“STEM експерименти” – YouTube каналът на второкласниците от ИОУ “Николай Петрини”, гр. Ямбол

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
  • камера/телефон за заснемане;
  • програма за обработка на видеата;
  • специфични материали според провежданите експерименти.

 

Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

Учениците:

  • обогатяват речниковия си запас;
  • разширяват и затвърждават знанията си по природни науки чрез опити.

Цели по умения

Учениците:

  • развиват публично-медийна култура;
  • изграждат умения за работа в екип.

В съвременния дигитален свят децата откриват различни вдъхновители – хора, на които искат да подражават. Впечатлени от известен влогър, едни второкласници решават да споделят със света любовта си към експериментите. С помощта на своята учителка –  Симона Георгиева, учениците от втори клас на ИОУ “Николай Петрини”, гр. Ямбол създават поредицата “STEM експерименти”, за която ще ви разкажем по-подробно в тази статия.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

“STEM експерименти” представлява поредица от епизоди. За всеки епизод Симона Георгиева и нейните ученици се подготвят една седмица. Чрез проучвания в интернет пространството и книжни източници, се избира тема на STEM урок, включващ експеримент. Тематичният избор е с голям обхват, предназначен за часовете “Занимания по интереси”, но практиката може да бъде адаптирана за конкретен учебен предмет и да бъде съобразена с учебната програма.

Предварително г-жа Георгиева подготвя работен лист със задачи, който помага на учениците по време на урока. Децата прилагат знанията си по математика, развитие на речта, родинознание, изобразително изкуство и др. Учебни предмети. След провеждане на урока, класът организира видео заснемането на епизода “STEM експерименти”. Крайният резултат се качва в YouTube канал и може да се види от всички в училище чрез мониторите в класните стаи. Чрез публикуването на видеата в интернет, практиката достига и до други учители, които могат да си “откраднат” идеята и да обогатят общата си култура.

Ето през какви етапи преминава реализирането на един епизод “STEM експерименти”, за да достигне до всички нас.

Екипно определяне на тема

Учениците носят от вкъщи енциклопедии, книги с експерименти и споделят видеа с правенето на различни опити, които са гледали. Учителят ги разделя на групи и всяка група си набелязва интересна тема, която представя пред съучениците си. След гласуване, учениците избират една от темите, по която ще работи целият клас.

Подготовка на учителя (план на урок и набавяне на материали)

На втория етап от реализирането на тази практика учителят подбира експерименти, свързани с избраната от учениците тема. Това могат да са както опити, предложени от учениците, така и нови експерименти, които са идея на учителя. По този начин г-жа Георгиева създава план на урок, с помощта на който структурира и организира учебния час.

След като са ясни експериментите, които ще бъдат провеждани, се пристъпва към набавяне на материалите. Тъй като за всеки опит те са специфични, някои от тях се осигуряват от учителя, а други учениците носят от вкъщи.

Провеждане на урока с експерименти

Тази част от практиката отнема един учебен час, по време на който всеки ученик индивидуално провежда експеримента.

“STEM експерименти” - YouTube каналът на второкласниците от ИОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол

Обсъждане на сценарий за епизод и видеозапис

На този етап учениците дават своите предложения какво да бъде включено в епизода – самият експеримент, допълнителна интересна информация и задължително забавна част в началото, за да бъде “грабнато” вниманието на зрителите.

Видеозаписът на епизода отнема около един учебен час. Заснемат се кратки видеа, които след това се сглобяват.

“STEM експерименти” - YouTube каналът на второкласниците от ИОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол

Обработка на видеозаписа от учителя и публикуване в YouTube

Тази част от практиката отнема най-много време. Учителят сглобява отделните кратки видеа, които е заснел. Ако се налага, изрязва определени части от тях. За целта се използва специална видео програма.

В началото на всяка седмица, готовото видео се публикува в YouTube каналът на второкласниците, който се нарича “STEM експерименти”.

Презентиране на епизода пред класовете 

На този последен етап от практиката, учителят споделя уеб линк с колегите си, а те го възпроизвеждат през времето за отдих на своите ученици. Така експериментите достигат до повече деца, а това има за цел да събуди у тях интерес към науката.  

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

След миналогодишен опит с подобна практика (рубрика “Знаете ли, че… ?”, също качена в YouTube канала), се наблюдава значително повишаване на нивото на общата култура при учениците. Часовете за тях стават по-интересни и желани. Екипната работа ги обединява в изпълнението на обща цел и намалява риска от конфликти.

“STEM средите в училище стават все по-привлекателни и желани от образователните институции. В училището, в което преподавам, няма все още създадена STEM среда. Чрез практиката доказвам, че стига да има желание, има и начин. Традиционните часове по занимания по интереси масово са предпочитани от учениците, но защо да не се модернизират? Интернет пространството изкушава всяко от поколенията с безкрайната информация, която предлага, но чрез показване на правилната посока, интернет може да се ползва не само за развлечение, но и като метод на обучение.”, допълва учителката.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Симона Георгиева
Начален учител в ИОУ “Николай Петрини”, гр. Ямбол
Симона Георгиева е завършила бакалавърска степен в Софийски университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Стартира учителската си кариера в гр. София като учител ГЦОУД в 150 ОУ “Цар Симеон Първи”. Една година по-късно решава да се върне в своя роден край и вече втора година работи в ИОУ “Николай Петрини”, гр. Ямбол. В YouTube каналът на класа ѝ може да бъде открита и рубриката “Знаете ли, че...?”, която е отличена в конкурса “Нестандартен учител” през учебната 2022/2023 г. Симона споделя, че да бъдеш учител не е просто работа, а призвание. “Децата прекарват по-голямата част от времето си в училище. Ние, учителите, сме хората, които трябва да запалим искрицата в тях, която да ги води по пътя на науката. В свят, който става все по-технологичен и модернизиран, апелирам колегите да боравят с иновациите и технологиите като с пластилин в ръцете си и да създадат нещо красиво, ефективно, продуктивно. Нека както в моето съзнание, така и в това на колегите, да ехтят думите на Плутарх, които гласят, че ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който да бъде запален.”

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали