Prepodavame.bg

Таг - Проектно-базирано обучение

STEM урок: ДНК - Тайната на живота
STEM

STEM урок: ДНК – Тайната на живота

Във все повече училища се изграждат STEM центрове и се залага на STEM уроци. Като учебна програма STEM се базира на идеята за фокусирано обучение по...

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия
Проектно базирано обучение

Ферментациите в българската кухня: Интердисциплинарен урок за прилагане на знанията по биология, физика и химия

Доста ученици изпитват смут в часовете по биология, химия или физика и се затрудняват с учебния материал. Виждат формули, слушат за сложни процеси...

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини