Забавна еколаборатория

Интегрираните уроци дават възможност на учениците да участват активно в учебния процес, да придобиват много повече нови знания за кратък период и да ги прилагат на практика под формата на дейности, които провокират интереса им и развиват креативността им.

А когато дейностите са такива, при които по-големи ученици помагат на по-малките да разберат нещо, което ги затруднява или отегчава, то тогава и едните, и другите, се чувстват удовлетворени от това, което дават и получават.

“Това, което най-много ми харесва в практиката, е приемствеността, която видях между моите бивши възпитаници и по-малките ученици”, споделя Ивелина Пъшева.

Визитка на практиката

Име: Забавна еколаборатория

За кого е подходяща: прогимназиален и гимназиален етап

Продължителност: реализира се в рамките на три учебни часа – два учебни часа по човекът и природата и един учебен час по технологии и предприемачество

Необходими материали/умения: еко продукти, еко хартия, лабораторни принадлежности

Информация за учителя: Ивелина Пъшева има 23-годишен стаж като учител. Завършила е специалност “Химия и физика” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. “Интересът ми към науката се породи в гимназията благодарение на една изключителна учителка по химия, която запали искрата в мен за тази професия”, споделя Ивелина. В момента Ивелина е старши учител по химия, физика, биология и човекът и природата в Основно училище “Олимпи Панов”, гр. Русе.

Цели:

 • по-голяма приемственост между различните поколения;
 • развиване на творческо мислене и прилагане на знанията, придобити в процеса на обучение;
 • учениците се учат да работят в екип за обща цел.

Описание на практиката:

Ивелина Пъшева е учител, който се опитва да онагледи и представи по достъпен начин сложни понятия от учебния материал. Учениците в шести клас за първи път се запознават с химичните вещества, техните свойства и взаимодействията между тях. Затова, когато двама бивши нейни възпитаници, вече гимназисти, се свързват с нея и споделят своя идея, тя с радост ги приема в класната си стая.

Виктория и Вилиан – ученици от Математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русе – работят над училищен проект, в който имат за задача да представят на по-малки ученици по забавен начин екологично чисти химични вещества. Затова молят бившата си учителка да им позволи да влязат в нейния час. Г-жа Пъшева запознава шестокласниците с гимназистите, които ще им преподават по темата “Химичните реакции в природата и практиката”.

Учениците от математическата гимназия носят в класната стая всички необходими лабораторни принадлежности, представят презентация и правят опити заедно с децата от шести клас, като им обясняват важната информация по достъпен и увлекателен начин. “Основната идея на тази практика е приемствеността. По-големите ученици да предават своите знания и опит на по-малките.”, споделя още Ивелина.

Учениците се разделят на три групи, които вземат активно участие в реализирането на опитите. След всеки експеримент шестокласниците получават от гимназистите подробно обяснение на наблюдаваното. След проведените опити на учениците им се обяснява, че веществата, които участват в реализираните от самите тях опити, са екологично чисти и могат да послужат за приготвянето на почистващи препарати, които не вредят на околната среда.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Забавна еколаборатория

Опитите, които шестокласниците и гимназистите правят, са следните:

Експеримент № 1 (в него се включват учениците от първата група)

Необходими материали: бурканчета или чаши, кухненска хартия или памук, различни цветове хранителна боя или водни боички, вода

Ход на работа:

 1. Наредете чашките /бурканчетата/ максимално близо една до друга.
 2. Налейте вода в тях.
 3. Оцветете водата с различни цветове, като редувате една чаша с оцветена вода и една чаша с чиста вода.
 4. Разделете памука/кухненската хартия на толкова парчета, колкото е броят на чашите, но с едно парче по-малко.
 5. Потопете единия край на памука/кухненската хартия в една чаша, а другия край – в друга чаша.

Какво става? (учениците се запознават с обяснението)                                   

Хартията, потопена в чашка без боя, също се оцветява. Причината за това цветната вода да се качва нагоре и да „пълзи“ по кухненската хартия, се дължи на налягането и силите на повърхностното напрежение на водата. Кухненската хартия има пореста структура и се състои главно от целулоза, която, от своя страна, има влакнеста структура. По този начин на водата не ѝ е трудно да си намери начин за движение нагоре.

Забавна еколаборатория

Забавна еколаборатория

Експеримент № 2 (в него се включват учениците от втората група)

Необходими материали: яйце, оцет (винен), чаша или буркан

Ход на работа:

 1. Поставете в буркан сурово яйце, което е добре измито.
 2. Налейте оцет така, че да покрие яйцето и затворете буркана с капачката му, защото миризмата е силна.
 3. Яйцето веднага се покрива с дребни мехурчета и постепенно черупката му се разрушава.
 4. Изчакайте между 24 и 48 часа.
 5. Много внимателно търкайте яйцето във вода, за да отстраните омекналата черупка.

Какво става? (учениците се запознават с обяснението)

Черупката на яйцето е изградена от веществото CaCO3(калциев карбонат). При взаимодействието му с оцетната киселина (CH3COOH), калциевият карбонат се разтваря, като реакцията протича с отделяне на газ – CO2 (въглероден диоксид). Яйцето остава цяло, защото оцетът не може да разруши защитната му мембрана и се получава ефектът на едно голо гумено яйце.

Забавна еколаборатория

Забавна еколаборатория

Експеримент № 3 (в него участват учениците от третата група)

Необходими материали: ябълка, сода за хляб, оцет.

Ход на работа:

 1. Издълбайте отвор в ябълката по средата с нож.
 2. Отворът трябва да е цилиндричен в средата на плода, без да продължава до другата страна.
 3. Изсипете содата за хляб в отвора.
 4. Много бавно изсипете и оцета в отвора.

Какво става? (учениците се запознават с обяснението)

След като NaHCO3(натриев хидроген карбонат), от който е съставена содата за хляб, се смеси с CH3COOH (оцетната киселина), се получава химична реакция. Ефектът е красив вулкан.

След проведените опити, на учениците се представя и т.нар. еко хартия, която дава нов живот на старата, вече употребявана хартия. Екохартията е направена от деца със специални образователни потребности в ресурсния център на училището. 

Забавна еколаборатория

Забавна еколаборатория

Ето и последващите задачи, които имат за изпълнение учениците:

 1. В часа по технологии и предприемачество с урочна тема “Изработване на изделия чрез комбиниране на материали”, под ръководството на г-жа Иванка Иванова (учител по предмета), да изработят от екохартията картички с природни материали.
 2. За следващия час по човекът и природата да проучат различни рецепти за екопочистващи продукти, в които да участват вещества от химичните реакции (оцет, сода и др.) и да ги представят чрез презентация.
 3. Да създадат свой екопродукт за почистване в домакинството и да го представят в часа пред съучениците си.

Забавна еколаборатория

Защо да опитате тази практика:

 • по-малките ученици взимат пример от по-големите, а по-големите могат по достъпен и интересен начин да представят на по-малките сложна информация;
 • формират се нагласи на екологична основа чрез различни забавни и увлекателни опитни демонстрации;
 • учениците усъвършенстват уменията си за работа по проект, като постоянство, упоритост, последователност и поемане на лична отговорност.

 

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три направления: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Рефлексия в процеса на учене
Умения за учене

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците

Pens next to a textbook
Четивна грамотност

Създаване на таблица с две колони

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто смисъл им е напълно ясен,

Четивна грамотност

Предварителна информация за автора

Учениците прочитат внимателно текст с предварителна информация за автора и си маркират основни неща за творчеството му. След това ги откриват в неговия текст и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали