Етикет: СОП

Защо и как да обобщим дейността на ЕПЛР на ученик със СОП в края на годината? Учебната година се изнизва

Завършването на основното образование изправя учениците пред един от първите важни избори, които трябва да направят – къде да продължат

Толерантността е важен аспект на училищното образование, който спомага за формирането на личности, подготвени за живот в днешния разнообразен и

Проектно базираното обучение /ПБО/ е нов тип на взаимодействие между учители, деца и родители. Tой излиза извън рамките на традиционното

В началото на лятото с очаквания за ваканция и отмора навлизаме в период на преход от работа към почивка. След

Приобщаващото образование е обвързано с продължителен процес на промяна и подобряване на образователните институции, така че те да бъдат готови

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни

Интегрираните уроци дават възможност на учениците да участват активно в учебния процес, да придобиват много повече нови знания за кратък

Всяко дете си мечтае за учител, който разбира чувствата му, предусеща нуждите му и адаптира учебното съдържание, така че да

Краят на учебния срок винаги ни залива с куп стандартни и редица допълнителни ангажименти, повечето от които с административен характер.

Декември вече е при нас и много бързо успява да ни въвлече в своята еуфорична празничност, емоции и вдъхновение. От

Екипите за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ имат важна роля в живота на децата със специални образователни потребности /СОП/, за