Създаване на отборен ритуал

Създаване на отборен ритуал

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и усещане за принадлежност у учениците, още повече, ако искате тези групи да работят в този състав в продължение на няколко седмици или месеци. Всяка група трябва да си измисли оригинално име, свой герб, който да представя отборните ценности, химн – кратка песен, отборен танц и отборен ритуал за празнуване на победа.

Предимства на стратегията

  • Надъхва и мотивира учениците да работят заедно;
  • Стимулира се креативното мислене на децата;
  • Получават се много неочаквани и забавни за учениците резултати, с които се създава чувство за принадлежност и гордост.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • отнема повече време за провеждане в часа;
  • някои ученици може да се отнесат несериозно и да саботират общата работа с неуместни реплики за песента или движения за танца;
  • за избягване на неуместни и несериозни реакции сред учениците е добре да приготвите критериална матрица, по която да се оценяват името, гербът, химнът и танцът на отборите.
  • от елементите на отборите може заедно с децата да изработите общ за класа герб, химн, танц, с който децата да изразяват своята уникална идентичност в училище.

Примерна критериална матрица за отборен ритуал:

Критерии1 точка2 точка3 точка
Оригиналност на името.Съвсем традиционно.Оригинално име (не е копирано от никъде).Оригинално, носещо послание за важността на отборната
Оригинален герб.Има само една групова ценност.Има две групови ценности.Има 3-4 групови ценности.
Всички ученици в групата участват в химна, танца и ритуала за победа.По-малко от половината деца участват.Повече от половината деца участват.Всички деца участват в химна, танца и ритуала за победа.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали