Създаване на отборен ритуал

Създаване на отборен ритуал

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и усещане за принадлежност у учениците, още повече, ако искате тези групи да работят в този състав в продължение на няколко седмици или месеци. Всяка група трябва да си измисли оригинално име, свой герб, който да представя отборните ценности, химн – кратка песен, отборен танц и отборен ритуал за празнуване на победа.

Предимства на стратегията

  • Надъхва и мотивира учениците да работят заедно;
  • Стимулира се креативното мислене на децата;
  • Получават се много неочаквани и забавни за учениците резултати, с които се създава чувство за принадлежност и гордост.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • отнема повече време за провеждане в часа;
  • някои ученици може да се отнесат несериозно и да саботират общата работа с неуместни реплики за песента или движения за танца;
  • за избягване на неуместни и несериозни реакции сред учениците е добре да приготвите критериална матрица, по която да се оценяват името, гербът, химнът и танцът на отборите.
  • от елементите на отборите може заедно с децата да изработите общ за класа герб, химн, танц, с който децата да изразяват своята уникална идентичност в училище.

Примерна критериална матрица за отборен ритуал:

Критерии1 точка2 точка3 точка
Оригиналност на името.Съвсем традиционно.Оригинално име (не е копирано от никъде).Оригинално, носещо послание за важността на отборната
Оригинален герб.Има само една групова ценност.Има две групови ценности.Има 3-4 групови ценности.
Всички ученици в групата участват в химна, танца и ритуала за победа.По-малко от половината деца участват.Повече от половината деца участват.Всички деца участват в химна, танца и ритуала за победа.

Още полезни статии:

Lamp on black board
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Познай кой

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността,

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x