимо да чуете още, попитайте децата дали това е всичко, което могат да ви кажат по въпроса. Задавайте допълнителни въпроси.

Мнемонична техника за бързо решаване на тестове

Мнемоничните техники са много широко използвани за лесно запаметяване в англоезичния свят. При тях използваме само първите букви на думите, за да “скрием” думи или цели изречения, които искаме да запомним или да изпълним в дадена последователност. Този вариант за учене и мотивиране е подходящ най-вече защото може да се превърне в забавление и игра с децата. Представяме ви няколко мнемонични съкращения, които може да използвате в класната стая, и ви насърчаваме смело да измислите свои собствени:

НАУЧИ

Тази мнемонична техника работи най-добре при тестове с няколко отговора за избор:

Н: Никога не се предавай и дай най-доброто от себе си!

А: Асимилирай добре въпроса, за да откриеш верният отговор;

У: Умело отговори първо на лесните въпроси и после на по-трудните;

Ч: Чети и добави детайли към писмените си отговори;

И: Изтрий или поправи грешките, когато проверяваш отговорите си;

ЗАПИС

Тази техника е много подходяща за всякакъв вид изпит:

З: Зачертай всеки отговор, който знаеш със сигурност, че е грешен.

А: Анализирай всеки свой отговор;

П: Прочети въпроса много внимателно;

И: Изследвай всеки възможен отговор;

С: Спри се на отговор, до който те води собствената ти логика;

СТОП

Тази техника е подходяща за изпитите с отворени въпроси или при писане на есета.

С: Съсредоточи се върху всеки въпрос в отделен параграф;

Т: Търси какво точно се пита в зададения въпрос;

О: Отговори с доказателство, цитат или теорема за твърдението си;

П: Провери текста си за правописни и пунктуационни грешки, преди да го предадеш.

След изпитите

Добре е да поговорим с учениците си и как да се справят с тревожността след изпитите, защото това също е важен момент. 

Нека (все още) не се тревожат за оценката си

Да се стресират за това каква оценка ще получат с нищо няма да им помогне – няма нито да подобри резултатите им, нито да допринесе за това те да бъдат обявени по-скоро. Насърчете децата да се фокусират върху това, което им предстои, и да си повтарят: “Няма да променя оценката си, ако се тревожа за нея!”.

Трябва да се учат от грешките си

Независимо дали изпитът е взет, или не, нека си дадат време, за да прегледат грешните отговори или липсващата информация. Може да си водят бележки за тях, за да наваксат пропуските и да запълнят празнините за следващия опит, за финалните изпити или за матурите. 

Покажете им, че сте на разположение за помощ или нов опит

Кажете им, че ако не са сигурни къде са сбъркали, може да поискат обратна връзка от учителите си. Нека посещават консултациите на колегите ви, ако все още не разбират дадена концепция или теорема. Ако се чувстват подготвени и все пак не са взели изпита, да помислят за допълнителни уроци или помощ от родителите си. Ако видът на изпитването позволява това и сте склонни да им дадете втори шанс, предложете на учениците да опитат още веднъж.

Нека да празнуват успеха си

Всеки човек греши, но умният се учи от грешките си. Нека учениците си починат добре и не се поддават на негативни мисли – сега е моментът да научат, че е важно да празнуват всеки свой успех. Нека се почувстват горди от себе си и смело продължат напред – свършили са страхотна работа и са се трудили упорито, за да стигнат до тук.

 

По материали на: weareteahers.com

Източници:

 1. Стратегии за справяне с изпити;
 2. Справяне с академични тестове;
 3. Стратегии за справяне с различни тестове;
 4. Четене с разбиране;

      6. Критерии на МОН за писане на есе и текст.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Работа в екип
Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип Какво представлява умението и защо е важно? Какво е работа в екип?  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали